Civiele Techniek richt zich op het ontwikkelen, ontwerpen, construeren, realiseren en beheren van fysieke infrastructurele voorzieningen, nodig voor de veiligheid en duurzaamheid van onze samenleving.

Deze voorzieningen hebben betrekking op onder andere watermanagement, bodembeheer, stadsontwikkeling, bescherming tegen overstroming, drinkwaterwinning, afvalwaterbehandeling, water-, weg- en railtransport en andere utiliteitsfuncties (zoals nutsbedrijven en kantoorfuncties).

De opleiding Civiele Techniek van de TU Delft is de oudste opleiding in Nederland op dit gebied. Binnen de opleiding is de uitwisseling tussen theorie en praktijk en de uitwisseling tussen onderzoek en onderwijs van oudsher zeer belangrijk. Studenten en onderzoekers kunnen daarom beschikken over excellente en uitgebreide laboratorium, ict en bibliotheekfaciliteiten.

De Masteropleiding Civil Engineering leidt ingenieurs op die vraagstukken op creatieve wijze kunnen oplossen, rekening houdend met de complexiteit van de problematiek. Civiel ingenieurs zijn goed geïnformeerd, wetenschappelijk en technologisch vindingrijk. Zij zijn in staat om in complexe en onvoorspelbare milieu's te werken en professioneel leidinggevende rollen in deze organisaties te vervullen, zowel in Nederland als wereldwijd.
program websitewebsite van deze opleiding Print this pageprint
instelling
Technische Universiteit Delft
locatie
Delft
diploma
MSc Civil Engineering
type opleiding
regulier onderwijs, 120 EC
vorm
voltijd
opleidingsduur
2 jaar
accreditaties
NVAO
crohocode
60352

geen numerus fixus
geen honoursprogramma


Open dagen en meeloopdagen

geen bekend

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
accreditatie
Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveau
samenhang programma
studielast
kwaliteit personeel
kwantiteit personeel
materiële voorzieningen
studiebegeleiding
> bekijk alle 21 oordelen..bron: NVAO
onderwijs
taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
onderwijsvormencase studies, colloquium, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, traineeship, excursie, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project, laboratoriumwerk
# contacturen

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
uitwisselingsprogramma's
  • - Spanje
  • - Tsjechie
  • - Duitsland

Specialisaties

track -
Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten
1 september 2017
collegegeld nog niet bekend
toelating

toelatingseisen

basiskennisZie www.tudelft.nl/msc
vooropleidingBScgraad (of zijn equivalent) van een hoge kwaliteit en niveau. Het hoofdonderwerp van desbetreffende Bachelor moet overeenkomen met het beoogde TU-Delft MSC-programma.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

 

periode

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student Civil Engineering in Delft

bron: Nibud
312kamerhuur in Delftrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1180 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studievergelijker

vergelijking met Civil Engineering bij andere instellingen
bron: Nationale Studenten Enquete, DUO, studieData

studie
NSE 2015
studentoordeel
gemiddelde
kamerhuur
2015
# 1e jaars

% vrouw

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.93.9
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.43.4
studielast3.23.2
studiebegeleiding3.63.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Civil Engineering aan de Technische Universiteit Delft is beoordeeld door 349 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Arbeidskansen

Aansluitende vervolgopleidingen

Civiele Techniek richt zich op het ontwikkelen, ontwerpen, construeren, realiseren en beheren van fysieke infrastructurele voorzieningen, nodig voor de veiligheid en duurzaamheid van onze samenleving.

Contact