Deze opleiding

Het masterprogramma Duitse taal en cultuur: educatie en communicatie leidt je op tot eerstegraads bevoegd docent Duits in het voortgezet onderwijs.

In het masterprogramma Duitse taal en cultuur: educatie en communicatie leer je hoe je leerlingen effectief een taal kunt leren, welke vakonderdelen voor welke doelgroep relevant zijn en hoe je onderwijskundige, vakdidactische en vakinhoudelijke kennis in de onderwijspraktijk kunt gebruiken. Vakinhoudelijke en beroepsgerichte semesters wisselen elkaar af. Je wordt opgeleid tot docent.
Je vergroot je vakinhoudelijke kennis van de Duitse taal en cultuur, en van taal- en literatuuronderwijs in het algemeen. Tijdens de vakdidactische colleges leer je hoe je die kennis en vaardigheden overbrengt op je leerlingen. Een deel van je opleiding bestaat uit praktijkgebonden leren in de vorm van stages. Je doet daarbij onder meer onderzoek dat aansluit bij voor jouw onderwijs relevante onderzoeksvragen. Ook leer je hoe je je kennis in een niet-schoolse omgeving toegankelijk kunt maken voor anderen. Hierdoor kun je na je studie ook aan de slag in andere educatieve functies.
Het cursusaanbod wordt verzorgd door de interfacultaire Graduate School of Teaching (penvoerder faculteit Sociale Wetenschappen). De vakinhoudelijke cursussen volg je bij de faculteit Geesteswetenschappen en Masterlanguage.
open_in_newwebsite

printprint

locatieUtrecht
diplomaMA Talenonderwijs en Communicatie
typeeducational, 120 EC
start1 februari, 1 september
taaldeels Nederlands
deels Duits
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60740
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Utrecht?

Dit programma is uniek doordat het ene semester meer vakinhoudelijk en het andere semester meer op de praktijk is gericht. In het vakinhoudelijke gedeelte bouw je meer kennis op over de taal en cultuur van jouw vak en over de educatieve aspecten daarvan. In het praktijkgedeelte volg je, naast een stage op een middelbare school, colleges waarin je je kennis verdiept én leer je alles over algemene en schoolvakdidactiek. Deze theoretische component is aan de Universiteit Utrecht zeer krachtig.

Open dagen en meeloopdagen

Master's Open Day Utrecht
De Master's Open Day van de Universiteit Utrecht is op vrijdag 15 februari. Op deze dag geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting. Van 13:00 uur tot 18:30 uur op diverse locaties in de binnenstad, op de Internationale Campus en op het Utrecht Science Park
Master's Open Day Utrecht
De Master's Open Day van de Universiteit Utrecht is op woensdag 9 oktober. Tijdens deze avond geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting. Van 17:00 uur tot 21:30 uur op diverse locaties in de binnenstad, op de internationale campus en op het Utrecht Science Park
Master's Open Day Utrecht
De Master's Open Day van de Universiteit Utrecht is op woensdag 9 oktober 2019. Tijdens deze avond geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting. Van 17:00 uur tot 21:30 uur op diverse locaties in de binnenstad, op de internationale campus en op het Utrecht Science Park

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
(Vak)didactisch onderzoek
Masterscriptie
Pedagogiek 1
Pedagogiek 2
Didactiek 1
Didactiek 2
Keuzecursussen
Literatuuronderwijs
Masterstage 1 A/B
Masterstage 2
Taal en literatuur in de educatieve praktijk
Taalonderwijs
Taalververwerving

tracks

track U-TEACH

Zoek je extra uitdaging en ben je geïnteresseerd in internationaal en tweetalig onderwijs, dan kun je kiezen voor de internationale track Utrecht Teacher Education Academy (U-TEAch).

Binnen dit grotendeels Engelstalige traject leer je om je eigen vak te doceren op tweetalige en internationale scholen.

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% de
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Na afronding van dit masterprogramma ben je startbekwaam: je kunt als beginnende leraar voor de klas als eerstegraads bevoegd docent Duits. Je ontwikkelde basisbekwaamheden sluiten aan op de wettelijke eisen van de beroepspraktijk van de leraar. Door de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan kun je echter ook aan de slag in diverse andere educatieve functies.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 15 oktober 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 april 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 10512
niet-EU/EER studenten : € 15575
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 april 2019
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

128 studenten volgen deze opleiding
73% daarvan is vrouw
3 eerstejaars gestart in 2017
67% daarvan is vrouw
30526 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Utrecht
educatie en communicatie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
2/5 Utrecht
educatie en communicatie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
3/5 Utrecht
educatie en communicatie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
4/5 Utrecht
educatie en communicatie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/5 Utrecht
educatie en communicatie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.82.8
inhoud3.63.0
docenten4.03.2
studiefaciliteiten3.63.0
studielast3.22.8
studiebegeleiding3.53.0

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Duitse taal en cultuur: educatie en communicatie aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 54 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je bent afgestudeerd heb je een masterdiploma én een eerstegraads onderwijsbevoegdheid Duits. Hiermee ben je bevoegd om in het voortgezet onderwijs te doceren, óók in de bovenbouw van havo/vwo. Op dit moment zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt voor docenten Duits goed.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Natuurlijk zijn er ook andere educatieve functies waarin je aan de slag kan. De lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht biedt ook daar een goede voorbereiding op.
Je kunt denken aan een baan als docent in het hbo, een functie bij een educatieve dienst of didactisch centrum, medewerker bij een uitgeverij, vakdidactisch onderzoek doen, voorlichting en journalistiek, een baan in het bedrijfsleven (b.v. klantpresentaties) of schoolleider (coördinatie, management, coaching van leraren).
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • congrestolk
  • directeur onderzoeksinstelling taal- en literatuurwetenschap
  • manager tolken-, vertaalbureau
  • vertaler wetenschappelijke/niet levende talen
  • wetenschappelijk onderzoeker taal- en literatuurwetenschap, taal- en letterkunde
bron: CBS

Contact

Studie-informatiepunt FSW

Studie-informatiepunt

E: stip.fsw@uu.nl
T: +31 30 253 49 49
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite