Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Franse Taal en Cultuur

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hou je van de Franse taal en cultuur en wil je voor de klas staan? Tijdens deze lerarenopleiding verdiep je je kennis en leer je deze over te brengen aan middelbare scholieren.

Deze tweejarige educatieve master leidt je op tot eerstegraadsleraar Franse Taal en Cultuur. De opleiding bestaat uit een didactisch en een vakinhoudelijk deel.

Voor het vakinhoudelijke deel volg je vakken van de mastertrack European Linguistics (Taalwetenschappen) en European Literatures and Interculturality (Letterkunde). In het didactische deel ontwikkel je je tot eerstegraadsleraar.

In het eerste jaar ben je vooral bezig met het vakinhoudelijke programma en verdiep je je kennis. Daarnaast doe je een korte stage op een middelbare school. Tijdens deze stage geef je 15 tot 20 lessen, waarvan minimaal 6 lessen zelfstandig. In het tweede jaar staat het didactische programma centraal en doe je een uitgebreide stage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Je bent één dag in de week vrij geroosterd voor colleges, mentorbijeenkomsten en groepsopdrachten.

Na het afronden van dit tweejarige programma heb je een masterdiploma en een eerstegraads onderwijsbevoegdheid Frans.
Je kunt dit programma zowel in voltijd als deeltijd doen. Deeltijd houdt in dat je in overleg met de studieadviseur het programma kunt verspreiden over een langere periode.

Heb je al een master Frans? Dan kun je ook de éénjarige lerarenopleiding volgen. Lees hier meer over het verschil tussen de één- en tweejarige lerarenopleidingen aan de RUG.

Let op: wil je je voor komend studiejaar opnieuw inschrijven voor de tweejarige educatieve master Frans? Je moet dan de oude code gebruiken! Een overzicht van de oude codes vind je hier.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMA
typeeducational, 120 EC
start1 februari, 1 september
taaldeels Nederlands
deels Frans
zeer weinig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd, deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68536
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

  • Intensieve begeleiding door ervaren lerarenopleiders en onderwijsonderzoekers
  • Na afronding uitstekende positie op de arbeidsmarkt door de combinatie van master én eerstegraadsbevoegdheid

Open dagen en meeloopdagen

Masterweek Groningen
Van 19 t/m 23 november organiseren de faculteiten op verschillende dagen mastervoorlichting op locatie. Ontmoet de docenten en studenten van de Groningse masteropleidingen. En proef de sfeer in de facultaire gebouwen, collegezalen en laboratoria en natuurlijk in de stad Groningen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
  • Literatuur-, cultuur- en taalwetenschappelijke vakken op het gebied van Franse Taal en Cultuur
  • Begeleide LiO stage
  • Theoretische verbreding en verdieping

Als aanvulling op het eigen vakkenaanbod van deze educatieve master is er het landelijke Master Language-programma. Masterlanguage is een landelijk cursusaanbod o.a. gericht op de taal Frans.
De cursussen worden gegeven in de doeltaal en worden gezamenlijk verzorgd door docenten van de RU, RUG, UL, UU, UVA, VU. Informatie over de cursussen, ingangseisen en inschrijving staat op de website van Masterlanguage: www.masterlanguage.nl. In overleg met de examencommissie van je masteropleiding kun je cursussen volgen bij Masterlanguage.

1e jaar
periode
1234
Onderdelen van het reguliere programma van de masters Letterkunde en Taalwetenschappen
50 EC
Basiscursus Master Lerarenopleiding
5 EC
Masterstage 1
5 EC
2e jaar
periode
1234
Vakdidactiek 1
5 EC
Masterstage 2
15 EC
Pedagogiek
5 EC
Vakdidactiek 2
5 EC
Masterstage 3
10 EC
Onderdelen van het reguliere programma van de masters Letterkunde en Taalwetenschappen
10 EC
Vakdidactiek 3
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs40% nl
40% fr
20% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
20% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, bijvoorbeeld studievertraging, functiebeperking of langdurig ziek zijn, kun je terecht bij een studentendecaan.
Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, zoals studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC).

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 1 december 2018
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 11700
1 september 2018
aanmelding deadline : 15 mei 2018
wettelijk tarief : € 1517
instellingstarief : € 1517
1 september 2019
aanmelding deadline : 15 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 11700
toelatingseisen

vooropleiding

  • Bachelordiploma Romaanse Talen en Culturen (Frans)
  • Bachelordiploma Franse Taal en Cultuur
  • Bachelordiploma Europese Talen en Culturen (Frans en met profiel Cultuur en Literatuur of Taal en Maatschappij)

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Bovenbouwleerlingen Vwo
Bovenbouwleerlingen VWO over de vraag wat een goede docent is

Student Amarinske Verkerk
Student Amarinske Verkerk over de Educatieve Master

Gea Hoornsman
Schoolopleider Gea Hoornsman over docent zijn

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met je eerstegraadsonderwijsbevoegdheid kun je Franse les geven op alle niveaus in het middelbare onderwijs en kun je terecht in onderwijsfuncties bij HBO instellingen. Ook andere werkvelden liggen voor je open, bijvoorbeeld in het onderzoek, in de journalistiek, bij de overheid, in het bedrijfsleven en bij culturele instellingen.
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • docent frans
bron: StudieData

Contact

Drs. Michelle de Jong

Studieadviseur Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, Frans, Duits en Spaans

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite