Oude Geschiedenis

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Oude geschiedenis is een dynamisch vak met een lange traditie! Oude Geschiedenis in Groningen is een eenjarige mastertrack die zowel in voltijd als deeltijd kan worden gevolgd.

De basis was ooit de bestudering van het Griekse en Romeinse literaire erfgoed, maar moderne oudhistorici kiezen bewust voor een moderne en interdisciplinaire benadering die bijvoorbeeld ook de materiële cultuur omvat.

Oude Geschiedenis in Groningen heeft de expertise in huis om de gehele periode van de oudheid vanaf archaïsch en klassiek Griekenland te kunnen bestrijken, maar legt de nadruk op de periode dat de Mediterrane wereld politiek, cultureel en economisch steeds verder verbonden raakte van het Hellenisme tot aan de late Oudheid. Daarbij gebruiken we contemporaine methoden en benaderingen ontleend aan andere wetenschappelijke disciplines, en brengen we de oudheid vanuit verschillende perspectieven tot leven.

Naast elitecultuur, zijn we ook geïnteresseerd in aspecten van het dagelijks leven – en behalve literaire bronnen gebruiken we ook inscripties, papyri en archeologische bronnen die een heel ander licht werpen op de wereld van de oudheid.

Oude Geschiedenis is een track van de masteropleiding Oudheidstudies. Binnen de track bieden we drie specialisaties aan:

 • Oude Geschiedenis en Antieke Cultuur
 • Oude Geschiedenis en Archeologie
 • Oude Geschiedenis en Godsdienstwetenschap 

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMA Oudheidstudies
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60821
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

 • Oude Geschiedenis in Groningen zoekt bewust naar interdisciplinaire benaderingen over de grenzen van periodes en specialismes heen
 • Interesse in de globale processen van culturele, religieuze, politieke en sociaaleconomische eenwording van het Mediterrane gebied
 • Specifieke aandacht voor theorieën en concepten met contemporaine relevantie voor wetenschap en maatschappij
 • Veel expertise in de omgang met zeer verschillende typen bronnenmateriaal

Open dagen en meeloopdagen

Masterweek Groningen
Van 19 t/m 23 november organiseren de faculteiten op verschillende dagen mastervoorlichting op locatie. Ontmoet de docenten en studenten van de Groningse masteropleidingen. En proef de sfeer in de facultaire gebouwen, collegezalen en laboratoria en natuurlijk in de stad Groningen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Het programma bestaat uit twee onderzoekscolleges Oude Geschiedenis (2 x 10 ECTS) en een MA-scriptie (20 ECTS). De andere 20 ECTS zijn vrij te kiezen uit bv. de tracks/opleidingen GLTC, Geschiedenis Vandaag, Archeologie, Godgeleerdheid, Filosofie. Ook is het mogelijk een stage te volgen van 10 ECTS.
De afgelopen jaren hebben we o.a. Research Seminars gegeven over:
 • Van Constantijn tot Karel de Grote: de Transformatie van Oudheid naar Middeleeuwen
 • Athens and Rome. Culture, trauma and memory in Roman Greece
 • Crisis. What Crisis? The Roman Empire of the third Century
 • Sport en festivals in de Oudheid
 • De impact van het Romeinse keizerrijk op de Griekse wereld
 • Vriendschap
 • Keizer en God: de christianisering van de Romeinse wereld


periode
1234
Research Seminar
10 EC
Commentaarcollege Grieks en Latijn keuzevak
10 EC
Griekse epigrafie keuzevak
5 EC
Griekse epigrafie: Essay keuzevak
5 EC
Masterstage Oudheidstudies keuzevak
10 EC
Track Oude Geschiedenis en Archeologie 20 ECTS keuze uit: The Rise of Cities and States (10 ECTS), Mediterranean Landscape Archaeology (10 ECTS), The Archaeology of Death (10 ECTS) keuzevak
Track Oude Geschiedenis en Godsdienstwetenschap 20 ECTS keuze uit: Jews, Christians and Muslims in the Ancient Mediterranean (10 ECTS), Revealed Knowledge (10 ECTS), Texts of Terror (10 ECTS) keuzevak
Research Seminar
10 EC
Ma-scriptie Oudheidstudies
20 EC

specialisaties

specialisatie Oude Geschiedenis en archeologie

Deze specialisatie biedt de mogelijkheid om je te specialiseren in de oude geschiedenis en archeologie door de 20 ECTS vrije ruimte in te vullen met vakken Archeologie.

Ook is het mogelijk een gecombineerde scriptie Oude Geschiedenis / Archeologie te schrijven.

specialisatie Oude Geschiedenis en Godsdienstwetenschap

Deze specialisatie biedt de mogelijkheid om je te specialiseren in de oude geschiedenis en archeologie door de 20 ECTS vrije ruimte in te vullen met vakken Godsdienstwetenschap.

Ook is het mogelijk een gecombineerde scriptie Oude Geschiedenis / Godsdienstwetenschap te schrijven.

specialisatie Masterstage

Tijdens deze mastertrack kun je een stage lopen voor studiepunten.

Je bepaalt zelf bij welke organisatie je stage loopt. Het Mobility Office kan je daarbij helpen. Via de link hierboven vind je voorbeelden van gelopen masterstages.

 1. Oude Geschiedenis en Antieke Cultuur

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexe zaken verwijst de studieadviseur je door naar een studentendecaan.
Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, bijvoorbeeld over studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij het Studenten Service Centrum (SSC).
honours-/excellence program Master Honours College

Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 15 januari 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 11700
niet-EU/EER studenten : € 12500
1 september 2018
aanmelding deadline : 15 augustus 2018
wettelijk tarief : € 1517
instellingstarief : € 1517
niet-EU/EER studenten : € 6150
1 september 2019
aanmelding deadline : 15 augustus 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 11700
niet-EU/EER studenten : € 12500
toelatingseisen

vooropleiding
Bachelordiploma Griekse en Latijnse taal en cultuur, Geschiedenis, Archeologie, of een andere relevante opleiding.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

5 studenten volgen deze opleiding
40% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
50% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Ubbo Emmius
GHD Ubbo Emmius is de studievereniging van de studie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en biedt zowel verbreding van je studie als gezelligheid aan.
Ubbo Emmius telt bijna 800 leden en typeert zichzelf als een zeer actieve vereniging waar gezelligheids- en vakinhoudelijke evenementen op een unieke wijze worden gecombineerd. Er worden zeer uiteenlopende activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, feesten, (carrière-)congressen, borrels en filmavonden.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/15 Rijksuniversiteit
Oude Geschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/15 Rijksuniversiteit
Oudheidstudies
€ 303 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/15 Rijksuniversiteit
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
€ 303 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/15 Universiteit Leiden
Egyptology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/15 Universiteit Leiden
Assyriology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/15 Universiteit Leiden
Classics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/15 Universiteit Leiden
Hebrew and Aramaic Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/15 Universiteit Leiden
Classics and Ancient Civilizations
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/15 Radboud Universiteit
Klassieke Cultuur
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/15 Radboud Universiteit
Oudheidstudies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/15 Radboud Universiteit
Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/15 UvA
Ancient Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/15 UvA
Classics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/15 UvA
Ancient History
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/15 Amsterdam VU
Ancient History
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Oudhistorici worden getraind in historisch inzicht, kritisch vermogen en werken in interdisciplinaire context. Dit maakt dat je breed inzetbaar bent voor carrières in de wereld van:
 • wetenschap
 • overheid
 • media
 • cultuursector
 • onderwijs
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsambtenaar
 • educatief medewerker
 • historisch onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Drs. Bob van der Borg

studieadviseur

Prof. Dr. Onno van Nijf

Hoogleraar Oude Geschiedenis

Jan Willem Drijvers

Universitair Hoofddocent

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite