Industrial and Applied Mathematics

Technische Universiteit Eindhoven

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij nieuwe technologische ontwikkelingen zijn wiskundige modellen, geavanceerde simulaties en (computer)berekeningen haast onmisbaar. In deze master kun je bv nieuwe technologie gaan ontwikkelen.

In deze opleiding kun je in drie gebieden afstuderen. De afstudeerrichting Computational Science and Engineering richt zich op techniek, Discrete Mathematics and Applications gaat over de wiskunde achter onze digitale wereld en bij Statistics, Probability, and Operations Research staat bedrijfsvoering centraal. Als afgestudeerde van de masteropleiding Industrial and Applied Mathematics beschik je over professionele kennis van wiskundig modelleren. Je bent deskundig in het aanpakken en oplossen van problemen uit de technologie en de industrie met een wiskundige inslag. Denk aan het analyseren van grote databestanden in de communicatie- en de informatietechnologie, het verbeteren van weersvoorspellingen, of het modelleren in de wachtrijtheorie of natuurkunde. De masteropleiding biedt, mede gestimuleerd door de hightech regio rond Eindhoven, een uitgekiende balans tussen vakkennis, ingenieursvaardigheden en oriëntatie op het beroepenveld. Met deze combinatie realiseert de opleiding een duidelijk doel: wiskundigen opleiden die breed inzetbaar zijn voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Werkgevers bevestigen het beeld van een goed doordacht opleidingsprogramma.
open_in_newwebsite

printprint

locatieEindhoven
diplomaMSc Industrial and Applied Mathematics
typeregulier, 120 EC
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60347
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Industrial and Applied Mathematics Graduate Program film

Waarom aan de TUe?

De specialisatie Discrete Mathematics and Applications is uniek in Nederland.

Open dagen en meeloopdagen

Graduate School Event Eindhoven
-

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet verplichte gedeelte bestaat uit tenminste drie vakken van de IAM basisvakken, de modelleerweek en enkele specialisatievakken.

De inhoud van de basisvakken bestrijkt een breed spectrum van de basiskennis van de toegepaste wiskunde. De eerste drie vakken zijn gezamenlijk door de drie Nederlandse technische universiteiten voorbereid.
1e jaar http://www.tue.nl/studeren/tue-graduate-school/masteropleidingen/industrial-and-applied-mathematics/studieopbouw/
periode
Basisvakken
2e jaar http://www.tue.nl/studeren/tue-graduate-school/masteropleidingen/industrial-and-applied-mathematics/studieopbouw/
periode
Afstudeerproject afstuderen

specialisaties

 1. Computational Science and Engineeringricht zich op techniek
 2. Discrete Mathematics and Applicationsgaat over de wiskunde achter onze digitale wereld
 3. Statistics, Probability, and Operations Research bedrijfsvoering staat centraal

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
studeren in het buitenland
De opleiding ondersteunt de keuze om een deel van de opleiding in het buitenland te doen.
exchange programs
 • Universiteiten van Kaiserslauter Erasmus Mundus - Duitsland
  Per 1 september 2005 betaat dit samenwerkingsverbandprogramma van de Europese Commissie. Masterstudenten IAM-CSE, een specialisatie van IAM, kunnen aan dit programma deelnemen. Er zijn speciale beurzen van de Europese Commissie beschikbaar voor studenten van derde wereld landen. Voor meer informatie zie: http://www.win.tue.nl/esim/
honours-/excellence program Honors program IAM

Binnen onze faculteit bieden wij een Honors program. Dat is bedoeld om de beste studenten uit te dagen om uit te blinken en om hen te stimuleren deel te nemen aan onderzoek tijdens hun studie.

Het Honors program is gericht op eerstejaars masterstudenten van alle masterprogramma's van Wiskunde en Informatica.

Deelname aan het programma houdt in:

 • Twee buitenuniversitaire honors stages van 1 dag per week (6 ects). Deze vormen een oriëntatie op onderzoek en/of ontwerp die je laat zien in een technisch verslag (CS-serie) en mogelijk in een colloquiumpresentatie. Deze stages bieden de mogelijkheid om bij te dragen aan lopend onderzoek in 2 expertiseleerstoelen van informatica of wiskunde, of bij ons Project Development Office.
 • Enkele mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten van de onderzoeksinstituten waarbij de faculteit is betrokken.
 • Oriëntatie op afstuderen en PhD- of PDEng-studie erna in een mogelijk verkorte constructie. Dat geldt bijvoorbeeld voor je honors stage, afstuderen en vervolgstudie.

Meer informatie vind je in de Master's Guide van de diverse masterprogramma's.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

toelatingseisen

cijferlijst

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

98 studenten volgen deze opleiding
27% daarvan is vrouw
6 eerstejaars gestart in 2017
17% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

GEWIS


Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Ellen Weerts
afgestudeerd in 2009

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.3
inhoud3.94.2
docenten4.04.2
studiefaciliteiten3.53.4
studielast3.73.8
studiebegeleiding3.74.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Industrial and Applied Mathematics aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 48 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

http://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/faculteit-w-i/studeren/graduate-programs/masteropleidingen/industrial-and-applied-mathematics/afgestudeerd-en-dan/
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in wiskunde educationalgeen aanvullende eisen
UtrechtLeraar VHO wiskunde (1 jarig) educationalgeen aanvullende eisen
UvALerarenopleiding Wiskunde educationalgeen aanvullende eisen
TUeScience Education and Communication educationalgeen aanvullende eisen
TUeLeraar VHO Informatica educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Informatica educational+ aanv. eisen
TUeLeraar VHO Wiskunde educational
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • hoogleraar wiskunde
 • universitair (hoofd)docent wiskunde
 • wetenschappelijk onderzoeker wiskunde
 • wiskundig rekenaar
bron: UWV

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040 247 4747
Sorin Pop

study advisor Master programs Mathematics

E: i.pop@tue.nl
T: +31 (0)40 247 55
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite