Rechtsgeleerdheid

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De brede master Rechtsgeleerdheid vormt de ideale voorbereiding op een carrière in de rechtspraktijk. Je kunt straks meepraten op de hoofdgebieden van het recht en jouw eigen specialisatie.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60084
numerus fixusnee
honoursnee
Met de Tilburgse master Rechtsgeleerdheid leg je namelijk een sterke basis voor de rest van je juridische carrière door kennis op te doen over de drie hoofdgebieden van het recht: Privaatrecht, Strafrecht en Staats- en Bestuursrecht. Met een ruim aanbod aan keuzevakken en je thesis specialiseer je jezelf in jouw persoonlijke interessegebied. Door deze opzet ben je niet alleen voorbereid op je eerste baan, maar ook flexibel en breed inzetbaar. De master levert bovendien het civiel effect: het formele toegangsvereiste voor de advocatuur, rechterlijke macht en het openbaar ministerie. Je weet creatieve juridische oplossingen te vinden die aansluiten bij hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. De hedendaagse rechtspraktijk vraagt veelzijdige juristen die generalistische kennis combineren met praktische vaardigheden. Je leert daarom uitdagende juridische vraagstukken in een maatschappelijke context te plaatsen, te analyseren en verbanden te leggen met aanpalende wetenschapsgebieden.

Waarom aan de Tilburg University?

awardElsevier beste opleiding
2015, 2014, 2016
awardElsevier beste opleiding
2016 : 1e plaats
awardElsevier beste opleiding
2017 : 1e plaats
  • Ruime mogelijkheid om je te specialiseren via keuzevakken (30 ECTS) en het thesis onderwerp (12 ECTS).
  • Door de interdisciplinaire vakken krijg je een brede blik.
  • Het contact met docenten is laagdrempelig. Via hen kom je gemakkelijk in contact met het werkveld, zowel nationaal als internationaal.
  • De opleiding heeft een sterke band met de juridische beroepspraktijk. Werk tijdens een Law Clinic aan een actueel vraagstuk in opdracht van extern bedrijf/organisatie.
  • De opleiding levert, i.c.m. een universitaire juridische bacheloropleiding, civiel effect op, de formele toegangsvereiste voor de advocatuur, rechterlijke macht en openbaar ministerie.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De opleiding levert, i.c.m. een universitaire juridische bacheloropleiding, civiel effect op, de formele toegangsvereiste voor de advocatuur, rechterlijke macht en openbaar ministerie. De rechtspraktijk is geïnteresseerd in veelzijdige juristen die praktische vaardigheden weten te combineren met een brede kennisbasis en multidisciplinair inzicht.

Kijk in de studiegids van Tilburg University voor informatie over vakken: www.tilburguniversity.edu/studiegids
De verbinding met de arbeidsmarkt leggen we tijdens deze master door de mogelijkheid een keuzevak in te vullen met:

  1. Law Clinics:

Een groep topstudenten identificeert en bestudeert, onder begeleiding en in samenwerking met een aantal wetenschappers een actueel onderwerp dat vakgroep overstijgend is. In april 2015 bijvoorbeeld, hebben studentvertegenwoordigers van alle juridische masteropleidingen zich gebogen over de asielzoekerproblematiek in Malta.

2. Stage: op eigen initiatief en vooraf goedgekeurd.

3. Bijzondere activiteiten, zoals grote internationale Moot Courts.

De vakken zijn zo verdeeld dat in ieder semester zowel verdiepende vakken, gebonden keuzevakken en vrije keuze vakken worden aangeboden. Hierdoor ben je in beide semesters bezig met het uitbreiden van noodzakelijke kennis én met specialiseren.
3 kernvakken 18 EC
5 keuzevakken 30 EC
Master thesis 12 EC
Totaal 60 EC
periode
Law Clinic keuzevak
Recht-in-Context vak keuzevak
Gebonden keuzevakken keuzevak
Master Thesis afstuderen
Verplichte vakken
Vrije keuzevakken keuzevak

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
20% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar
doelstelling
Na afronding ben je jurist met een solide basis op de drie hoofdgebieden van het recht (Privaatrecht, Strafrecht en Staats- en bestuursrecht) met een degelijke internationale/Europese inbedding. Afgestudeerden hebben een open blik naar andere wetenschapsgebieden. Door het ruime aanbod aan keuzevakken ben je na afronding specialist op jouw eigen interessegebied.
docenten
Bij Tilburg University is het contact met docenten laagdrempelig.
studeren in het buitenland
Maximaal 12 EC van de keuzevakken mogen vervangen worden door vakken uit het buitenland. Hiervoor moet vooraf toestemming aan de Examencommissie worden gevraagd.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2020

aanmelding deadline : 1 januari 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 augustus 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 14600

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 augustus 2020
collegegeld nog niet bekend

Stap 1: Meld je aan in Studielink
Stap 2: Lever de vereiste documenten aan (indien noodzakelijk)
Stap 3: Je ontvangt bericht van de Toelatingscommissie
Stap 4: Rond je inschrijving bij Tilburg University af
Bekijk de volledige toelatingsprocedure op: www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/rechtsgeleerdheid/toelating-aanmelden/


toelatingseisen

vooropleiding
Bekijk de vereisten op: www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/toelating-aanmelden/law/bamatrix/

studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 9600levensonderhoudper jaar
€ 350
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

330 studenten volgen deze opleiding
74% daarvan is vrouw
140 eerstejaars gestart in 2017
71% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Magister JFT

Studievereniging voor alle rechten studenten

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/20 Tilburg University
Rechtsgeleerdheid
star Elsevier
Elsevier
Keuzegids beste opleiding 2017  1e
Elsevier
€ 253 gemiddelde kamerhuur
140 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/20 Erasmus
Rechtsgeleerdheid
€ 342 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/20 Erasmus
Privaatrecht en Aansprakelijkheid & Verzekering
€ 342 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/20 Erasmus
Privaatrecht
€ 342 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/20 Erasmus
Strafrecht
€ 342 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/20 Erasmus
Staats- en Bestuursrecht
€ 342 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/20 Universiteit Leiden
Public International Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/20 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
9/20 Universiteit Leiden
Staats- en bestuursrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/20 Universiteit Leiden
Ondernemingsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/20 Universiteit Leiden
Encyclopedie en filosofie van het recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/20 Universiteit Leiden
Arbeidsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/20 Universiteit Leiden
Civiel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/20 Universiteit Leiden
European Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/20 Universiteit Leiden
Financieel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/20 Universiteit Leiden
Straf- en strafprocesrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/20 Amsterdam VU
International Migration and Refugee Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/20 Amsterdam VU
Transnational Legal Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/20 Amsterdam VU
International Technology Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/20 Amsterdam VU
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud4.04.0
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.33.5
studiebegeleiding3.23.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Rechtsgeleerdheid aan de Tilburg University is beoordeeld door 76 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Tilburg University helpt je graag verder bij je stap naar de arbeidsmarkt.
Met een CV-check, workshops, trainingen of individuele begeleiding.
Meer informatie: Student Career Center
www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/arbeidsmarkt/careercenter/

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden vinden hun weg in de advocatuur, het (internationale) bedrijfsleven, het openbaar ministerie, non-profitorganisaties en overheden.
De opleiding biedt ook een goede basis voor rechtswetenschappelijk
of met het recht verbonden multidisciplinair onderzoek.

De opleiding levert in combinatie met een universitaire juridische bachelor civiel effect op, dat wil zeggen toegang tot de togaberoepen.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenInternational Civil and Commercial Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Amsterdam UVAInternational Tax Law + aanv. eisen
Amsterdam UVAPrivaatrechtelijke rechtspraktijkgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic International Law (Advanced LL.M.) (full-time)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advocaat
bedrijfs- en overheidsjuridische functies
consultant
griffier
juridisch adviseur
jurist
officier van justitie
onderzoeker
rechter
bron: StudieData

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite