instellingTechnische Universiteit Delft
faculteitfaculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen
locatieDelft
diplomaCivil Engineering
titel/graadMSc
type opleidingregulier onderwijs
vormvoltijd
opleidingsduur2 jaar
# credits120 EC
numerus fixusgeen
crohocode60352


Civil Engineering

Civiele Techniek richt zich op het ontwikkelen, ontwerpen, construeren, realiseren en beheren van fysieke infrastructurele voorzieningen, nodig voor de veiligheid en duurzaamheid van onze samenleving.

Deze voorzieningen hebben betrekking op onder andere watermanagement, bodembeheer, stadsontwikkeling, bescherming tegen overstroming, drinkwaterwinning, afvalwaterbehandeling, water-, weg- en railtransport en andere utiliteitsfuncties (zoals nutsbedrijven en kantoorfuncties).

De opleiding Civiele Techniek van de TU Delft is de oudste opleiding in Nederland op dit gebied. Binnen de opleiding is de uitwisseling tussen theorie en praktijk en de uitwisseling tussen onderzoek en onderwijs van oudsher zeer belangrijk. Studenten en onderzoekers kunnen daarom beschikken over excellente en uitgebreide laboratorium, ict en bibliotheekfaciliteiten.

De Masteropleiding Civil Engineering leidt ingenieurs op die vraagstukken op creatieve wijze kunnen oplossen, rekening houdend met de complexiteit van de problematiek. Civiel ingenieurs zijn goed geïnformeerd, wetenschappelijk en technologisch vindingrijk. Zij zijn in staat om in complexe en onvoorspelbare milieu's te werken en professioneel leidinggevende rollen in deze organisaties te vervullen, zowel in Nederland als wereldwijd.

contact

Open dagen

geen bekend


Studenten & Studentenleven


op kamers in Delft

22857studenten studerend
11548studenten woonachtig   
€ 344gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
15 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid

bron: NSE 2014

studentaantallen

815 studenten volgen deze opleiding
23% daarvan is vrouw
53 eerstejaars gestart in 2013
40% daarvan is vrouw
19135 studenten aan de Technische Universiteit Delft
24% daarvan is vrouw
bron: StudieData

op kamers in Delft

22857studenten studerend
11548studenten woonachtig   
€ 344gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
15 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid

bron: NSE 2014

Studieprogramma

onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
onderwijsvormencase studies, colloquium, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, traineeship, excursie, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project, laboratoriumwerk
# contacturen

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bron: TU Delft

tracks


1
track

Structural Engineering


Structural Engineering covers the use of mechanics and materials science in the design and construction structures in both 'dry' and 'wet' sectors of civil engineering.
2
track

Building Engineering


The track covers the full range of issues:(structural) design considerations, actual design, construction, management & maintenance, energy management, renovation and even demolition and recycling.
3
track

Hydraulic Engineering


Students learn how to apply basic sciences to hydraulic engineering challenges and to design hydraulic structures.
4
track

Geo-Engineering


Understanding of geo-mechanical processes that are essential to ensure safe construction on or in the ground. Important themes include construction risks, natural hazards and subsoil water quality.
5
track

Geoscience & Remote Sensing


Geosciences and Remote Sensing focuses on technology for the observation and understanding of our environment and the monitoring of civil infrastructures and building.
6
track

Transport & Planning


Addresses the everyday problems of moving people and goods from one place to another, and mitigating such consequences of modern transportation systems.
7
track

Water Management


Watermanagement is concerned with understanding surface water flows and groundwater flows in nature, and with regulating these flows.bron: TU Delft

vakkenrooster

periode
bron: TU Delft

uitwisselingsprogramma's

Spanje
Tsjechie
Duitsland
bron: TU Delft

Toelating en kosten

Startmomenten

1 september 2016


toelatingseisen

basiskennisZie www.tudelft.nl/msc
vooropleidingBScgraad (of zijn equivalent) van een hoge kwaliteit en niveau. Het hoofdonderwerp van desbetreffende Bachelor moet overeenkomen met het beoogde TU-Delft MSC-programma.bron: TU Delft

welk collegegeldtarief moet ik betalen?

Meestal betaal je het "wettelijk tarief".
Vereenvoudigd geldt:

  • wettelijk tarief is het reguliere tarief voor studenten van binnen de EU/EER.
  • instellingstarief is voor studenten die al in het bezit zijn van een bachelor- of masterdiploma en een tweede studie willen beginnen waarmee ze dezelfde of een lagere graad behalen. Het instellingstarief geldt niet voor studenten die zich voor de eerste keer inschrijven voor een opleiding in de gezondheidszorg of het onderwijs.
  • niet-EU/EER tarief is voor studenten van buiten de EU/EER.

Ten slotte:
Het collegegeld is sterk afhankelijk van je studie-geschiedenis en studiekeuze. Controleer het dus altijd in de collegegeld-wizard van de instelling!

collegegeld

2015/16voltijd   wettelijk tarief € 1951
voltijd   instellingstariefschatting € 2645
voltijd   niet-EU/EER studentenschatting € 13560
2016/17voltijd   niet-EU/EER studentenschatting € 15000


bron: TU Delft
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Inschatting maandelijkse studiekosten

344kamerhuurincl. servicekosten (kamerprijzen in Delft zijn relatief hoog)
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1317 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1264

bron: Nibud (2013), Nationale Studenten Enquete (2013), opleiding (2014)


keuzehulp


unieke kenmerken

Objectieve cijfers en oordelen

Studenttevredenheid

Civil Engineering aan de Technische Universiteit Delft is beoordeeld door 349 respondenten.
Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

bron: NSE

Nationale Studenten Enquete

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.


In 2014 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.


De resultaten hiernaast zijn afkomstig van:
- 349 respondenten van deze opleiding
- 318 landelijke respondenten.

NVAO geaccrediteerd

De kwaliteit van deze opleiding wordt getoets door: NVAO (nl)

Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveau
samenhang programma
studielast
kwaliteit personeel
kwantiteit personeel
materiële voorzieningen
studiebegeleiding

> bekijk alle 21 oordelen..
bron: NVAO


> Vergelijk Civil Engineering opleidingen

Na deze studie
Meer informatie