Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
De masteropleiding Control in deeltijd is bestemd voor mensen die een HBO of WO-bachelor met relevante bedrijfseconomische kennis hebben afgerond en naast hun werk verder willen studeren.

De opleiding is erop gericht je een academisch niveau van denken bij te brengen. De nadruk ligt op de rol die accounting speelt in het bestuderen en beheersen van (delen van) organisaties en individuen. De MSc in Control kan een eindpunt zijn, maar met deze titel op zak is een vervolgstudie tot RC een logische stap.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newstudy website

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMSc Accountancy and Control
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Dutch
opleidingsduur18 maanden deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60900
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de UvA?

Colleges op vrijdag
De colleges van beide programma's worden op vrijdag verzorgd. Studenten hoeven niet na een inspannende dag werken nog aan te schuiven in de collegezalen, maar kunnen zich op die ene dag concentreren.
Voorafgaand aan de studie wordt een gedetailleerd overzicht verstrekt van de planning van het collegejaar.
Colleges in het Nederlands
De colleges zijn vrijwel uitsluitend in het Nederlands, zowel in het deficiëntieprogramma als in de master. Wel wordt gebruikt gemaakt van Engelstalige literatuur. Je moet dus zowel Nederlands als Engels goed beheersen.

Onderzoek en praktijk
De opleiding Control in deeltijd aan de Amsterdam Business School staat bekend als een uitstekende opleiding met een goede balans tussen wetenschap en praktijk. Het onderwijs is 'research-based' wat wil zeggen dat de vakgroep die verantwoordelijk is voor het onderwijs regelmatig publiceert in de meest vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften binnen het vakgebied.

Meer dan 10 jaar ervaring
De opleiding Control in deeltijd verzorgt al meer dan 10 jaar bedrijfseconomisch en bedrijfskundig onderwijs in een intensieve parttime vorm voor werkende studenten. Hierdoor is veel ervaring en kennis opgedaan die vertaald wordt naar de huidige programma's. Het onderwijs en de begeleiding van de studenten sluit goed aan op de vraag van de studenten. De colleges worden verzorgd door (gepromoveerde) docenten van de Universiteit van Amsterdam en door docenten die werkzaam zijn in het bedrijfsleven.

Open dagen en meeloopdagen

UvA Bachelordag Amsterdam
Kom tijdens de UvA Bachelordag kennis maken met de universiteit en onze bacheloropleidingen. Tijdens voorlichtingsrondes en op de informatiemarkt kom je meer te weten over de opleiding van je interesse.
UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Deficiëntieprogramma voor HBO AC of HBO BE vooropleiding
Het deficiëntieprogramma is bestemd voor mensen met een HBO-opleiding. Er is een standaard deficiëntieprogramma voor studenten met een diploma HBO-AC/AA/RA en een standaard deficiëntieprogramma voor studenten met een diploma HBO-BE. Het HBO BE programma kun je binnen één jaar voltooien. Met een HBO-AC/AA/RA diploma is het zelfs mogelijk om het programma in een half jaar af te ronden.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case study, literature study, oral presentation, research, research project, research proposal, tutorial, lecture, working group, group assignment, group discussion, individual assignment, self study, seminar

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 september 2018
wettelijk tarief : € 2060
Toelaatbaarheid
Wanneer je overweegt met Control in deeltijd te beginnen neem dan contact met ons op voor het toetsen van je toelaatbaarheid tot de opleiding. Je kunt hiervoor een mail sturen naar acd@uva.nl met daarin vermelding van:
 • Een overzicht van de behaalde (of te behalen) relevante diploma's inclusief de middelbare school;
 • Een scan of kopie van officiële cijferlijsten
 • Aantal toegekende EC's

Op grond van je vooropleiding op hoger onderwijs niveau krijg je een instroomadvies.
Inschrijving
Nadat we je toelaatbaarheid hebben getoetst en je een instroomadvies hebt ontvangen, kun je je met één van onderstaande inschrijfformulieren op deze site inschrijven.
Als je eerst deficiëntievakken moet behalen, voordat je met het masterprogramma mag beginnen, dan dien je gebruik te maken van het inschrijfformulier Deficiëntievakken Accountancy & Control in deeltijd 2017-2018. Indien je echter rechtstreeks toelaatbaar bent tot het Masterprogramma, dan schrijf je je in met het inschrijfformulier MSc Accountancy & Control in deeltijd 2017-2018.

Als we je inschrijving hebben ontvangen, krijg je van ons een bevestiging met het verzoek om het volgende te komen laten zien:
 • Originele middelbare school diploma's en cijferlijsten;
 • Originele HBO/WO/Post HBO diploma's en cijferlijsten;
 • Paspoort (of Europese identiteitskaart);
 • 1 recente pasfoto.

Het eerstvolgende instroommoment voor zowel het masterprogramma als de deficiëntiefase is september 2017. De deadline om je aan te melden is 1 augustus.


toelatingseisen

cijferlijst

vooropleiding
De deeltijdopleiding Control is op maat gesneden voor mensen met een HBO-AC/AA/RA of -BE opleiding die naast hun werk een MSc-titel willen halen.
Studenten met een UvA-bachelor in Bedrijfseconomie, richting Accountancy en Control, zijn uiteraard rechtstreeks toelaatbaar tot het 1,5 jarige masterprogramma Control in deeltijd.
Studenten met een andere opleiding kunnen een instroomadvies aanvragen waarin individueel wordt aangegeven welk programma je moet volgen.

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
31019 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 UvA
Control
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 UvA
Accountancy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.8
inhoud3.63.6
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.53.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Accountancy and Control: Control aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 23 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het succesvol afronden van het programma ontvangt de student de titel Master of Science in Accountancy & Control - variant Control van de Universiteit van Amsterdam.
De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Functies op het gebied van management accounting en management control variëren van controller tot financieel directeur. In deze functies ben je verantwoordelijk voor de (financiële) beheersing van organisaties. Als controller ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van organisatiestrategieën. Je vertaalt strategische en operationele doelstellingen in bedrijfseconomische termen en bewaakt vooral de financiële aspecten van de bedrijfsvoering.
current job market

vergeleken met andere studies

zoektijd baangoed
salaris na 1,5 jaar zeer goed
kans op een vaste baan zeer goed
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in algemene economie full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in management en organisatie educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • accountant
 • auditmanager, manager afdeling accountancy- en belastingadviesbureau
 • bedrijfshoofd accountantskantoor (meewerkend <50%)
 • boekhouder, leidinggevend (meewerkend <50%)
 • controller (wetenschappelijk)
 • financieel manager (wetenschappelijk)
 • hoofd interne controle financiële bedrijfsadministratie
 • manager accountants-,administratiekantoor, financieel directeur (groot bedrijf)
 • registercontroller, hoofd administratie
bron: CBS

Contact

Irina Hofstee

Programma Manager

Mathilde Hoeve

Programme Assistant

E: acd@uva.nl
T: 020-525 4174
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website