Deze opleiding

De master Psychologie en Geestelijke Gezondheid richt zich op het werkterrein van psychologen binnen de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de forensische zorg en de jeugdhulpverlening.

De master Psychologie en Geestelijke Gezondheid levert vanuit het scientist-practicioner model de kennis en ervaring die nodig zijn voor het werk van een basispsycholoog binnen de genoemde domeinen en levert de kwalificatie voor de vervolgopleidingen tot GZ-psycholoog en Psychotherapeut (en in het verlengde daarvan: tot Klinisch Psycholoog).
De student kiest voor de track Klinische Psychologie, de track Kinder- en Jeugdpsychologie of voor de track Forensische Psychologie.
Tijdens het masterjaar voeren de studenten zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit, bijvoorbeeld onder de doelgroep van de stageinstelling, volgen vier inhoudelijke vakken, een masterpracticum, een eventueel keuzevak, en lopen stage in een instelling op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg, zoals een GGZ, een Jeugdzorginstelling of een Forensisch Psychiatrisch Centrum.
open_in_newwebsite

printprint

locatieTilburg
diplomaMSc Psychologie en Geestelijke Gezondheid
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60076
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Campus Life - Tilburg University
Master Klinische Jeugd-en Kinder Psychologie

Waarom aan de Tilburg University?

 • Studenten lopen het gehele collegejaar stage bij een instelling en volgen een dag in de week colleges.
 • De student kiest voor de track Klinische Psychologie, de track Kinder- en Jeugdpsychologie of voor de track Forensische Psychologie.
 • De master levert vanuit het scientist-practicioner model (studenten passen hun kennis direct toe in de praktijk).

Open dagen en meeloopdagen

Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from November 1st until December 15st 2018.
De Nederlandse Carrièredagen
Meet Tilburg University during the Dutch Career Days at the 23th and 24th of November in Utrecht!
Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a Master program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from February 2019 until June 2019.
Master Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt ruim 80 masterprogramma's (opleidingen + tracks). Ontdek welke van deze programma's het best aansluit bij jouw ambities! Tijdens de Master Open dag bieden we informatiesessies per opleiding/track en kun je je vragen stellen aan studenten, docenten en studieadviseurs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwTijdens het masterjaar voeren de studenten zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit, volgen vier inhoudelijke vakken, een masterpracticum, een eventueel keuzevak, en lopen gedurende het gehele collegejaar stage in een instelling op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg, zoals een GGZ, een Jeugdzorg instelling of een Forensisch Psychiatrisch Centrum.
Voor meer informatie verwijzen wij naar: https://mystudy.uvt.nl/it10.rselecttab?pfac=FSW&taal=n&soort=ma&actief=2
 • Studenten lopen het gehele collegejaar stage bij een instelling en volgen een dag in de week colleges.
 • De student kiest voor de track Klinische Psychologie, de track Kinder- en Jeugdpsychologie of voor de track Forensische Psychologie.
 • De master levert vanuit het scientist-practicioner model (studenten passen hun kennis direct toe in de praktijk).
periode
Diagnostiek
Klinische Psychologie
Master thesis Klinische Psychologie
Masterstage Klinische Psychologie

specialisaties

specialisatie Track Kinder- en Jeugdpsychologie

In de track Kinder- en Jeugdpsychologie vergaar je kennis van de jeugdzorg en komen belangrijke problemen (kindermishandeling, gedragsproblemen) en de vroegkinderlijke ontwikkeling aan de orde.

Met name Infant Mental Health is een relatief nieuw kennisdomein, gericht op baby's en peuters en hun ouders.

Je maakt kennis met de stoornissen die zich meestal in de kinderleeftijd aandienen, zoals leerstoornissen (bijvoorbeeld dyslexie en dyscalculie) en ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld autismespectrumstoornissen en gedragsstoornissen). Je bestudeert veranderingen in gedragingen en belevingen van de mens met het verloop van leeftijd.

specialisatie Track Klinische PsychologieSpecifiek wordt binnen het programma Klinische Psychologie kennisverdieping geboden op het gebied van determinanten (zoals hechtingsprocessen en emotieregulatie) en gevolgen van psychopathologie zoals angst-, stemmings- en eetstoornissen, maar ook verslaving, persoonlijkheidsstoornissen en (on)welbevinden bij volwassenen.

Ook de effecten van verschillende psychologische interventies behoren tot het domein.

specialisatie Track Forensische Psychologie

.

In de track Forensische Psychologie wordt vanuit verschillende theoretische en klinische invalshoeken ingegaan op oorzaken van delinquent gedrag, psychopathologie, diagnosestelling, behandelmethodieken, risicotaxatie en isicomanagement.De vakken zijn specifiek gericht op psychiatrische stoornissen die in het forensische veld voorkomen. Je wordt opgeleid om bijvoorbeeld in tbs-klinieken of met jeugddelinquenten te werken.

Informatie over toelating: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/pgg/eisen/forensischepsychologie/

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
40% theorie
60% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Eenjarig voltijds dagprogramma van 60 ECTS in het Nederlands.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 14500
1 september 2019
wettelijk tarief : € 2092
instellingstarief : € 14600
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Ben je een afgestudeerde van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) bachelor Psychologie en Maatschappij? Dan moet je de vakken van het differentiatiepakket van de bachelor Psychologie en Gezondheid hebben gevolgd voordat je wordt toegelaten. Het differentiatiepakket omvat de volgende vakken:

 • 560110 Developmental Disorders
 • 422055 Klinische gezondheidspsychologie
 • 423024 Professionele Ontwikkeling
 • 550031 Psychodiagnostisch onderzoek
 • 423022 Neuropsychological Assessment and Development

Ben je een afgestudeerde van een van de andere bachelors van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (Sociologie/ Personeelwetenschappen/ Organisatiewetenschappen), dan moet je onderstaande vakken hebben gevolgd en een aanvraag indienen bij de Examencommissie van de faculteit.

De basisvakken psychologie:
 • 530000 Functieleer
 • 500301 Hersenen en gedrag
 • 560100 Ontwikkelingsleer
 • 550006 Persoonlijkheidspsychologie
 • 500305 Sociale psychologie
 • 421001 Psychopathologie

plus de volgende vakken: *560110 Developmental Disorders
 • 422055 Klinische gezondheidspsychologie
 • 423024 Professionele Ontwikkeling
 • 550031 Psychodiagnostisch onderzoek
 • 423022 Neuropsychological Assessment and Development

instaptoets
Afgestudeerden van psychologieopleidingen van andere universiteiten moeten een aanvraag indienen bij de Examencommissie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Ook alle afgestudeerden van alle overige universitaire opleidingen moeten een aanvraag indienen bij de Examencommissie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Voor alle informatie over toelating: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/pgg/eisen/

vooropleiding
Ben je een afgestudeerde van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) bachelor Psychologie en Gezondheid, dan word je zonder aanvullende eisen toegelaten tot deze master.

Studenten van TSB die voor een aansluitende masteropleiding bij hun majorprogramma kiezen, hoeven hiervoor geen toelating te vragen bij de examencommissie. Zij moeten zich aanmelden voor de master via Studielink.

Voor alle informatie over toelating: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/pgg/eisen/

studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 550levensonderhoud
€ 600studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

183 studenten volgen deze opleiding
83% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
13038 studenten aan de Tilburg University
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.8
inhoud3.73.6
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.63.6
studielast2.93.1
studiebegeleiding3.13.1

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Psychologie en Geestelijke Gezondheid aan de Tilburg University is beoordeeld door 66 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Onder andere GGZ-instellingen inclusief verslavingszorg en forensische zorg waar klinische deeltijd- en ambulante behandeling wordt verzorgd voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen.

Om de wettelijk beschermde titel Gezondheidszorgpsycholoog te kunnen voeren is een vervolgopleiding GZ nodig.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als Master of Science kun je aan de slag bij GGZ-instellingen, verslavingszorg en de forensische zorg waar klinische deeltijd- en ambulante behandeling wordt verzorgd voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen.
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

 • hoogleraar geneeskunde
 • hoogleraar geneeskunde specialist
 • hoogleraar psychologie
 • klinisch psycholoog
 • universitair (hoofd)docent geneeskunde algemeen
 • universitair (hoofd)docent geneeskunde specialist
 • universitair (hoofd)docent psychologie
 • wetenschappelijk onderzoeker geneeskunde
 • wetenschappelijk onderzoeker geneeskunde specialist
 • wetenschappelijk onderzoeker psychologie
bron: UWV

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite