Onderwijskunde

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil jij leraren ondersteunen, de onderwijskwaliteit verbeteren, of vind je het interessant om na te denken over vraagstukken van onderwijspolitiek, dan is de master Onderwijskunde iets voor jou.

Iedereen vindt onderwijs belangrijk, iedereen heeft er ervaring mee en iedereen heeft er een mening over. De ontwikkeling van kennis is fundamenteel voor onze samenleving en het onderwijs is daarin een belangrijke schakel. Maar wat is eigenlijk goed onderwijs? Waarom is de ene les veel interessanter dan de andere? Waarom zijn scholen georganiseerd zoals ze georganiseerd zijn, en zit het wel goed in elkaar? Welke plaats neemt onderwijs in onze samenleving in en hoe kunnen we ervoor zorgen dat onderwijs recht doet aan de verscheidenheid aan capaciteiten van leerlingen? Dat zijn allemaal vragen waarin je je als student Onderwijskunde gaat verdiepen.

Onderwijskunde aan de UvA is een brede, multidisciplinaire opleiding die bestudeert hoe mensen leren en welke leermethoden daarbij het beste aansluiten, hoe onderwijs en opleiding georganiseerd zijn, en op welke manier beleid gevoerd kan worden ter verbetering van onderwijs en opleiding.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMSc Onderwijskunde
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66613
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de UvA?

In de master Onderwijskunde aan de UvA worden als enige alle niveaus binnen de onderwijskunde bestudeert: micro (leerproces), meso (schoolorganisatie) en macro (beleid). Hierdoor word je breed opgeleid. Je kunt je specialiseren in een richting tijdens de afstudeerfase.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe master Onderwijskunde is een voltijdsprogramma van 1 jaar, maar kan gevolgd worden in deeltijdtempo. In semester 1 volg je mastermodulen en in semester 2 loop je stage en doe je onderzoek voor je scriptie.
Voor studenten die de Master Onderwijskunde in deeltijdtempo volgen, geldt een aanbevolen volgorde verdeeld over twee jaar.
periode
Keuzevak
Stage stage
Diversiteit en onderwijs
Leadership for educational change
Leren en leeromgeving
Masterclass onderwijsonderzoek
Onderwijsbeleid: stelsel en sturing
Scriptie (afstudeeronderzoek) onderzoek

specialisaties

 1. Leren en leeromgevingJe kunt ervoor kiezen je tijdens je stage en/of scriptie te specialiseren op het microniveau van de Onderwijskunde, gericht op het proces van leren binnen het onderwijs of bedrijven.
 2. Schoolorganisatie en schoolontwikkelingEen mogelijke specialisatie binnen de stage en/of scriptie op het mesoniveau van Onderwijskunde, gericht op de organisatie van een school, (ondersteunen van) leraren en (school)leiderschap.
 3. Onderwijsbeleid en onderwijskwaliteitEen derde specialisatie is mogelijk door binnen de stage en/of scriptie je te verdiepen in het macroniveau van de Onderwijskunde, het onderwijsbeleid en de kwaliteit, lokaal of landelijk.

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
50% theorie
20% praktijk
avondonderwijs30 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, colloquium, mondelinge presentatie, stage, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie
docenten
Onderwijskunde is een kleinschalige studie waar studenten en docenten veel contact hebben met elkaar. Je kunt docenten makkelijk aanspreken of op andere manier bereiken.
studeren in het buitenland
Het is mogelijk om de stage en/of scriptie in het buitenland uit te voeren of keuzemodulen te volgen aan een buitenlandse universiteit. Er wordt vanuit de opleiding informatie en ondersteuning geboden.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 mei 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

vooropleiding
Bachelor Onderwijskunde

motivatiebrief
Bij andere vooropleiding schriftelijk verzoek voor toelating indienen bij de Examencommissie Onderwijskunde (voor 1 mei). Toelating is mogelijk als kennis van onderwijs of opleiding of organisatiekunde aanwezig is in de vooropleiding.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

50 studenten volgen deze opleiding
76% daarvan is vrouw
13 eerstejaars gestart in 2014
69% daarvan is vrouw
30618 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Comenius

Studievereniging Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 UvA
Onderwijskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/5 Rijksuniversiteit
Evidence-Based Education
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/5 Rijksuniversiteit
Onderwijskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
4/5 Radboud Universiteit
Onderwijskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
5/5 Utrecht
Onderwijswetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.9
inhoud3.83.6
docenten43.7
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.63.4
studiebegeleiding3.43.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 19 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na afstuderen kan je als onderwijskundige gaan werken of kiezen voor een promotietraject (binnen de universiteit).

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Het scala aan functies voor afgestudeerde onderwijskundigen is zeer breed. Je wordt niet alleen opgeleid tot wetenschapsbeoefenaar, maar ook tot een wetenschappelijk geschoolde onderwijskundige professional.
Ongeveer 90% van de afgestudeerden vindt binnen enkele maandan werk, waarvan 70% op universitair niveau. Het starterssalaris is ruim 2700 euro per maand (bruto).

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ 59 EC pre-master
Universiteit TwenteMaster Leraar Voortgezet Hoger Onderwijs (VHO) in Zaakvakken full-time,part-time educational+ aanv. eisen
RijksuniversiteitOnderwijskunde+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsmedewerker bij scholen of een gemeente
 • curriculum- of toetsontwikkelaar
 • docent in het hoger onderwijs
 • docent- of leerlingbegeleider/coach
 • onderwijsinspecteur
 • onderwijskundig medewerker/adviseur
 • onderwijsspecialist
 • ontwikkelaar onderwijsmateriaal
 • opleidingscoordinator binnen een bedrijf
bron: StudieData

Contact

studieadviseurs pow
Monique Volman

hoogleraar Onderwijskunde

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite