Kunst- en Cultuurwetenschappen

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De master Kunst- en Cultuurwetenschappen speelt met vijf verschillende specialisaties in op culturele en maatschappelijke veranderingen als gevolg van digitalisering en globalisering.

De specialisaties waaruit kan worden gekozen:
 • Art, Media and Society
 • Global Communication
 • Jeugdliteratuur
 • Management of Cultural Diversity
 • Ritual in Society
open_in_newwebsite

printprint

locatieTilburg
diplomaMA Kunst- & cultuurwetenschappen
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalzeer weinig Nederlands
voornamelijk Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60087
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Tilburg University?

De specialisaties, die vrijwel allemaal internationaal georiënteerd zijn, bieden studenten de mogelijkheid zich te verdiepen in een richting die het beste aansluit bij hun ambities en interesses.
Alle specialisaties zijn interdisciplinair en het onderwijs vindt plaats in kleine groepen, wat diepgaande discussies tussen docenten en studenten mogelijk maakt.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

tracks

track Jeugdliteratuur

Ontwikkel je tot deskundige binnen het jeugdliteraire veld

Jeugdliteratuur, track van de master Kunst- en Cultuurwetenschappen, richt zich op een specifiek cultureel systeem dat geconfronteerd wordt met ingrijpende maatschappelijke veranderingen zoals mediatisering en globalisering. Deze ontwikkelingen beïnvloeden de productie, distributie en receptie van jeugdliteratuur.

In de track wordt vanuit relevante theoretische concepten zoals 'kindbeeld' en 'adaptatie' en met oog voor historische ontwikkelingslijnen gereflecteerd op actuele debatten in de (internationale) jeugdliteratuur, bijvoorbeeld die over de grenzen tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur.

track Art, Media and Society

Opereer op het snijvlak van cultuur, media, esthetiek en politiek

Art, Media and Society is een Engelstalige track van de master Kunst- en Cultuurwetenschappen waarbinnen studenten analyseren hoe kunstenaars, schrijvers en intellectuelen in hun werk reflecteren op eigentijdse maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast bestuderen zij de sociale, politieke en ethische implicaties van digitalisering en globalisering voor de manier waarop mensen in de 21e eeuw samenleven.

track Management of Cultural Diversity

Leer hoe je de impact van globalisering op het samenwerken en samenleven kunt managen

Binnen Management of Cultural Diversity, een Engelstalige track van de master Kunst- en Cultuurwetenschappen, analyseren studenten culturele diversiteit in organisaties en bedrijven en op maatschappelijke terreinen zoals het onderwijs, de gezondheidszorg, de arbeidsmarkt en de kunst- en cultuursector. Op basis van deze analyses formuleren zij oplossingen en beleid gericht op het neutraliseren van risico's en het optimaal benutten van kansen.

track Ritual in Society

Bestudeer rituelen en hun betekenis en uitwerking vanuit verschillende disciplines

Binnen Ritual in Society, een track van de master Kunst- en Cultuurwetenschappen, worden rituelen vanuit verschillende disciplines bestudeerd, onder begeleiding van gerenommeerde wetenschappers uit de internationale onderzoekswereld. Zowel heden als verleden komen aan bod, met een focus op het hedendaagse Europa in een dynamische mondiale context.

track Global Communication

Leer de communicatieve uitdagingen van globalisering te begrijpen en contact tussen (sub)culturen in positieve zin te beïnvloeden

Centraal in deze Engelstalige track van de master Kunst- en Cultuurwetenschappen staat het leren onderzoeken en begrijpen van communicatieve uitdagingen die het leven in een geglobaliseerde, 'superdiverse' en digitale wereld met zich meebrengt. Het programma gaat in op de achtergronden van globalisering en 'superdiversiteit', en de manier waarop mensen binnen deze context communicatieve vaardigheden ontwikkelen en aanwenden. Ook is er aandacht voor de rol die beleid en onderwijs kunnen vervullen om het contact en de samenwerking tussen verschillende (sub)culturen te begrijpen en in positieve zin te beïnvloeden.

Onderwijs

taal van onderwijs20% nl
80% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
50% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Een periode in het buitenland studeren als toevoeging op het curriculum is mogelijk, maar betekent dat de student de opleiding niet binnen het jaar kan afronden.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juli 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 11000
niet-EU/EER studenten : € 11000
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juli 2019
collegegeld nog niet bekend
studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 800levensonderhoud
€ 400studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

96 studenten volgen deze opleiding
92% daarvan is vrouw
7 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
13038 studenten aan de Tilburg University
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Animo

Studievereniging Algemene Cultuurwetenschappen

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/46 Tilburg University
Kunst- en Cultuurwetenschappen
€ 253 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
20% Nederlandstalig
80% Engelstalig
2/46 Tilburg University
Global Communication
€ 253 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/46 Tilburg University
Ritual in Society
€ 253 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/46 Tilburg University
Art, Media and Society
€ 253 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
5/46 Tilburg University
Jeugdliteratuur
€ 253 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/46 Tilburg University
Management of Cultural Diversity
€ 253 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/46 Erasmus
Arts and Culture Studies
€ 342 gemiddelde kamerhuur
39 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/46 Universiteit Leiden
Contemporary Art in a Global Perspective
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/46 Universiteit Leiden
Art, Architecture and Interior before 1800
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/46 Universiteit Leiden
Arts and Culture
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/46 Universiteit Leiden
Museums and Collections
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/46 Rijksuniversiteit
History of Architecture and Town planning
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/46 Rijksuniversiteit
Arts, Cognition and Criticism
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/46 Rijksuniversiteit
Kunst- en cultuurwetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/46 Rijksuniversiteit
Film and Contemporary Audiovisual Media
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/46 Rijksuniversiteit
Conservatoren-opleiding Kunstgeschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/46 Rijksuniversiteit
Music, Theatre and Performance Studies
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/46 Rijksuniversiteit
Landschapsgeschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/46 Rijksuniversiteit
Arts, Policy and Cultural Entrepreneurship
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/46 Rijksuniversiteit
Kunstgeschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/46 Radboud Universiteit
Kunstgeschiedenis
€ 315 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/46 Radboud Universiteit
Creative Industries
€ 315 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/46 Radboud Universiteit
Kunst- en Cultuurwetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
24/46 Radboud Universiteit
Tourism and Culture
€ 315 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
25/46 Radboud Universiteit
Kunstbeleid en Kunstbedrijf
€ 315 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
26/46 Maastricht University
)
€ 308 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
27/46 Maastricht University
)
€ 308 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
28/46 Maastricht University
Kunst- & Cultuurwetenschappen)
€ 308 gemiddelde kamerhuur
57 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
29/46 Utrecht
Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
30/46 Utrecht
Kunstgeschiedenis
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
31/46 Utrecht
Arts and Society
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
32/46 Utrecht
Applied Musicology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
33/46 Utrecht
Gender Studies
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
34/46 UvA
Theatre Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
31 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
35/46 UvA
Comparative Cultural Analysis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
31 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
36/46 UvA
Kunst, cultuur en politiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
31 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
37/46 UvA
Kunstgeschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
31 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
38/46 UvA
Boekwetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
31 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
39/46 UvA
Music Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
31 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
40/46 Amsterdam VU
Architectuurgeschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
41/46 Amsterdam VU
Contemporary Art History
gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
42/46 Amsterdam VU
Contemporary Art History
€ 424 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
43/46 Amsterdam VU
Comparative Arts & Media Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
44/46 Amsterdam VU
Kunst, Markt en Connaisseurschap
gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
45/46 Amsterdam VU
Kunst, Markt en Connaisseurschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
46/46 Amsterdam VU
Design Cultures
€ 424 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.33.8
inhoud3.93.7
docenten4.23.8
studiefaciliteiten3.83.1
studielast3.13.3
studiebegeleiding3.93.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Tilburg University is beoordeeld door 43 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Het is mogelijk om na afronding van de opleiding een 1e graads lesbevoegdheid te behalen via een post-master Universitaire Lerarenopleiding Nederlands, of Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen aan Tilburg University.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Deels afhankelijk van de specialisatie die je kiest, bereidt de master Kunst- en Cultuurwetenschappen je voor op functies binnen de media, de culturele sector, het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid, of de politiek.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar in VHO in Nederlands (Educatieve postmaster) educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Kunstgeschiedenis en culturele en kunstzinnige vorming/kunst algemeen part-time educationalgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsadviseur
 • columnist
 • communicatiemedewerker
 • cultureel ondernemer
 • docent
 • journalist
 • onderzoeker
 • programmeur van film, theater of debat
 • redacteur
bron: StudieData

Contact

Drs. Cathy de Waele

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite