Strafrecht

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij het masterprogramma Strafrecht leer je kritisch, creatief en analytisch na te denken over belangrijke, juridische en maatschappelijk relevante vraagstukken.

Je leert op wetenschappelijk verantwoorde wijze een juridisch probleem op te lossen. Hierbij houdt het programma rekening met de toenemende maatschappelijke en juridische betekenis van het Europees strafrecht.

De cursussen in de master Strafrecht leggen een duidelijke link met de beroepspraktijk. Daarnaast komen praktische vaardigheden aan bod, zoals het schrijven van een processtuk op basis van een strafdossier. In onderwerpen, behandeling en diepgang van cursussen komt het strafrechtelijk onderzoek terug dat door de docenten wordt verricht. In de Capita Selecta modules word je vervolgens getraind om in korte tijd een actueel specialistisch onderwerp uit te diepen. Door een master-minor buiten het Strafrecht te kiezen, kun je een sterke vakgebiedoverstijgende invulling aan je masterprogramma geven. Je kunt je ook verder specialiseren binnen het strafrecht.

Ook leer je zelf onderzoek te doen, zoals in het kader van het Onderzoeks- en Scriptietraject (OST-traject) dat je stapsgewijs voorbereidt op het schrijven van jouw masterscriptie.
open_in_newwebsite

printprint

locatieUtrecht
diplomaLLM Nederlands Recht
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66451
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Utrecht?

Met Strafrecht in Utrecht geef je een sterkere multidimensionale invulling geven aan je masterprogramma. Als enige in Nederland krijg je in je verplichte basisprogramma expertise aangereikt over bijzonder strafrecht. Je wordt getraind om je in korte tijd je in te werken in een nieuw, actueel onderwerp binnen de Capita Selecta modules. Vanaf het begin van je studie start je met je Onderzoeks- en scriptietraject. Kies je voor een extra verdieping, dan kan dat in het Excellent Mastertracé.

Open dagen en meeloopdagen

Master's Open Day Utrecht
De Master's Open Day van de Universiteit Utrecht is op woensdag 3 oktober 2018. Tijdens deze avond geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting. Van 17:00 uur tot 21:30 uur op diverse locaties in de binnenstad, op de internationale campus en op het Utrecht Science Park.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet masterprogramma Privaatrecht start in september en duurt één jaar en bestaat uit:
 • een master-major (30 EC) die bestaat uit vier verplichte cursussen. Dit zijn twee verplichte majorcursussen en Capita Selecta I en II (bestaande uit verschillende modules);
 • een master-minor of specialisatie (15 EC);
 • het Onderzoeks- en scriptietraject naar het schrijven van een scriptie van 15 EC.
Het masterprogramma Strafrecht start in september en duurt één jaar. Het academisch jaar bestaat uit:
 • een master-major die bestaat uit vier verplichte cursussen. Dit zijn twee verplichte majorcursussen en Capita Selecta I en II (bestaande uit verschillende modules);
 • een master-minor of specialisatie;
 • het Onderzoeks- en scriptietraject uitmondend in een scriptie.

In de master-major volg je twee verplichte major cursussen: Strafprocesrecht en Bijzonder strafrecht.
periode
1234
Strafprocesrecht
7.5 EC
Majorvak van een ander programma (Master-minor) keuzevak
7.5 EC
Grondslagen van het strafrecht (specialisatiecursus) keuzevak
7.5 EC
European-/International Criminal Law (specialisatiecursus) keuzevak
7.5 EC
Bijzonder strafrecht
7.5 EC
Criminologie en strafrecht (specialisatiecursus) keuzevak
7.5 EC
Human Right from a Comparative Criminal Law Perspective (specialisatiecursus) keuzevak
7.5 EC
Majorvak van een ander programma (Master-minor) keuzevak
7.5 EC
Capita Selecta I
10 EC
Capita Selecta II
5 EC
Scriptie en Onderzoek- en scriptietraject afstuderen
15 EC

tracks

track Multidisciplinair Strafrecht (Nederlandstalig)Deze specialisatie is gericht op het verbreden en het verdiepen van je kennis van het eigen straf(proces)recht door vanuit een multidimensionale benadering de leerstukken van het nationale straf(proces)recht te belichten. De specialisatie bestaat uit de cursussen Criminologie en Strafrecht en Grondslagen van het Strafrecht, waarbij rechtstheoretische inzichten aan bod komen.

track European Criminal Law and Human Rights (Engelstalig)Deze Engelstalige specialisatie benadert ons nationale strafrecht vanuit een extern, internationaal perspectief, namelijk het Europees strafrecht en het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. In hoeverre zijn deze van invloed op het Nederlandse materiële strafrecht en het strafprocesrecht? Je leert daarnaast de basismethodologie van strafrechtsvergelijking en je laat zien waartoe externe rechtsvergelijking kan dienen.

track Master-minorDe master-minor is een samengesteld pakket van de twee major-cursussen van één van de volgende masterprogramma's: Onderneming en recht, Privaatrecht, Staats- en bestuursrecht, European Law of Public International Law.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet70% zelfstudie
15% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, seminar
doelstelling
Je leert het strafrecht als systeem te doorgronden en het in te zetten als instrument voor het reguleren van menselijk gedrag. Deze benadering maakt je bewust van de (on)mogelijkheden van het strafrecht om oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken.

Binnen het programma kun je je al duidelijk oriënteren op de beroepspraktijk door zowel de betrokkenheid van gastsprekers vanuit de rechtspraktijk en praktijkopdrachten als het schrijven van annotaties en processtukken.
exchange programs
 • meerdere uitwisselingspartners Bilaterale overeenkomsten - USA
  Washington University, St.Louis; American University, Washington D.C.; Temple University, Philadelphia; University of Washington, Seattle
 • meerdere uitwisselingspartners Erasmus - Zweden
  University of Lund; University of Uppsala
 • meerdere uitwisselingspartners Erasmus - Frankrijk
  Université Panthéon Assas, Paris II; Université de Nantes; Université de Poitiers; Université de Toulouse I
 • meerdere uitwisselingspartners Erasmus - Spanje
  Universidad de Girona; Universidad de Granada; Universidad Autónoma de Madrid
 • meerdere uitwisselingspartners Erasmus - Groot Brittanie
  University of East London; University of Essex

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juni 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 10512

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

498 studenten volgen deze opleiding
66% daarvan is vrouw
4 eerstejaars gestart in 2014
50% daarvan is vrouw
30526 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/19 Utrecht
Strafrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/19 Utrecht
Staats- en bestuursrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/19 Utrecht
Privaatrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/19 Rijksuniversiteit
Staats- en bestuursrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/19 Rijksuniversiteit
Privaatrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/19 Rijksuniversiteit
Arbeidsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/19 Rijksuniversiteit
Ondernemingsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/19 Rijksuniversiteit
Togamaster
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/19 Rijksuniversiteit
Strafrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/19 Radboud Universiteit
Recht & Economie (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/19 Radboud Universiteit
Financieel recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/19 Radboud Universiteit
Nederlands Recht
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/19 Radboud Universiteit
Ondernemingsrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/19 Radboud Universiteit
Staats- en Bestuursrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/19 Radboud Universiteit
Insolventierecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/19 Radboud Universiteit
Straf(proces)recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/19 Radboud Universiteit
Recht & Management (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/19 Radboud Universiteit
Burgerlijk recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/19 Maastricht University
Nederlands Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel44.1
inhoud3.83.8
docenten3.73.8
studiefaciliteiten3.43.4
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.12.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Strafrecht aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 94 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Het masterprogramma Strafrecht bereidt je vooral voor op de juridische beroepspraktijk. Na je afstuderen kun je ook promoveren binnen de Universiteit Utrecht of daarbuiten.
Omdat je tijdens de opleiding analytische en schrijfvaardigheden ontwikkelt, ben je ook inzetbaar in bredere academische functies.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Veel afgestudeerden komen terecht in de 'togaberoepen' (advocaat, rechter, officier van justitie), in beleids- en ondersteunende functies in de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, de politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Of in juridische functies in het gevangeniswezen en bij de gemeente, zoals veiligheidsadviseur. Ten slotte kun je ook kiezen voor een functie in het strafrechtelijk onderwijs en onderzoek bij universiteiten en hogescholen.
Uit de Arbeidsmarktmonitor 2013 blijkt dat veel Utrechtse juristen direct na hun afstuderen een baan vinden. Na gemiddeld 4 maanden hebben alle afgestudeerden een baan. Een klein percentage gaat na de masterfase promoveren of nog een andere opleiding doen. Veel studenten leggen contact met hun toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens een stage, beroepenmarkt of door een (scriptie-) onderzoek uit te voeren in opdracht van een organisatie of bedrijf. De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie heeft goede banden met de beroepspraktijk.

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanslecht
salaris na 1,5 jaar goed
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

Potentiële beroepen

 • advocaat
 • docent straf(proces)recht
  Als docent straf(proces)recht geef je onderwijs in de verplichte strafrechtelijke cursussen en andere cursussen van het bachelorprogramma Rechtsgeleerdheid. Je draagt jouw kennis van en inzichten in het straf(proces)recht over aan een nieuwe lichting studenten. Daarvoor geef je werkgroeponderwijs, kijk je tentamens na, beantwoordt individuele vragen van studenten etc.
 • officier van justitie
 • rechter
bron: StudieData

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Studiepunt rechten
E: studiepunt.rechten@uu.nl
T: 030 -253 7004
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite