Deze opleiding

Deze masteropleidingen leiden op tot leraar VHO (voorbereidend hoger onderwijs) natuurkunde, wiskunde, scheikunde of informatica.

Een goede leraar heeft grondige kennis van zijn/haar vak en kan ook jonge mensen door zijn/haar onderwijs voor het vak enthousiast maken. Eindhoven School of Education (ESoE) biedt een educatieve w.o.-master aan die vakinhoudelijke kennis combineert met een adequate voorbereiding op het functioneren als eerstegraads leraar in dat vak, speciaal in de bovenbouw van het havo en vwo. Je ontvangt bij het diploma de bevoegdheid tot 'leraar voorbereidend hoger onderwijs' kortweg 'leraar VHO', dat wil zeggen dat je als leraar voor alle klassen van het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs bevoegd bent. Als leraar heb je een breed takenpakket. Je geeft les, begeleidt leerlingen, je werkt met collega's in vakteams en je draagt bij aan de ontwikkeling van de school.
open_in_newwebsite

printprint

locatieEindhoven
diplomaMSc Science Education and Communication
typeeducational, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68404
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Master Science Education and Communication

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar De masteropleiding SEC op de ESoE is opgebouwd uit 4 pakketten en 60 ec aan overige onderdelen. Elk pakket bestaat uit een aantal vakken en heeft een omvang van in totaal 15 EC. De vier pakketten plus de 60ec aan overige onderdelen vormen de tweejarige master SEC (120 EC). Als je je lerarenopleiding combineert met een andere technische/exacte master, hoef je alleen de vier pakketten te doen (60ec).
periode
Onderwijskunde P1 (Docentschap)
Oriënterende Stage
Vak en onderwijs / Vakdidactiek P1 Informatica keuzevak
2e jaar

minors

  1. Leraar VHO Natuurkunde
  2. Educatieve Minor beperkte tweedegraads Natuurkunde
  3. Educatieve Minor beperkte tweedegraads Scheikunde
  4. Educatieve Minor beperkte tweedegraads Wiskunde

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
In de Master Science Education and Communication kun je eerstegraadsleraar worden in een van de vijf richtingen: natuur-, schei- of wiskunde, informatica of 'ontwerpen' (combinatie van vakken).
https://www.tue.nl/studeren/tue-graduate-school/masteropleidingen/master-science-education-and-communication/

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

toelatingsgesprek
In te plannen via esoe@tue.nl

motivatiebrief
https://www.tue.nl/studeren/tue-graduate-school/masteropleidingen/science-education-and-communication/intakeformulier/

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
10764 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
24% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/12 TUe
Science Education and Communication
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/12 TUe
Leraar VHO Informatica
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/12 TUe
Leraar VHO O&O
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/12 TUe
Leraar VHO Wiskunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/12 TUe
Leraar VHO Scheikunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/12 TUe
Leraar VHO Natuurkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/12 TU Delft
Science Communication
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/12 TU Delft
Leraar VHO Wiskunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/12 TU Delft
Leraar VHO Natuurkunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/12 TU Delft
Leraar VHO Scheikunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/12 TU Delft
Leraar VHO Informatica
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/12 TU Delft
Leraar VHO O&O
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.82.5
inhoud3.93.8
docenten44.0
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.53.4
studiebegeleiding2.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Science Education and Communication aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 11 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer goed
bron: Elsevier beste banen

Potentiële beroepen

bron: CBS

Contact

Chantal Brans

Studieadviseur en Opleidingscoördinator

E: esoe.coordinator@tue.nl
T: 040 247 3095
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite