instellingUniversiteit Twente
faculteit
locatieEnschede
diplomaM Communication Studies
titel/graadMSc
type opleidingregulier onderwijs
vormvoltijd
opleidingsduur12 maanden
# credits60 EC
numerus fixusgeen
crohocode60713


Communication Studies

Over de hele wereld werken organisaties hard aan het mogelijk maken van effectieve communicatie. Wil jij de onbegrensde mogelijkheden van dit spannende beroep verkennen?

De wereldwijde aandacht voor communicatie is niet alleen het gevolg van een onverzadigbare vraag naar informatie. Organisaties zijn zich er ook van bewust dat de verspreiding van informatie een essentieel onderdeel is van een effectieve bedrijfsvoering. Een organisatie kan niet alleen vertrouwen op de eigen kennis en vaardigheden: de doelgroep moet ook weten wat daarvan de voordelen zijn. Of het nu gaat om het redden van levens of het lanceren van een nieuw product, communicatieprocessen zijn de sleutel tot succes.
Er is dan ook een groeiende vraag naar communicatiespecialisten met een brede kijk op de wereld van de communicatie. Zij moeten bovenal in staat zijn om praktische oplossingen voor allerlei communicatieproblemen te vinden en buiten de gebaande paden durven te treden.
Tijdens deze master richt je je op het stroomlijnen en het ontwerpen van communicatieprocessen en het oplossen van complexe communicatievraagstukken die vaak uit de actuele praktijk komen. Je leert hoe je nieuwe media en communicatietechnologie kunt toepassen in de moderne wereld en hoe je de impact ervan op het heden en de toekomst kunt beoordelen.

contact

  • Studie Informatiecentrum
    study@utwente.nl
    053 4895489
    Drienerlolaan 5, Gebouw de Spiegel, Kamer P 101, 7522 NB Enschede

Open dagenaan het woord


student over Communication Studies
student over Communication Studies
student over Communication Studies


Studenten & Studentenleven


op kamers in Enschede

26171studenten studerend
9730studenten woonachtig   
€ 275gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
15 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid

bron: NSE 2014

studentaantallen

geen cijfers bekend

op kamers in Enschede

26171studenten studerend
9730studenten woonachtig   
€ 275gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
15 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid

bron: NSE 2014

Studieprogramma

Bindend studieadvies

         In het 1e jaar moet je minimaal 30 (van 60) studiepunten halen.

Als je dit niet haalt moet je verplicht met de opleiding stoppen.

> meer over bindend studieadvies

onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
25% theorie
25% praktijk
onderwijsvormen
# contacturen

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

doelstelling

onderwijsvormen

curriculum

bron: Universiteit Twente

specialisaties


1
specialisatie

Corporate Communication
De specialisatie Corporate Communication houdt zich bezig met de interne en externe communicatieprocessen van organisaties. Corporate communicatie draagt bij aan het bereiken van de doelen van organisaties in zowel de profit als de non-profit sector, alsmede de overheid. Veel organisaties beschouwen de omgeving als een op zichzelf staand object. Voor een goed strategisch communicatiebeleid is het echter noodzakelijk dat organisaties goed inzicht hebben in de wijze waarop zij zelf interacteren met de omgeving en de invloed die daar van uitgaat op het denken in en over de organisatie.


2
specialisatie

Media and Communication
Deze specialisatie besteedt aandacht aan de psychologische en sociale aspecten die komen kijken bij de implementatie, de adoptie en het gebruik van nieuwe media.


3
specialisatie

Marketing Communication
Marketingcommunicatie is communicatie die er op is gericht transacties tussen een organisatie en doelgroepen te bevorderen. Transacties zijn handelingen waarbij een ruil optreedt tussen de (verkopende) organisatie en afnemers. Hoewel marketingcommunicatie vaak gericht is op het bevorderen van ruiltransacties is het doel van veel reclame en promotie het bevorderen van positieve opvattingen van klanten over het merk. Een goede indruk bij klanten van een merk kan op termijn bevorderen dat klanten eerder geneigd zullen zijn om dat merk te kopen. Bij marketingcommunicatie kan gebruik gemaakt worden van een aantal marketingcommunicatie-instrumenten, waaronder gedrukte reclame, televisie commercials, persoonlijke verkoop, en informatie en communicatietechnologie.


4
specialisatie

Technical Communication
A technical communicator plays an intermediary role between the developers of technological products and their (potential) users.

bron: Universiteit Twente

Toelating en kosten

Startmomenten

25 augustus 2014deadline aanmelding : 1 juli 2014 (EU)
1 februari 2015deadline aanmelding : 1 december 2014 (EU)
1 september 2015deadline aanmelding : 1 juli 2015 (EU)


welk collegegeldtarief moet ik betalen?

Meestal betaal je het "wettelijk tarief".
Vereenvoudigd geldt:

  • wettelijk tarief is het reguliere tarief voor studenten van binnen de EU/EER.
  • instellingstarief is voor studenten die al in het bezit zijn van een bachelor- of masterdiploma en een tweede studie willen beginnen waarmee ze dezelfde of een lagere graad behalen. Het instellingstarief geldt niet voor studenten die zich voor de eerste keer inschrijven voor een opleiding in de gezondheidszorg of het onderwijs.
  • niet-EU/EER tarief is voor studenten van buiten de EU/EER.

Ten slotte:
Het collegegeld is sterk afhankelijk van je studie-geschiedenis en studiekeuze. Controleer het dus altijd in de collegegeld-wizard van de instelling!

collegegeld

2014/15voltijd   niet-EU/EER studenten € 10581
voltijd   instellingstarief € 10581
voltijd   wettelijk tarief € 1906


bron: Universiteit Twente
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Inschatting maandelijkse studiekosten

275kamerhuurincl. servicekosten (kamerprijzen in Enschede zijn gemiddeld binnen Nederland)
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1248 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1264

bron: Nibud (2013), Nationale Studenten Enquete (2013), opleiding (2014)


keuzehulp


unieke kenmerken

Objectieve cijfers en oordelen

Studenttevredenheid

Communication Studies aan de Universiteit Twente is beoordeeld door 69 respondenten.
Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.

bron: NSE

Nationale Studenten Enquete

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.


In 2014 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.


De resultaten hiernaast zijn afkomstig van:
- 69 respondenten van deze opleiding
- 74 landelijke respondenten.

NVAO geaccrediteerd

De kwaliteit van deze opleiding wordt getoets door: NVAO (nl)

Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveau
samenhang programma
studielast
kwaliteit personeel
kwantiteit personeel
materiële voorzieningen
studiebegeleiding

> bekijk alle 21 oordelen..
bron: NVAO


> Vergelijk Communication Studies opleidingen

Na deze studie
Er zijn 1 aansluitende masters bekend.

Klik op een master voor meer informatie.
Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen
aanv. eisenUniversiteit Twente

Meer informatie