Deze opleiding

De Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing is een tweejarige academische beroepsopleiding Theologie die opleidt tot eerstegraads docent Godsdienst en Levensbeschouwing.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaMA
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68075
numerus fixusnee
honoursnee
Tijdens de Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing verdiep je je in de levensbeschouwelijke vragen en thema's die een rol spelen binnen de wereld van het katholieke onderwijs en de leerlingen die dit onderwijs volgen. Je zult, zowel in theorie als praktijk, leren hoe je als docent jongeren kunt begeleiden in hun religieuze en levensbeschouwelijke ontwikkeling.

Het eerste jaar is theoretisch van aard en multidisciplinair opgezet. Je volgt vakken samen met studenten van de pastoraal-theologische master, die ervoor zorgen dat je een brede basis legt die je in het tweede jaar kunt gebruiken tijdens de praktische stage. Daarnaast volg je didactische vakken om je voor te bereiden op je toekomstige werk als docent en wordt er aandacht besteed aan de verschillende wereldsgodsdiensten in het onderwijs.

In het tweede jaar van de opleiding loop je stage: je maakt kennis met de dagelijkse praktijk van het werken als docent Godsdienst en Levensbeschouwing. Tegelijkertijd volg je cursussen en trainingen vanuit diverse invalshoeken en volg je het vak Jongerencultuur en spiritualiteit. Aan het einde van je tweede jaar schrijf je een masterthesis.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Tilburg University?

Tilburg University biedt als enige in Nederland een eerstegraads lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing met een katholieke invalshoek. Doordat de Tilburg School of Catholic Theology door de bisschoppenconferentie erkend is, geeft een lesbevoegdheid van deze opleiding ook de mogelijkheid om docent te worden op scholen die hier belang aan hechten.
De master Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing wordt aangeboden op de centraal gelegen en prachtige onderwijslocatie in Utrecht. Je hebt les in kleine groepen waardoor er veel interactie is met studenten en docenten. De docenten zijn zowel vakinhoudelijke experts, als didactisch zeer vaardig om de kennis over hoe les te geven goed over te brengen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste jaar is theoretisch van aard en multidisciplinair opgezet, bestaande uit zowel theologische als didactische vakken.

In het tweede jaar van de opleiding loop je stage en volg je vakken die aansluiten bij je stage. Aan het einde van je tweede jaar schrijf je een masterthesis.
1e jaar Het eerste jaar van de Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing is multidisciplinair opgezet, vanuit zowel een theologische en onderzoeksmatige invalshoek, als vanuit een didactische invalshoek.
periode
12
Morele Denkpatronen
Beroepsoriëntatie Godsdienst en Levensbeschouwing en historische catechetiek
Katholiek sociaal denken
Methoden hermeneutisch onderzoek
Methoden empirisch onderzoek
Pastoraat en religieuze educatie in laatmoderne context
Wereldsgodsdiensten in het onderwijs
Christelijke, c.q. katholieke, identiteit
Algemene didactiek
Vakdidactiek
2e jaar In het tweede jaar van de opleiding loop je stage: je maakt kennis met de dagelijkse praktijk van het werken als docent Godsdienst en Levensbeschouwing en met de wereld van het katholiek onderwijs. Hierin word je begeleid door Tilburg University en je stageschool.
periode
12
Jongerencultuur en spiritualiteit
Stage
Didactisch lesontwerponderzoek
Seminar masterthesis
Systemische onderwijscontext
Masterthesis

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
15% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, onderzoeksproject, hoorcollege, portfolio, individuele opdracht, zelfstudie, project

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 juli 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juli 2020
collegegeld nog niet bekend

studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 300studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

9 studenten volgen deze opleiding
22% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het volgen van de master ben je opgeleid tot eerstegraads docent Godsdienst en Levensbeschouwing, waarmee je aan de slag kunt in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs of het hbo.

Daarnaast kun je bijvoorbeeld aan het werk als identiteitsbegeleider of als beleidsmedewerker bij educatief-theologische organisaties. De opleiding biedt vanwege de brede insteek ook een uitstekende achtergrond voor educatieve en begeleidende functies binnen het maatschappelijke en culturele veld.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Docent Godsdienst/Levensbeschouwing
Na het volgen van de master ben je opgeleid tot eerstegraads docent Godsdienst en Levensbeschouwing, waarmee je aan de slag kunt in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs of het hbo.

Daarnaast kun je bijvoorbeeld aan het werk als identiteitsbegeleider of als beleidsmedewerker bij educatief-theologische organisaties. De opleiding biedt vanwege de brede insteek ook een uitstekende achtergrond voor educatieve en begeleidende functies binnen het maatschappelijke en culturele veld.

Potentiële beroepen

docent godsdienst en levensbeschouwing
bron: StudieData

Contact

Onderwijsbureau

Secretariaat faculteit

Drs. Marielle Snijder

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite