Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Aardrijkskunde

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil je je na je bacheloropleiding verder verdiepen in de geografie, planologie of demografie, maar ook in de praktijk de vaardigheden ontwikkelen om les te geven? Dan is deze opleiding wat je zoekt.

De opleiding duurt 2 jaar en stelt je in staat om als 1e graads docent aan de slag te gaan. In het 1e jaar leer je meer over de vakinhoud. In het 2e jaar leer je deze kennis over te brengen en leer je meer over de fysische geografie.
Dit doe je door 3 dagen in de week aardrijkskunde te geven op een school in Noord-Nederland, voor een deel in de bovenbouw van havo/vwo. Je werkt van het observeren van ervaren docenten naar zelfstandig lesgeven toe. Middelbare scholieren wegwijs maken in de hun omringende complexe leefomgeving, maar ook het overdragen van informatie over en het inzichtelijk maken van ingewikkelde ruimtelijke maatschappelijke kwesties vereist vakmanschap.
Daarnaast verdiep je je op de universiteit in vakdidactiek en onderwijskunde. Een stagevergoeding in het 2e jaar is mogelijk, maar niet gegarandeerd.

Er zijn 9 promotievideo's van de lerarenopleiding die je een goed en realistisch beeld geven van de opleiding.

Er bestaat ook een eenjarige postmaster opleiding (Master LVHO). Meer informatie over deze opleiding vind je op Lerarenopleiding postmaster

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMSc
typeeducational, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68532
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Mastervideo Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

De Educatieve Master voor aardrijkskunde in Groningen onderscheidt zich door de keuzevrijheid: je kunt zelf bepalen welke van de zes Masteropleidingen van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen voor jou het meest interessant is en wilt volgen in het eerste jaar van de Educatieve Master.
Tijdens het eerste jaar maak je bij de vakken Basiscursus en Masterstage 1 al kennis met het beroep van aardrijkskundedocent. Mocht je na deze kennismaking tot het inzicht zijn gekomen dat je jezelf toch niet voor de klas ziet staan dan kun je na het eerste jaar stoppen en dan heb je gewoon het diploma van de gekozen Masteropleiding op zak.
De Lerarenopleiding regelt de scholen waar je Masterstages 1, 2 en 3 loopt. Masterstage 2 en 3 loop je doorgaans op dezelfde school. Op sommige scholen krijg je een vergoeding voor Masterstages 2 en 3. Het is van belang om voor 15 mei het formulier voor de aanvraag van een stageplaats in te vullen zodat je vanaf het begin van het schooljaar een school hebt om je stage te volgen.

Open dagen en meeloopdagen

Masterdag Groningen
Op 29 maart organiseren de faculteiten hun mastervoorlichting op locatie. Ontmoet de docenten en studenten van de Groningse masteropleidingen. En proef de sfeer in de facultaire gebouwen, collegezalen en laboratoria en natuurlijk in de stad Groningen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Het is wenselijk om in september te beginnen zodat je de vakken Basiscursus en Masterstage 1 in het 2e deel van je 1e jaar volgt. Meer informatie over de vakken in deze master vind je op http://www.rug.nl/frw/education/master-info-frw/programma-master-lerarenopleiding-aardrijkskunde
Ook het verkrijgen van een stageplaats is dan eenvoudiger. Ook als student van de eenjarige master LVHO dien je waarschijnlijk het vak Landschappen van Nederland te volgen in verband met landelijke afspraken over de sociaal- en fysisch-geografische kennis die verwacht mag worden van een eerstegraads docent. Als je de Educatieve Minor hebt afgerond kun je bij de Examencommissie van de Lerarenopleiding een vrijstelling aanvragen voor Basiscursus en Masterstage 1.

Vanaf september 2018 gaat deze opleiding verder als Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen: Aardrijkskunde met croho-code 68532, track 8551.

1e jaar In het 1e jaar wordt één van de Masteropleidingen van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen gevolgd. Als student van de Educatieve Master dien je deze keuzeruimte in semester 2 in te vullen met Basiscursus en Masterstage 1 aardrijkskunde (samen 10 EC). Overleg zo nodig met je coördinator hoe je dit kunt inpassen. In het 1e jaar van de opleiding schrijf je je in voor 2 opleidingen: voor een Masteropleiding en voor de tweejarige Educatieve Master.
periode
1234
Verplichte masteronderdelen van: Culturele geografie, Economische geografie, Socio-Spatial Planning, Real Estate Studies, Population Studies of Environmental and Infrastructure Planning
50 EC
Basiscursus Master Lerarenopleiding
5 EC
Masterstage 1 Leraar Aardrijkskunde
5 EC
2e jaar Het 2e jaar van de opleiding ben je 3 dagen (dinsdag t/m donderdag) in de week beschikbaar op je stageschool. Op maandag volg je colleges vakdidactiek en onderwijskunde en de vrijdag is beschikbaar voor opdrachten en lesvoorbereidingen. In de eerste helft van het jaar volg je op vrijdag colleges Landschappen van Nederland.
periode
1234
Pedagogiek
5 EC
Masterstage 2 Leraar Aardrijkskunde
15 EC
Vakdidactiek 1 Aardrijkskunde
5 EC
Vakdidactiek 2 Aardrijkskunde
5 EC
Masterstage 3 Leraar Aardrijkskunde
10 EC
Vakdidactiek 3 Aardrijkskunde
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet25% zelfstudie
25% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie
studiebegeleiding
Vanuit de opleiding krijg je een tutor toegewezen die je eerste aanspreekpunt is bij vragen. Daarnaast heeft elk schoolvak tenminste een vakdidacticus die schoolvakspecifieke kennis heeft.
studeren in het buitenland
Studeren in het buitenland is geen mogelijkheid.
exchange programs
  • er zijn samenwerkingsovereenkomsten met 30 buitenlandse universiteiten - Nederland
    de uitwisselingspartners bevinden zich over de gehele wereld

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 15 januari 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 11700
1 februari 2020
aanmelding deadline : 15 januari 2020
collegegeld nog niet bekend
1 september 2019
aanmelding deadline : 15 augustus 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 11700
1 september 2020
aanmelding deadline : 15 augustus 2020
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Als je een pre master moet volgen om toegelaten te worden tot een Masteropleiding van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en daarop aansluitend de Master LVHO wilt volgen is het raadzaam dit te bespreken met de coördinator van de Masteropleiding. In overleg met de coördinator van de lerarenopleiding zal bepaald worden of, en zo ja hoe, je ook toelaatbaar bent tot de lerarenopleiding. Je bent namelijk niet automatisch toelaatbaar tot de Lerarenopleiding als je een Masteropleiding op de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen hebt afgerond.

basiskennis

vooropleiding
Indien je een andere bacheloropleiding gevolgd hebt die grote overlap heeft met Sociale Geografie & Planologie zal individueel beoordeeld worden of je voldoende onderwezen bent in de verschillende facetten van de geografie om toegelaten te worden. Tot de eenjarige Masteropleiding LVHO wordt je toegelaten indien je aantoonbaar voldoende 'vakinhoudelijke bagage' hebt. Dat is het geval indien je zowel een Bachelor- als een Masteropleiding in de richting van aardrijkskunde hebt gevolgd. Wanneer je de bachelor Technische Planologie volgt, dien je een programma van maximaal 30 EC te volgen waarin in voldoende mate culturele en regionale geografie en demografie is opgenomen. Omdat de programma's van de opleidingen SG&P en TP tussen 2015-2016 en 2017-2018 veranderen moet individueel bepaald worden welke cursussen gevolgd moeten worden. Neem contact op met de coördinator Chris Diederiks (h.c.diederiks@rug.nl) om je programma vast te stellen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Ibn Battuta
Faculteitsvereniging van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Rijksuniversiteit
Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Aardrijkskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Rijksuniversiteit
Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Filosofie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Natuurlijk kun je na deze masteropleiding terecht in het voortgezet onderwijs, met een nadruk op de bovenbouw van havo en vwo. De opleiding is ook relevant voor een loopbaan in het hbo en op de universiteit.

De vaardigheden en kennis die je in deze masteropleiding opdoet vormen echter ook een goede basis voor werk in andere sectoren waar voorlichting en informatieoverdracht in de meest brede zin aan bod komt zoals bij(educatieve) uitgeverijen en in de (educatieve en onderzoek)journalistiek. Het overgrote deel van de recent afgestudeerden die een baan in het onderwijs ambiëren is erin geslaagd om een functie te vinden als aardrijkskundedocent.

Tijdens je studie kan je voor ondersteuning van je carrière voorbereiding terecht bij de Careers Company en RUG Career Services.

Meer informatie over de Careers Company: http://www.rug.nl/frw/career
Meer informatie over de RUG Career Services: http://www.rug.nl/careerservices

Bekijk waar onze alumni terechtkomen in deze graphichuidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • eerstegraads docent aardrijkskunde
bron: StudieData

Contact

Chris Diederiks

Mastercoördinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite