Het masterprogramma Kunstgeschiedenis is een logisch vervolg op de bachelor Kunstgeschiedenis. Studenten Kunstgeschiedenis profiteren in Amsterdam optimaal van de unieke kunstcollecties die er zijn.

De opleiding Kunstgeschiedenis aan de UvA is de grootste binnen Nederland.
Studenten hebben er veel vrijheid om die aspecten en periode(s) binnen de kunstgeschiedenis te kiezen die hen het meest interesseren. Op deze wijze kunnen zij hun kennis van de kunstgeschiedenis verdiepen of juist verbreden.
In Amsterdam zijn de belangrijkste musea van Nederland gevestigd. Studenten Kunstgeschiedenis aan de UvA profiteren dan ook volop van de unieke musea en kunstcollecties die de stad rijk is. Zij wonen vlakbij hun studieobjecten, uiteenlopend van middeleeuwse miniaturen tot de moderne nieuwbouw van het Stedelijk Museum.
De opleiding onderhoudt goede contacten met de museale wereld in Amsterdam, maar ook ver daarbuiten. Binnen het programma Kunstgeschiedenis kun je kiezen uit vier specialisaties:
 • Kunst van de Middeleeuwen
 • Kunst van de Nieuwere tijd
 • Kunst van de Nieuwste tijd
 • Architectuurgeschiedenis

Elke specialisatie bestaat uit twee verplichte vakken, twee keuzevakken en een scriptie. De keuzevakken kies je uit het aanbod van het programma Kunstgeschiedenis of verwante opleidingen. Ook een stage behoort tot de mogelijkheden.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
program websitewebsite van deze opleiding Print this pageprint
instelling
Universiteit van Amsterdam
locatie
Amsterdam
diploma
MA Kunst- & cultuurwetenschappen
type opleiding
regulier onderwijs, 60 EC
vorm
voltijd
opleidingsduur
12 maanden
crohocode
60087

geen numerus fixus
geen honoursprogramma


Open dagen en meeloopdagen

geen bekend

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
onderwijs
taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet70% zelfstudie
30% theorie
onderwijsvormenhoorcollege, seminar, werkgroep, individuele opdracht
# contacturen

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
accreditatie
Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveau
samenhang programma
studielast
kwaliteit personeel
kwantiteit personeel
materiële voorzieningen
studiebegeleiding
> bekijk alle 21 oordelen..bron: NVAO

Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten

startmomenten

1 september 2016
deadline aanmelding 1 april 2016
wettelijk tarief : € 1984
1 september 2017
deadline aanmelding 1 april 2017
collegegeld nog niet bekend
toelating

toelaatbare profielen


toelatingseisen

vooropleidingHet masterprogramma Kunstgeschiedenis is toegankelijk voor studenten met een bachelordiploma van de UvA of een erkend gelijkwaardig diploma van een andere universiteit in:
- Kunstgeschiedenis;
- Algemene cultuurwetenschappen, mits je een 30 EC minor Kunstgeschiedenis hebt gevolgd.
Met een ander universitair bachelordiploma dan hierboven genoemd, kun je je eveneens aanmelden. De examencommissie kijkt dan naar de invulling van je bachelor, je studieresultaten en je motivatie.
motivatiebriefAanmelden voor dit programma kan via de website van de Graduate School of Humanities.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten
sepjulperiode
Vakken

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student Kunst- en cultuurwetenschappen: Kunstgeschiedenis in Amsterdam

bron: Nibud
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studievergelijker

vergelijking met Kunst- & cultuurwetenschappen bij andere instellingen
bron: Nationale Studenten Enquete, DUO, studieData

studie

specialisaties

onderwijstaal
NSE 2015
studentoordeel
gemiddelde
kamerhuur
2014
# 1e jaars

% vrouw
specialisaties:
 • Arts, Culture and Society
 • Cultural Economics and Entrepreneurship
The master's programme Arts and Culture studies offers:
 • An international approach that integrates present-day modes of production, distribution and consumption of arts and culture beyond and across national cultural boundaries
 • An analysis of the creative sector from an organisational, economic, sociological and policy

perspective

specialisaties:
 • Architecture

 • Studenten van de Conservatorenopleiding in Groningen kunnen stage lopen bij een belangrijk museum in Nederland of België. Het lopen van deze stage kan de kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
 • De Conservatorenopleiding in Groningen is de enige in Nederland die volledig gericht is op kunsthistorische studenten en kunstmusea.

 • Focus op Italiaanse Renaissance en Barok, Vroeg-Nederlandse kunst, 20e-eeuwse kunst, kunstkritiek en nieuwe media, materialen en technieken.
 • Excursies naar Rome en New York.
 • Unieke specialisatie museumconservator, in samenwerking met enkele van de belangrijkste musea in Nederland en België.

specialisaties:
 • General (Graduation track)
 • Arts Cognition and Education
 • Theatre and Performance Arts Studies
 • Master's Honours Programme
 • Master's internship
 • Fully aims to develop analytical skills in evaluating the role performed by the arts in society
 • Offers unique combination of practical skills and academic reflection
 • Specialization offered in different art forms: Film and TV, Music, Theatre
 • Features guest lectures by outstanding artists, art organizers, cultural critics and policy makers

specialisaties:
 • History of Architecture and Town planning
 • Master's Honours Programme
 • Master's placement
The course positions the evolution of the European city (including the post-socialist cities in Central and Eastern Europe) as intimately linked with trends and tendencies at the global scale. The input of the Thomassen a Thuessink Chair results in a clear focus on the health effects of the built environment and the phenomena summarized in the healthy cities concept (ranging from yesterday's hygienic measures to tomorrows urban guerilla gardening campaigns)

specialisaties:
 • Master's Honours Programme
 • Uitstekende combinatie wetenschap en praktijk
 • Duidelijke relatie tussen onderzoek en praktijk door middel van excursies en stage
 • Kunstgeschiedenis is beste masterprogramma kunstgeschiedenis in Nederland (volgens studenten enquête Elsevier Beste Studies)
 • Ontwikkeling van analytische vaardigheden bij bestudering van het functioneren van kunst in de samenleving.

 • Aandacht voor zowel verleden, heden als toekomst van de Nederlandse en Europese cultuurlandschappen.
 • Sterk interdisciplinaire aanpak, waarbij historische en landschappelijke benaderingen worden gecombineerd.
 • Uitstekende combinatie wetenschap en praktijk.

 • Het is de enige masterspecialisatie in Nederland volledig gespecialiseerd in kunstbeleid en (privé)financiering;
 • Je doet een onderzoeksstage bij een culturele organisatie;
 • Je krijgt regelmatig college van gastdocenten;
 • Het onderwijs is interactief; de cursussen bestaan enkel uit actieve werkvormen;
 • De opleiding is kleinschalig, de sfeer persoonlijk en betrokken;
 • Onderzoek en onderwijs zijn nauw met elkaar verweven.

 • Je ontwikkelt praktische vaardigheden, maar specialiseert je ook in de diepte;
 • Je ontwikkelt een echte kennersblik: in de opleiding staat echt contact met de kunstobjecten zelf centraal.
 • Je docenten zijn internationaal georiënteerde experts uit binnen- en buitenland;
 • Je kunt, mede door de ruime contacten van de opleiding, stage lopen in binnen- en buitenland.

 • focus op maatschappelijke rol van kunst en cultuur
 • keuze voor een meer cultuur- of meer kunsthistorische invulling
 • rechtstreeks toegang tot eerstegraadslerarenopleiding CKV/Kunst algemeen
 • kleinschalig en persoonlijk onderwijs
 • sterke koppeling praktijkonderzoek en onderwijs
 • veelzijdigheid van onderwijsvormen en opdrachten

This programme, which is unique to the Netherlands, combines theory and practice and works closely together with several societal partners: the province of Gelderland, cultural centre LUX, cultural centre Wintertuin, Film festival Go Short, Valkhof museum, Van Abbe museum, Museum of Modern Art in Arnhem, Textile Museum Tilburg, Philips Research, the Royal Library (Huygens Institute), Centre of Expertise for Fashion in Arnhem, and art collections in companies like AKZO/Nobel Art Foundation.

specialisaties:
 • PREMIUM
Het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) is op de Universiteit Maastricht uniek. Studenten werken in kleine groepen (12-15) aan een academisch of praktisch probleem. PGO is gericht op studenten: De docent is er om je op weg te helpen, maar je hebt zelf de leiding over je leer proces. Deze actieve aanpak helpt je om zelf bezig te zijn met het probleem en zelf nieuwe oplossingen te zoeken.

Het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) is op de Universiteit Maastricht uniek.
Studenten werken in kleine groepen (12-15) aan een academisch of praktisch probleem. PGO is gericht op studenten: De docent is er om je op weg te helpen, maar je hebt zelf de leiding over je leer proces. Deze actieve aanpak helpt je om zelf bezig te zijn met het probleem en zelf nieuwe oplossingen te zoeken.

specialisaties:
 • PREMIUM
Het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) is op de Universiteit Maastricht uniek.
Studenten werken in kleine groepen (12-15) aan een academisch of praktisch probleem. PGO is gericht op studenten: De docent is er om je op weg te helpen, maar je hebt zelf de leiding over je leer proces. Deze actieve aanpak helpt je om zelf bezig te zijn met het probleem en zelf nieuwe oplossingen te zoeken.

specialisaties:
 • Young Innovators

specialisaties:
 • Young Innovators

Het is een unieke opleiding in Nederland. Het onderwijs is interdisciplinair, kleinschalig en interactief en de opleiding is internationaal georiënteerd, met
een focus op het hedendaagse Europa in mondiale context.

Het onderwijs is interdisciplinair, internationaal georiënteerd, kleinschalig en interactief. De opleiding vindt haar basis in methoden uit cultuur- en literatuurwetenschap, sociologie, geschiedenis en filosofie.

Het onderwijs is interdisciplinair, internationaal georiënteerd, kleinschalig en interactief. Er is een high-level internationaal georiënteerde expertise op diverse academische gebieden. Verschillende soorten cultuuruitingen, in de vorm van literatuur, film en popmuziek staan centraal en spelen in op de actuele ontwikkelingen omtrent multiculturaliteit, multimedialiteit en digitalisering.

De opleiding is uniek in Nederland en Vlaanderen, het onderwijs is interdisciplinair, kleinschalig en interactief en je hebt de mogelijkheid om praktijkstage te lopen,
wat je kansen op de arbeidsmarkt vergroot

Tilburg University is well positioned to offer such a program. It disposes of high-level and internationally oriented expertise in the various relevant academic fields, embodied by teaching staff firmly embedded in and intellectually nourished by relevant research programs.

In this program students will learn about analyzing the diversity challenges within organisations from different angels. The will learn about the management and policy making matters at an academic level.

 • Het programma is flexibel. Je kunt kiezen tussen drie onderscheidende specialisaties en er is de mogelijkheid modules te volgen bij verwante opleidingen.
 • Het studieterrein is breed. De samenwerking met Algemene cultuurwetenschappen biedt je de mogelijkheid een uniek pakket samen te stellen.
 • De master is praktijkgericht. Je gaat veel het veld in.

 • De VU heeft een zelfstandig masterprogramma Architectuurgeschiedenis waar over de volle breedte van het vak onderwijs wordt gegeven. Van middeleeuwen tot en met de actualiteit wordt aandacht besteed aan architectuur (inclusief wooncultuur), stede(n)bouw en tuin- en landschapsarchitectuur.
 • Het programma is flexibel: door samenwerking met Kunstgeschiedenis en Algemene cultuurwetenschappen kun je een uniek programma samenstellen.
 • De master is praktijkgericht, je gaat veel het veld in.

 • Staff is actively involved in numerous local, national, international networks
 • Many opportunities for collaboration with the cultural institutions in Amsterdam
 • Unique program: The opportunity to focus on a comparison between various media and art forms or to study intermedialities in relation to a specific dominant medium.
 • You can study using a wide array of theoretical, analytical and historical frameworks: theory meets practice
 • Studying in the city of Amsterdam is a unique experience

 • Our staff is actively involved in numerous local, national, international networks.
 • The urban setting, the multicultural mind-set of the people of Amsterdam, and the presence of a thriving cultural city life give your education a special dimension.
 • Alternative approaches: Our programme is very broad, but with plenty of opportunities to develop your own personal interests.
 • The opportunities for collaboration between the design sector and cultural institutions in Amsterdam are endless.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.73.8
inhoud3.73.7
docenten3.93.8
studiefaciliteiten3.53.1
studielast3.33.3
studiebegeleiding3.53.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Kunst- en cultuurwetenschappen: Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 56 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Arbeidskansen

Contact

 • Student Service Desk


  020 525 8080
  , Amsterdam