Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ben je altijd al gefascineerd door schriftelijke en materiële bronnen uit de Oudheid? Wil je jezelf verdiepen in hoe je een commentaar schrijft op een antieke tekst? Dan is deze master iets voor jou.

Voor nieuws en informatie over de afdeling Grieks en Latijn, zie onze afdelingswebsite.

In de eenjarige mastertrack Griekse en Latijnse Taal en Cultuur specialiseer je je in de talen en cultuurgeschiedenis van de oudheid. Je verdiept je in het verleden, maar kijkt ook hoe de klassieke talen en cultuur doorwerken in onze eigen tijd.

Tijdens je master leer je hoe je thema's uit de oudheid wetenschappelijk benadert. Hierbij kun je denken aan onderwerpen zoals de Trojaanse oorlog, de verhouding tussen Grieken, Romeinen en barbaren en de functie van literaire genres. Ook leer je hoe je schriftelijke en materiële bronnen kritisch evalueert en hoe je een commentaar schrijft op een tekst uit de oudheid.

Het programma is breed opgezet. Je kunt zelf kiezen voor een meer talige of cultuurhistorische invulling. Het is ook mogelijk om enkele vakken van andere studies te volgen, zoals Filosofie, Archeologie en Rechten.

De opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur kun je zowel in voltijd als deeltijd volgen. Het deeltijdprogramma omvat dezelfde onderdelen als het reguliere studieprogramma maar dan over meer jaren verdeeld. Je kunt contact opnemen met de studieadviseur van GLTC (studieadviseur.gltc@rug.nl) voor meer informatie en het vaststellen van het traject.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMA Oudheidstudies
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60821
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

  • Na afronding is de student in staat zelfstandig onderzoek te doen naar schriftelijke en materiële bronnen uit de oudheid en om op academisch niveau commentaar te leveren op klassieke bronnen
  • Mogelijkheid door te stromen naar de educatieve master Griekse en Latijnse taal en cultuur

Open dagen en meeloopdagen

Masterweek Groningen
Van 19 t/m 23 november organiseren de faculteiten op verschillende dagen mastervoorlichting op locatie. Ontmoet de docenten en studenten van de Groningse masteropleidingen. En proef de sfeer in de facultaire gebouwen, collegezalen en laboratoria en natuurlijk in de stad Groningen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwAls aanvulling op het eigen vakkenaanbod van dit masterprogramma is er het landelijke MasterLanguage-programma. Masterlanguage is een landelijk cursusaanbod o.a. gericht op de talen Grieks en Latijn. De cursussen worden gezamenlijk verzorgd door docenten van de RU, RUG, UL, UU, UVA, VU. Informatie over de cursussen, ingangseisen en inschrijving staat op de website van Masterlanguage: www.masterlanguage.nl. In overleg met de examencommissie van je masteropleiding kun je cursussen volgen bij Masterlanguage.

periode
1234
Landscape and memory
5 EC
Commentaarcollege Grieks en Latijn
10 EC
Interdisciplinair onderzoekscollege
10 EC
Griekse epigrafie keuzevak
5 EC
Masterscriptie Oudheidstudies afstuderen
20 EC
Masterstage Oudheidstudies
10 EC
Themacollege Grieks en Latijn

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
50% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, onderzoek, werkcollege, groepsopdracht, individuele opdracht, zelfstudie
studiebegeleiding
Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexe zaken verwijst de studieadviseur je door naar een studentendecaan.
Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, bijvoorbeeld over studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij het Studenten Service Centrum (SSC).
studeren in het buitenland
Neem voor meer informatie over studeren in het buitenland contact op met de contactpersoon uitwisselingen van GLTC: studieadviseur drs. R.P. van der Borg (studieadviseur.gltc@rug.nl).

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 15 januari 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 15 augustus 2018
wettelijk tarief : € 1517
instellingstarief : € 1517
niet-EU/EER studenten : € 6150
1 september 2019
aanmelding deadline : 15 augustus 2019
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

5 studenten volgen deze opleiding
40% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
50% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Boreas
Boréas is de studievereniging voor de studenten van Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. De vereniging houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten, het leveren van studiemateriaal en de uitgave van de Phoinix, het verenigingsblad.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Juul van der Harst

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Rijksuniversiteit
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Rijksuniversiteit
Oude Geschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je master Griekse en Latijnse Taal en Cultuur kun je verder gaan met de postmaster LVHO (Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs). In dit masterprogramma wordt je in één jaar opgeleid tot leraar in het voortgezet onderwijs.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De breedheid van een Letterenopleiding, de grote taalvaardigheid en het kritisch en analytisch vermogen maken classici geschikt voor allerlei functies. Afgestudeerden komen terecht in het onderwijs of in de wetenschap. Daarnaast kun je staflid worden van een (wetenschappelijke) bibliotheek of van een museum (afhankelijk van je specialisatie). Verder komen afgestudeerden terecht in de journalistiek, bij uitgeverijen, in het bedrijfsleven of in het culturele werk.

Wanneer je doorstroomt naar de Educatieve Master Griekse en Latijnse taal en cultuur, zou je ook aan de slag kunnen in het (hoger) onderwijs. Op de website van studievereniging Boreas vind je onder 'na de studie' meer informatie en testimonials van oud-GLTC'ers.huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • bibliothecaris
  • conservator in een museum
  • onderzoeker
  • vertaler grieks / latijn
bron: StudieData

Contact

Drs. Bob van der Borg

Studieadviseur

Juul van der Harst

Studentambassadeur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite