Filosofie

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De focus van de master Filosofie in Tilburg ligt op het verhelderen van filosofische, normatieve kwesties over mens en maatschappij, in het licht van nieuwe wetenschappelijke kennis.

De opleiding kent een vaste stam van drie cursussen waarin klassieke filosofische thema's van de moderne samenleving worden uitgelicht, zoals vrije wil, rationaliteit, (politieke) representatie, individuele rechten en de taken en de positie van de overheid. De wetenschappen waarin de mens en menselijke instituties op deze manier centraal staan (de psychologie, de sociologie, de economische wetenschappen en het recht) vormen daarbij een belangrijke bron.

Naast deze stam, volgen studenten vakken van een van drie tracks:
 • Ethiek van Bedrijf en Organisatie: voor studenten die interesse hebben in de filosofische vragen die verband houden met de moderne samenleving als samenleving van organisaties.
 • Philosophy of Contemporary Challenges: voor studenten die zich vanuit een ethisch en filosofisch perspectief willen buigen over de grote uitdagingen waarmee we vandaag de dag in Nederland, Europa en de wereld worden geconfronteerd.
 • Philosophy of Humanity and Culture: voor studenten die aan de hand van filosofische klassiekers een nieuw licht willen werpen op fundamentele vragen om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een beter begrip van mens en cultuur.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieTilburg
diplomaMA Filosofie
typeregulier, 60 EC
start1 januari, 1 september
taalvolledig Engels
volledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60822
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Ethiek van Bedrijf en Organisatie
Filosofie van Democratie en Cultuur
Philosophy, Science and Society

Waarom aan de Tilburg University?

Filosofie in Tilburg profileert zich als een academische training in het nadenken over de manier waarop mensen en instituties in de huidige samenleving functioneren en zouden moeten functioneren. Daarmee brengt het programma je naar een hoog-academisch niveau van nadenken en handelen, om op een eigen wijze kritisch en positief te kunnen bijdragen aan het duiden en oplossen van hardnekkige problemen in onze democratische samenleving.

Open dagen en meeloopdagen

meeloopdag Communicatie-en Informatiewetenschappen Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
meeloopdag Bestuurskunde Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
meeloopdag Fiscaal Recht Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
meeloopdag Rechtsgeleerdheid Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
meeloopdag Liberal Arts and Sciences Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
meeloopdag Organisatiewetenschappen Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
meeloopdag Psychologie Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
meeloopdag Cognitive Science and Artificial Intelligence (Kunstmatige Intelligentie) Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe master Filosofie heeft een omvang van 60 ECTS en kent een vastgelegde structuur van:
 • 3 gemeenschappelijke vakken (voor alle tracks hetzelfde)
 • track-specifieke vakken behorend bij de gekozen mastertrack
 • een of meer keuzevakken
 • een masterscriptie
Raadpleeg voor een overzicht van vakken en vakbeschrijvingen onze online Studiegids: www.tilburguniversity.edu/studiegids
periode
Citizenship and Consumentism
Master Thesis
Enlightenment and counterenlightenment aangeraden vak
Identity, Race and Gender keuzevak
keuzevak
Political Philosophy keuzevak

tracks

track Ethiek van Bedrijf en Organisatie

Focus op de politieke, morele, conceptuele en existentiële vraagstukken die voortvloeien uit de opkomst van de organisatie-samenleving.

De track Ethiek van Bedrijf en Organisatie staat in het teken van filosofische reflectie op de opkomst van de organisatie-samenleving. Het is bijzonder omdat niet eerder binnen een filosofisch universitair programma deze opkomst van de organisatie en de implicaties voor onze samenleving expliciet aan de orde is gekomen. Dit is te begrijpen omdat in de sociale & politieke filosofie en in de ethiek van de gehele 20ste eeuw nog steeds de mens als persoon centraal stond. In tegenstelling daartoe staat in deze track juist de opkomende organisatie-samenleving centraal. We focussen ons op de politieke, morele, conceptuele en existentiële vraagstukken die voortvloeien uit deze omslag. Deze track besteedt aandacht aan allerlei verschillende soorten organisaties, met bijzondere aandacht voor het bedrijf.

track Philosophy of Humanity and Culture

Leer jezelf, de mens en onze cultuur begrijpen aan de hand van klassieke filosofische werken

Philosophy of Humanity and Culture is een Engelstalige track waarin je je intensief bezighoudt met de moderne Europese filosofische tradities. Je bestudeert filosofische klassiekers en leert wat het betekent om werkelijk door te vragen. Bestaat er bijvoorbeeld zoiets als 'het wezen' of 'de natuur' van de mens; of is het menselijk bestaan altijd al bepaald door culturele contexten? Wat is 'identiteit' en hoe draagt kunst bij aan onze ervaring van menselijkheid of het begrijpen van ons bestaan? Doordat je leert om nieuw licht te werpen op fundamentele vragen kun je waardevolle bijdragen leveren aan een beter begrip van mens, cultuur en leven. De inzichten die je opdoet komen zeer goed van pas in beroepen als wetenschappelijk onderzoeker, kunstenaar, kunst- en cultuur-educator, schrijver of journalist.

track Philosophy of Contemporary Challenges

Leer grote maatschappelijke uitdagingen te doorgronden en draag bij aan oplossingen vanuit een ethisch en filosofisch perspectief

Philosophy of Contemporary Challenges is een Engelstalige mastertrack waarbinnen je je buigt over de grote uitdagingen waarmee we vandaag de dag in Nederland, Europa en de wereld worden geconfronteerd. Je gaat in de diepte in op filosofische en ethische vragen omtrent populisme, migratie, terrorisme, ongelijkheid, duurzaamheid en de rol van wetenschap en technologie in onze samenleving. Daarbij ontdek je nieuwe verbanden, bekijk je kritisch de voorgestelde oplossingen en scherp je je analytische, kritische en argumentatieve vaardigheden verder aan. Je leert uit te stijgen boven de deeloplossingen die economen, sociologen en andere specialisten aanbieden, wat je van grote waarde maakt in bijvoorbeeld functies als adviseur, beleidsmaker, onderzoeker of journalist.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
50% theorie
20% praktijk
avondonderwijs50 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, individuele opdracht, zelfstudie, project, seminar
docenten
Het aangeboden programma brengt studenten naar een hoog-academisch niveau van nadenken en handelen dat noodzakelijk en vereist is om na het afstuderen op een eigen wijze kritisch en positief te kunnen bijdragen aan het oplossen van hardnekkige problemen die onze complexe democratische samenleving parten spelen. Universitaire hoofddocenten en onderzoekers binnen het departement verrichten veel onderzoek en geven onderwijs met nadruk op de ontwikkelingen in de maatschappij en zakelijke markten!
studeren in het buitenland
Een periode in het buitenland studeren als toevoeging op het curriculum is mogelijk, maar betekent dat de student de opleiding niet binnen het jaar kan afronden.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 januari 2018
aanmelding deadline : 1 december 2017
wettelijk tarief : € 2060
1 januari 2019
aanmelding deadline : 1 december 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juli 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juli 2019
collegegeld nog niet bekend
studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 800levensonderhoud
€ 400studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
13038 studenten aan de Tilburg University
48% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Sapientia Ludenda

Vereniging voor Filosofie

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/15 Tilburg University
Filosofie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/15 Erasmus
Philosophy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/15 Universiteit Leiden
Philosophy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/15 Universiteit Leiden
Ethics and Politics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/15 Universiteit Leiden
Philosophy, Politics and Economics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/15 Universiteit Leiden
Philosophical Anthropology and Philosophy of Culture
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/15 Universiteit Leiden
History and Philosophy of the Sciences
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/15 Rijksuniversiteit
Filosofie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/15 Rijksuniversiteit
Filosofie en maatschappij
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
10/15 Radboud Universiteit
Wijsbegeerte
star NVAO
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
11/15 Radboud Universiteit
cognitie en taal
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/15 Radboud Universiteit
fenomenologie, hermeneutiek en psychoanalyse
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/15 Radboud Universiteit
Philosophy and Science
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/15 Radboud Universiteit
kritiek van de moderniteit
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/15 UvA
Filosofie (Wijsbegeerte)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.1
inhoud3.83.9
docenten3.93.2
studiefaciliteiten2.9
studielast3.6
studiebegeleiding2.8

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Filosofie aan de Tilburg University is beoordeeld door 5 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Afgestudeerden hebben eventueel de mogelijkheid om een 1e graads lesbevoegdheid te behalen via de post-master Universitaire Lerarenopleiding Filosofie aan Tilburg University.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerde filosofen vervullen functies waarbij een brede algemene ontwikkeling, scherp denkvermogen en goede communicatieve vaardigheden worden gevraagd. Ze hebben geleerd om treffende en gefundeerde antwoorden te geven op vragen die spelen in de samenleving en binnen organisaties. Je komt filosofen tegen bij de overheid en in het bedrijfsleven, op ministeries, in de journalistiek en in allerlei vormen van onderwijs.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in filosofie full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityLeraar in VHO in Filosofie (Educatieve postmaster) educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsadviseur
 • consultant
 • docent
 • ethisch deskundige (adviesbureau, financiële instelling)
 • kunst- en cultuur-educator
 • programmamaker
 • redacteur
 • schrijver
 • trainer
 • uitgever
 • wetenschappelijk onderzoeker
 • wetenschapsjournalist, redacteur
bron: StudieData

Contact

Laura van Bochove

Contactperson International Students

Drs. Cathy de Waele

studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite