Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ben je altijd al gefascineerd door schriftelijke en materiële bronnen uit de Oudheid? Wil je jezelf verdiepen in hoe je een commentaar schrijft op een antieke tekst? Dan is deze mastertrack iets voor jou.

Voor nieuws en informatie over de afdeling Grieks en Latijn, zie onze afdelingswebsite.

In de eenjarige mastertrack Griekse en Latijnse Taal en Cultuur specialiseer je je in de talen en cultuurgeschiedenis van de oudheid. Je verdiept je in het verleden, maar kijkt ook hoe de klassieke talen en cultuur doorwerken in onze eigen tijd.
Tijdens deze mastertrack leer je hoe je thema's uit de oudheid wetenschappelijk benadert. Hierbij kun je denken aan onderwerpen zoals de Trojaanse oorlog, de verhouding tussen Grieken, Romeinen en barbaren en de functie van literaire genres. Ook leer je hoe je schriftelijke en materiële bronnen kritisch evalueert en hoe je een commentaar schrijft op een tekst uit de oudheid. Het programma is breed opgezet. Je kunt zelf kiezen voor een meer talige of cultuurhistorische invulling. Het is ook mogelijk om enkele vakken van andere studies te volgen, zoals Filosofie, Archeologie en Rechten.
De track Griekse en Latijnse Taal en Cultuur kun je zowel in voltijd als deeltijd volgen. Het deeltijdprogramma omvat dezelfde onderdelen als het reguliere studieprogramma maar dan over meer jaren verdeeld.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMA Oudheidstudies
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60821
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

  • De Groningse opleiding GLTC onderscheidt zich door het onderwijs in het Grieks en Latijn aan te bieden op een geïntegreerde wijze met de cultuurhistorische vakken Oude Geschiedenis, Archeologie en Antieke Wijsbegeerte.
  • Relatief kleinschalige opleiding, dus veel onderling contact tussen studenten en docenten.
  • Mogelijkheid door te stromen naar de educatieve master Griekse en Latijnse taal en cultuur.
  • Drie docenten genomineerd/verkozen tot Docent van het Jaar van Letteren en zelfs de gehel

Open dagen en meeloopdagen

Masterweek Groningen
Van 19 t/m 23 november organiseren de faculteiten op verschillende dagen mastervoorlichting op locatie. Ontmoet de docenten en studenten van de Groningse masteropleidingen. En proef de sfeer in de facultaire gebouwen, collegezalen en laboratoria en natuurlijk in de stad Groningen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwAls aanvulling op het eigen vakkenaanbod van deze mastertrack is er het landelijke Masterlanguage-programma. Masterlanguage is een landelijk cursusaanbod o.a. gericht op de talen Grieks en Latijn. De cursussen worden gezamenlijk verzorgd door docenten van de RU, RUG, UL, UU, UVA, en VU. Informatie over de cursussen, ingangseisen en inschrijving staat op de website van Masterlanguage: www.masterlanguage.nl. In overleg met de examencommissie van je masteropleiding kun je cursussen volgen bij Masterlanguage.

periode
1234
Commentaarcollege Grieks en Latijn
10 EC
Interdisciplinair onderzoekscollege
10 EC
Landscape and Memory
5 EC
Griekse epigrafie keuzevak
5 EC
Themacollege Grieks en Latijn
10 EC
Masterstage Oudheidstudies keuzevak stage
10 EC
Masterscriptie Oudheidstudies afstuderen
20 EC

tracks

track Masterstage

Tijdens deze mastertrack kun je een stage lopen voor studiepunten.

De stage biedt de mogelijkheid praktijkervaring op te doen in een buitenuniversitaire omgeving en je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Je kunt stagelopen bij een instelling, organisatie of bedrijf in binnen- of buitenland. Op basis van inhoudelijke specialisatie, interesse en vaardigheden, zoek en solliciteer je zelf naar een stageplaats. Het Mobility Office kan je daarbij helpen. Via de link hierboven vind je voorbeelden van gelopen masterstages.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
50% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, onderzoek, werkcollege, groepsopdracht, individuele opdracht, zelfstudie
studiebegeleiding
Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexe zaken verwijst de studieadviseur je door naar een studentendecaan.
Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, bijvoorbeeld over studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij het Studenten Service Centrum (SSC).
studeren in het buitenland
Neem voor meer informatie over studeren in het buitenland contact op met de contactpersoon uitwisselingen van GLTC: studieadviseur drs. R.P. van der Borg (studieadviseur.gltc@rug.nl).
honours-/excellence program Master Honours College

Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 15 januari 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 15 augustus 2018
wettelijk tarief : € 1517
instellingstarief : € 1517
niet-EU/EER studenten : € 6150
1 september 2019
aanmelding deadline : 15 augustus 2019
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

5 studenten volgen deze opleiding
40% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
50% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Boreas
Boréas is de studievereniging voor de studenten van Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. De vereniging houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten, het leveren van studiemateriaal en de uitgave van de Phoinix, het verenigingsblad.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

afgestudeerd in 2015
Als ik met talen, culturen of onderwijs bezig kan zijn, ben ik blij

Ik vond deze studie uitdagend en veelzijdig: je leert niet alleen Grieks en Latijn, maar ook andere aspecten van het leven in de oudheid komen uitvoerig aan bod, zoals filosofie en archeologie. Na de bachelor was ik begonnen met de educatieve master en heb ik enkele maanden stage gelopen in het onderwijs. Omdat het voor de klas staan niet goed voelde, ben ik in de eerste helft van het tweede jaar overgestapt naar de master Oudheidstudies, track Griekse en Latijnse taal en cultuur.
In mijn laatste semester heb ik stage gelopen bij de Groninger Archieven, afdeling Publieksactiviteiten...
Ik heb leerlingen en studenten wegwijs gemaakt in de archieven en begeleid bij onderwijsprojecten.
Ik weet niet precies wat voor werk ik uiteindelijk wil gaan doen, maar als ik met talen, culturen en/of onderwijs bezig kan zijn, ben ik blij. Ik ben momenteel als oproepkracht aan het werk bij een educatieve uitgeverij en bij een bedrijfje dat een digitale leeromgeving ontwikkelt. Beide baantjes zijn tijdelijk, maar ik doe er ervaring op en het helpt me te bepalen of ik in de uitgeverswereld zou willen werken. Maar het zou heel goed kunnen dat ik nog heel ergens anders terechtkom!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/15 Rijksuniversiteit
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
€ 303 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/15 Rijksuniversiteit
Oude Geschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/15 Rijksuniversiteit
Oudheidstudies
€ 303 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/15 Universiteit Leiden
Classics and Ancient Civilizations
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/15 Universiteit Leiden
Classics and Ancient Civilizations: Egyptology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/15 Universiteit Leiden
Classics and Ancient Civilizations: Assyriology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/15 Universiteit Leiden
Classics and Ancient Civilizations: Hebrew and Aramaic Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/15 Universiteit Leiden
Classics and Ancient Civilizations: Classics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/15 Radboud Universiteit
Oudheidstudies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/15 Radboud Universiteit
Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/15 Radboud Universiteit
Klassieke Cultuur
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/15 UvA
Classics and Ancient Civilisations: Ancient Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/15 UvA
Classics and Ancient Civilisations: Classics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/15 UvA
Classics and Ancient Civilisations: Ancient History
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/15 Amsterdam VU
Classics and Ancient Civilizations: Ancient History
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je mastertrack Griekse en Latijnse Taal en Cultuur kun je verder gaan met de postmaster LVHO (Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs). In dit masterprogramma wordt je in één jaar opgeleid tot leraar in het voortgezet onderwijs.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De breedheid van een Letterenopleiding, de grote taalvaardigheid en het kritisch en analytisch vermogen maken classici geschikt voor allerlei functies. Afgestudeerden komen terecht in het onderwijs of in de wetenschap. Daarnaast kun je staflid worden van een (wetenschappelijke) bibliotheek of van een museum (afhankelijk van je specialisatie). Verder komen afgestudeerden terecht in de journalistiek, bij uitgeverijen, in het bedrijfsleven of in het culturele werk.

Wanneer je doorstroomt naar de Educatieve Master Griekse en Latijnse taal en cultuur, zou je ook aan de slag kunnen in het (hoger) onderwijs. Op de website van studievereniging Boreas vind je onder 'na de studie' meer informatie en testimonials van oud-GLTC'ers.huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Griekse en Latijnse taal en cultuur part-time educationalgeen aanvullende eisen
UvALerarenopleiding Grieks, Latijn en Klassieke culturele vorming educationalgeen aanvullende eisen
UvALerarenopleiding Latijn en Klassieke en culturele vorming educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • bibliothecaris
  • onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Juul van der Harst

Studentambassadeur

Drs. Bob van der Borg

studieadviseur / study advisor

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite