Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In deze tweejarige master combineer je een vakinhoudelijke master met het behalen van je eerstegraads lesbevoegdheid voor het schoolvak Nederlands.

Het programma van de tweejarige master staat volledig in het teken van de integratie van theorie en praktijk. De ontwikkeling van je vakinhoudelijke kennis en de (vak)didactische vertaling en toepassing op de schoolpraktijk vinden parallel in de tijd plaats. Hierdoor kun je beter reflecteren op de kennis en vaardigheden die je opdoet, zowel met betrekking tot je eigen competenties als op je vermogen om deze competenties over te brengen op de leerlingen.
open_in_newwebsite

printprint

locatieTilburg
diplomaMA
typeeducational, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68536
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Tilburg University?

  • Je volgt vakinhoudelijke, didactische én pedagogische vakken die je tijdens je stages direct in praktijk brengt.
  • Er zijn gegarandeerde opleidingsplaatsen beschikbaar(*) op geaccrediteerde scholen in het voortgezet onderwijs, dankzij de samenwerking met OMO (Ons Middelbaar Onderwijs). (* mits je je voor 1 juni hebt aangemeld.)
  • Door op twee verschillende scholen langdurig stage te lopen, kom je met verschillende onderwijstypen in aanraking.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Het tweejarige programma bestaat uit 120 ECTS, verdeeld over vier semesters.
Semester 1 van jaar 1 jaar bestaat uit twee onderwijsblokken van acht weken en start eind augustus/begin september. Je combineert vakinhoud met het eerste deel van je oriëntatiestage, waarbij je 15 weken lang 1 dag per week stage loopt in een aantal onder- en bovenbouwklassen. Tijdens het tweede semester loop je 3 dagen (of 6 dagdelen) per week stage in een aantal onder- en bovenbouwklassen.
In semester 2 van jaar 2 staat het opdoen van onderzoeksvaardigheden centraal. Daarnaast volg je één of meer keuzevakken en start je met de verdiepingsstage.
Tijdens je verdiepende stage loop je gedurende het eerste semester 2/3 dagen per week stage, oplopend tot 4 dagen in het tweede semester. Je bent zelfstandig verantwoordelijk voor een bovenbouwklas tijdens een rapportperiode, inclusief niet-lesgebonden activiteiten zoals ouderavonden en het geven van rapportcijfers.
Het tweede semester van het tweede jaar staat in het teken van je masterthesis, die je schrijft over een thema dat gerelateerd is aan de school waar je op dat moment je verdiepingsstage afrondt. Je loopt in deze afrondende fase van je opleiding 4 dagen per week stage en bent zelfstandig verantwoordelijk voor een bovenbouwklas.

1e jaar
periode
12
Algemene didactiek
6 EC
Didactische Oriëntatiestage stage
6 EC
Jeugdliteratuur in internationaal perspectief
6 EC
Taalkennis
6 EC
Theoretische en historische reflectie op jeugdliteratuur
6 EC
Vakdidactiek Nederlands
6 EC
Didactische oriëntatiestage stage
6 EC
Literatuur(geschiedenis) en onderwijs
6 EC
Masterclasses en Opleiden in de School
6 EC
Overtuigen door beeld
6 EC
Cognition of Visual Narratives keuzevak
6 EC
Grensverkeer: Jeugdliteratuur en andere cultuuruitingen keuzevak
6 EC
Language and Cultural Change keuzevak
6 EC
Masterlanguage cursus Taalkunde / Taalbeheersing / Letterkunde keuzevak
6 EC
Miscommunication and Emotion keuzevak
6 EC
Non-verbal communication keuzevak
6 EC
2e jaar
periode
12
Cognition and Process
6 EC
Didactisch Lesontwerponderzoek
6 EC
Didactische Verdiepingsstage stage
9 EC
Research Skills: Hermeneutics onderzoek
3 EC
Masterlanguage cursus Taalkunde / Taalbeheersing / Letterkunde keuzevak
6 EC
Research Skills: Design and Analysis Questionnaires keuzevak onderzoek
3 EC
Research Skills: Ethnography keuzevak onderzoek
3 EC
Research Skills: Eye Tracking keuzevak onderzoek
3 EC
Research Skills: Research Interview keuzevak onderzoek
3 EC
Self-fashioning, Life Writing and Mediatisation keuzevak
6 EC
Thematische cursus: Het kind als lezer keuzevak
3 EC
Thematische cursus: Life writing keuzevak
3 EC
Urban Spaces: Scenarios and Voices keuzevak
6 EC
Visual Communication keuzevak
6 EC
Didactische Verdiepingsstage stage
9 EC
Masterthesis afstuderen
18 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
30% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Door middel van onderling samenhangende colleges, opdrachten, onderzoek en stages in de schoolpraktijk ontwikkel je je tot academisch geschoolde eerstegraads leraar Nederlands.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 11000
1 september 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 11100
Raadpleeg de informatie over toelating en aanmelden op de website van de opleiding.
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
13038 studenten aan de Tilburg University
48% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Tilburg University
Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur
€ 253 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Amsterdam VU
Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met een eerstegraads opleiding tot docent Nederlands word je in eerste instantie klaargestoomd voor een baan in het onderwijs. Bijna alle studenten vinden direct na afronding van hun studie een baan als docent in het voortgezet of hoger onderwijs.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Hoewel de cijfers per regio verschillen, is er over het algemeen een tekort aan eerstegraads opgeleide docenten. Via de website van VOION (Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs) zijn de meest recente onderzoeken naar het arbeidsmarktperspectief voor leraren in te zien.
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • beleidsadviseur onderwijs
  • educatief medewerker
  • eerstegraads docent nederlands
  • trainer van diverse vaardigheden voor het bedrijfsleven
bron: StudieData

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite