Arbeidsrecht

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Minder loon dan je collega voor hetzelfde werk, geldt de CAO wel of niet, mag de werknemer staken?

De master Arbeidsrecht behandelt de verschillende juridische aspecten van de factor arbeid.


open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60222
numerus fixusnee
honoursnee
Op staande voet ontslagen, geen uitkering, heeft de ondernemingsraad iets te zeggen?

Allemaal individuele en collectieve zaken waar arbeidsrechtjuristen dagelijks mee te maken hebben. Alleen al in Nederland is ongeveer de helft van de bevolking immers in dienst van een werkgever.

Hoewel de arbeidsrelatie meestal privaatrechtelijk van aard is, is kenmerkend voor het arbeidsrecht dat -vanwege de bescherming van werknemers- nogal eens wordt afgeweken van het klassieke privaatrecht. Grote delen van het arbeidsrecht zijn bovendien publiekrechtelijk van aard, zoals de rechtspositie van ambtenaren. En steeds vaker is het arbeidsrecht afkomstig uit Europa.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
Amsterdam Law Clinics keuzevak
Arbeid en Sport keuzevak
Arbeidsrecht - Moot court keuzevak
Arbeidsrecht en herstructureringen keuzevak
Grondrechten in het Arbeidsrecht keuzevak
Lab: Arbeidsrecht en herstructureringen practicum keuzevak
Lab: het arbeidsrecht van de toekomst keuzevak
Legal Tech Lab keuzevak
Pensioenrecht (VU) keuzevak
Publiek arbeidsrecht: arbeidsomstandigheden en -tijdenwet keuzevak
Stage keuzevak
Arbeidsrecht - Collectief
Arbeidsrecht - Individueel
Europees Arbeidsrecht
Masterscriptie
Socialezekerheidsrecht
Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en wanprestatie keuzevak

tracks

track Arbeid en ondernemingOnderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijs50 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, practicum

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2020

collegegeld nog niet bekend

1 september 2019

collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Studenten die tijdens hun vooropleiding niet het vak Arbeidsrecht hebben gevolgd, wordt aanbevolen om het boek Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht van H.L.Bakels te lezen.

vooropleiding
Universitair juridisch bachelordiploma of een universitair bachelordiploma gevolgd door een schakelprogramma. Hbo-afgestudeerden kunnen ook door middel van een schakelprogramma toegang tot deze opleiding krijgen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

13 studenten volgen deze opleiding
54% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
0% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.84.0
inhoud3.94.1
docenten3.94.1
studiefaciliteiten-3.3
studielast3.83.8
studiebegeleiding2.83.2
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 16 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Al jaren is arbeidsrecht een van de meest gevraagde specialisaties binnen rechtsgeleerdheid. Het voltooien van deze master biedt dan ook ruime kansen op het terrein van het arbeidsrecht en perspectief op een breed scala aan functies als arbeidsrechtjurist in bijvoorbeeld: de advocatuur, het bedrijfsleven, de overheid, de rechterlijke macht en de rechtswetenschap.

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker economische zaken
economisch adviseur
hoofd economische zaken
hoogleraar rechtswetenschappen
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
universitair (hoofd)docent rechtswetenschappen
wetenschappelijk onderzoeker rechtswetenschappen
bron: UWV

Contact

Student Service Desk
T: 020 525 8080
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite