Filosofie

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Leer die vragen te stellen die anderen niet stellen, waardoor je het verschil kunt maken in belangrijke discussies over mens en maatschappij.

Bij Filosofie word je opgeleid tot 'denker van formaat'. Daarbij duik je natuurlijk in de geschiedenis van de wetenschap en cultuur. Maar het is geen 'ivoren toren' die je ingaat: in Tilburg leren we je als filosoof juist kritisch te kijken naar wat er nú speelt in de samenleving.

Daarbij maak je ook kennis met andere menswetenschappen als economie, cultuurwetenschappen, psychologie en rechten. Zo leer je als filosoof het verschil te maken in belangrijke discussies en een frisse, vruchtbare kijk te geven op de problemen die nu spelen in onze maatschappij.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieTilburg
diplomaBA Wijsbegeerte
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56081
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Bachelor Filosofie - Tilburg University

Waarom aan de Tilburg University?

Mens en maatschappij staan centraal. Het onderwijs is kleinschalig en persoonlijk: in de colleges zie je veel interactie en studenten krijgen intensieve begeleiding en feedback. Ook is er veel aandacht voor loopbaanorientatie. In het derde jaar kies je uit drie unieke uitstroomprofielen: onderzoek, ondernemen of onderwijs – bij de laatste twee maakt een stage onderdeel uit van je studieprogramma.
Mens en maatschappij staan centraal. In Tilburg leer je als filosoof kritisch te kijken naar vraagstukken over mens en maatschappij. Niet vanuit een ivoren toren, maar als iemand met een frisse blik op actuele discussies.

Het onderwijs is kleinschalig en persoonlijk: in de colleges zie je veel interactie en studenten krijgen intensieve begeleiding en feedback. Er is ook veel ruimte in het programma om jezelf maximaal te ontwikkelen. Zo kun je zonder studievertraging een half jaar in het buitenland studeren.

Je geeft zelf richting aan je toekomstige carrière. In het derde jaar kies je uit drie unieke uitstroomprofielen: onderzoek, ondernemen of onderwijs – bij de laatste twee maakt een stage onderdeel uit van je studieprogramma.

Kies je voor het profiel onderwijs, dan kun je na je masterfase in slechts een half jaar een eerstegraadsbevoegdheid halen als docent Filosofie.

Open dagen en meeloopdagen

Bachelor Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt 25 bacheloropleidingen aan (13 volledig Engelstalig). Tijdens de Open dag kun je met studenten spreken van alle opleidingen en informatiesessies en kennismakingscolleges bijwonen.
meeloopdag Communicatie-en Informatiewetenschappen Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
meeloopdag Bestuurskunde Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
meeloopdag Fiscaal Recht Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
meeloopdag Rechtsgeleerdheid Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
meeloopdag Liberal Arts and Sciences Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
meeloopdag Organisatiewetenschappen Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
meeloopdag Psychologie Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste jaar volg je de eerste basisvakken Filosofie zoals Ethics, Logica, Metafysica, Wijsgerige antropologie, Sociale en Politieke filosofie. Maar ook Geschiedenis van de Antieke en Middeleeuwse Wijsbegeerte en History of Philosophy: from Descartes to Nietzsche behoren tot je vakkenpakket. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het trainen van je academische vaardigheden.
2e jaar In het eerste semester ga je verder met het opbouwen van expertise op filosofisch vlak met vakken als Kant's praktische filosofie, Kritiek van de Instrumentele Rede, Taalfilosofie en Applied Ethics. In het tweede semester doe je een minor. Hierin kun je kiezen voor filosofische verdieping, een verbredend minorprogramma of een semester in het buitenland.
3e jaar In het derde jaar van de bachelor ga je je specialiseren. Je geeft zelf richting aan jouw toekomstige carrière als filosoof door te kiezen voor één van de drie unieke uitstroomprofielen: Ondernemen, Onderwijs en Onderzoek.

specialisaties

specialisatie onderwijs

Binnen het uitstroomprofiel "onderwijs" doe je algemene didactische vaardigheden op en loop je stage op een middelbare school.

Bij het uitstroomprofiel Onderwijs volg je grotendeels dezelfde vakken als bij het uitstroomprofiel ondernemen, maar volg je daarnaast ook Algemene Didactiek, Vakdidactiek Filosofie en Masterclasses en Opleiding in de School. Daarnaast loop je een oriënterende stage in verschillende onder en bovenbouw klassen van het middelbaar onderwijs. Je afstudeerthesis schrijf je ook voor een thema binnen het onderwijs, passend bij je stage.

specialisatie ondernemen

Binnen het uitstroomprofiel "ondernemen" bereid je je voor op een functie buiten de wetenschap.

Bij het uitstroomprofielen Ondernemen volg je in het eerste semester vakken als: Analytische filosofie, Existentialisme en Post-structuralisme, Philosophical work in focus en Rechtsfilosofie en de rechten van de mens. Daarnaast loop je verplicht stage bij een organisatie naar keuze. Je bachelorthesis waarmee je je opleiding afrondt, schrijf je voor (een thema van) deze organisatie.

specialisatie onderzoek

Met het uitstroomprofiel "onderzoek" kies je voor verdergaande specialisatie in de filosofie die onder andere nodig is als je later als wetenschapper aan de slag wilt.

Studenten die het uitstroomprofiel Onderzoek kiezen lopen geen stage maar worden deelgenoot gemaakt van de meest actuele wetenschappelijke ontwikkelingen. Samenwerking met de toponderzoekers hoort hier uiteraard bij. Je sluit de opleiding af met een filosofisch onderzoek over een onderwerp naar keuze en volgt daarnaast de extra vakken Experimental Philosophy, Philosophy of Mind en Wetenschappelijke vaardigheden. Bovendien is er ruimte voor een keuzevak.

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet70% zelfstudie
25% theorie
5% praktijk
avondonderwijs30 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, project, seminar
studeren in het buitenland
Het tweede semester van het tweede jaar is volledig vrijgemaakt als minorruimte. Tijdens dit semester kun je dan ook zonder studievertraging een half jaar naar het buitenland.
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
exchange programs
 • Aarhus Universitet - Denemarken
 • Bogazici University - Turkije
 • Eberhard Karls University of Tübingen - Duitsland
 • Freie Universität Berlin - Duitsland
 • Goteborg University - Zweden
 • Jagiellonian University Krakow - Polen
 • Karlstad University - Zweden
 • Katholieke Universiteit Leuven - Belgie
 • Middle East Technical University - Turkije
 • Otto-Friedrich-Universität-Bamberg - Duitsland
 • Stellenbosch University - Zuid-Afrika
 • Universität Bielefeld - Duitsland
 • Universität Erfurt - Duitsland
 • Universite Catholique de Louvain - Belgie
 • Universite de Nice Sophia Antipolis - Frankrijk
 • Universiteit van Antwerpen - Belgie
 • University of Fribourg - Zwitserland
 • Westfälische Wilhelms-Universität Münster - Duitsland

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-pbehaald in 1986 of later
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
13038 studenten aan de Tilburg University
48% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Sapientia Ludenda

Vereniging voor Filosofie

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Tilburg University
Filosofie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/9 Erasmus
Filosofie
star Keuzegids topopleiding 2016
Keuzegids topopleiding 2017
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
3/9 Universiteit Leiden
Global and Comparative Perspectives
€ 350 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/9 Universiteit Leiden
Wijsbegeerte
star Keuzegids topopleiding 2016  76
€ 350 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
5/9 Rijksuniversiteit
Filosofie
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
6/9 Radboud Universiteit
Filosofie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
7/9 Utrecht
Wijsbegeerte
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/9 UvA
Filosofie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/9 Amsterdam VU
Filosofie
star Keuzegids topopleiding 2017
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
15 eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.64.0
docenten3.94.1
studiefaciliteiten3.53.8
studielast3.73.9
studiebegeleiding3.43.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Filosofie aan de Tilburg University is beoordeeld door 30 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.
bron: Tilburg University
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.0 4.2
aantal eerstejaars 33 57
ervaren contacttijd per week 18-24 12-18
doorstroom naar tweede jaar 68%
diploma binnen 4 jaar 54%
werk op niveau in 1,5 jaar 48%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Onderwijs is geïntensiveerd tot 18 uur per week. Kleinschaligheid wordt door studenten zeer gewaardeerd. 94% van de eerstejaars kreeg vorig jaar een positief BSA.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je bachelor kun je doorstromen naar een van de filosofische masters van Tilburg University (Ethiek van Bedrijf en Organisatie, Philosophy of Contemporary Challenges, Philosophy of Humanity and Culture). Je kunt ook een master doen aan een andere universiteit. Heb je het uitstroomprofiel Onderwijs afgerond, dan kun je na je master in slechts een half jaar de post-master Lerarenopleiding Filosofie afronden waarmee je je eerstegraads lesbevoegdheid behaalt.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Een studie Filosofie is, zoals veel universitaire studies, een brede opleiding die niet specifiek voorbereidt op één beroep. Afgestudeerden komen terecht in het bedrijfsleven, in de journalistiek, bij de overheid en in het onderwijs. Misschien verrassend: 84% vindt binnen een jaar na afstuderen een baan op hbo- of wo-niveau, 58% zelfs al binnen een maand.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2110gemiddeld bruto maandloon
35%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
43%kans op een baan op niveau
30%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
88%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UtrechtApplied Ethics full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (1 jaar)+ aanv. eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
RijksuniversiteitDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitFilosofiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofiegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitFilosofie en maatschappijgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebied+ aanv. eisen
UvAWijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
UtrechtHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
UtrechtPhilosophy research+ aanv. eisen
UvAPhilosophy (research MA) researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEthics and Politics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHistory and Philosophy of the Sciences+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophical Anthropology and Philosophy of Culture+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
Tilburg UniversityResearch Master in Philosophy researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitWijsbegeertegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitWijsbegeerte (research master) researchgeen aanvullende eisen
UvHZorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsmedewerker
 • docent in het middelbaar of hoger onderwijs
 • ethisch deskundige in het bedrijfsleven
 • onderzoeker
 • programmeur van debatten en culturele programma's
 • trainer of consultant
 • wetenschapsjournalist of redacteur
bron: StudieData

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite