Governance and Law in Digital Society

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Welke rol heeft de overheid bij digitale ontwikkelingen? Wat is de impact op de publieke sector? Hoe moeten cybercrime vraagstukken vanuit juridisch en bestuurskundig perspectief worden benaderd?

Start: september 2018, Campus Fryslan, Leeuwarden

Door de digitalisering raken steeds meer partijen betrokken bij veiligheidsvraagstukken. 'Veiligheid en digitalisering' betreft immers niet alleen cybercrime en daarmee politie en justitie. Het betreft ook vraagstukken van toezicht en rechtshandhaving, zoals de handhaving van de offline én online openbare orde. De overheid staat voor de vraag welke positie zij in dat netwerk inneemt. In de markt bestaat een duidelijke vraag naar afgestudeerden met een interdisciplinair profiel die in staat zijn digitale ontwikkelingen te duiden en daarop vanuit de publieke sector in samenwerking met de 'civil society' en de markt te sturen. Deze (Engelstalige) masterspecialisatie speelt in op deze behoefte en bereidt jou als student voor op deze arbeidsmarkt.

Door intensieve samenwerking met partners uit private en publieke sector kom je in aanraking met vraagstukken op de werkvloer van organisaties in de publieke sector. Je doet praktische ervaring op met werken in een publieke context binnen het speelveld van digitaliseringsvraagstukken. Na deze studie ben jij de aangewezen persoon om op goed beargumenteerde wijze met genoemde vraagstukken om te gaan.

printprint

locatieGroningen
diplomaLLM Recht en Bestuur
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66461
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

De mastertrack Governance and Law in Digital Society van de Rijksuniversiteit Groningen is een verbinding tussen drie disciplines: het recht, de bestuurskunde en de veiligheidsvraagstukken. Deze combinatie maakt de mastertrack uniek in Nederland. Let op! Deze opleiding wordt aangeboden door RUG/Campus Fryslan in Leeuwarden.

Open dagen en meeloopdagen

Masterweek Groningen
Van 20 t/m 24 november organiseren de faculteiten op verschillende dagen een mastervoorlichting op locatie. Aanmelden kan vanaf eind oktober 2017.
Masterweek Groningen
Van 19 t/m 23 maart 2018 organiseren de faculteiten op verschillende dagen een mastervoorlichting op locatie. Aanmelden kan vanaf eind februari 2018.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwKijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - http://www.rug.nl/ocasys
Deze masterspecialisatie duurt één jaar. Het eerste semester bestaat uit geïntegreerd onderwijs langs de leerlijnen governance, law en safety. Veiligheid in een digitale samenleving is het cross-sectorale thema. In het eerste semester ligt de nadruk op het je eigen maken van theoretische concepten en het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden.
periode
1234
Policy Science and Safety Issues
6 EC
Safety and Security in Digital Society
6 EC
Policy Analysis
6 EC
Modern Public Management
6 EC
Supervision and Enforcement
6 EC
Stage- en afstudeeronderzoek, geintegreerd stage
20 EC
Cyber Crime keuzevak
Governance of Safety keuzevak
Law Enforcement in Digital Society keuzevak

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
45% theorie
5% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, colloquium, groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, seminar, stage, zelfstudie
onderwijsvormen
Het onderwijs aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid wordt op uiteenlopende manieren gegeven. Grotere juridische vakken hebben naast hoorcolleges ook werkcolleges, waar casusposities worden behandeld en bediscussieerd. De bestuurskundevakken worden over het algemeen gevolgd door groepen variërend tussen tien en maximaal vijftig studenten, waardoor er veel ruimte is voor interactie.
studiebegeleiding
Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 mei 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 2006
niet-EU/EER studenten : € 11400
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

taaltoets
De mastertrack Governance and Law in Digital Society is volledig
Engelstalig. Een taaltoets maakt onderdeel uit van de toelatingseisen.
Via een van de volgende toetsen kan worden vastgesteld of je het Engels
op het voor deze opleiding vereiste niveau beheerst.

TOEFL: 92 (minimumscore op alle onderdelen moet 21 zijn,
schrijfonderdeel moet 23 zijn)
IELTS: 6.5 (minimumscore op alle onderdelen moet 6.0 zijn,
schrijfonderdeel moet 6,5 zijn)
CAE of CPE

Heb je een Engelstalig bachelorprogramma afgerond aan een universiteit
in Nederland? Dan ben je vrijgesteld van bovenstaande taaltoetsvereisten.

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 10500levensonderhoudper jaar
€ 600studiematerialenper jaar
€ 304visa/permitper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Heinrich Winter
Voorzien in een specialisatie waaraan de markt behoefte heeft!

Als hoogleraar ben ik verantwoordelijk voor de opleiding Juridische Bestuurskunde, de bachelor en de master. Als onderdeel daarvan geef ik onderwijs en doe ik onderzoek. Mijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar de werking van het (bestuurs)recht in de praktijk en het functioneren van (onderdelen van) de publieke sector.

Wat het vakgebied voor mij zo interessant maakt, is dat het mij de mogelijkheid geeft om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen naar de werking van juridische arrangementen in de praktijk...
Onze samenleving digitaliseert in hoog tempo en dat roept vragen op over de manier waarop de publieke sector daarop kan en moet reageren. Met name digitale veiligheidsvraagstukken trekken daarbij de aandacht, van veiligheid van financiële transacties, tot veiligheid van verkiezingsprocedures en de openbare orde en veiligheid in het fysieke domein die ook wordt beïnvloed door de ontwikkeling van de digitale mogelijkheden.
Als je belangstelling hebt voor vraagstukken die zich bevinden op het kruispunt van overheid, markt en gemeenschap en met name voor de gevolgen van digitalisering voor de manier waarop onze samenleving functioneert en moet worden bestuurd, dan moet je zeker kiezen voor deze specialisatie! Omdat de voertaal Engels is, ben je na afronding van deze specialisatie ook klaar voor de internationale arbeidsmarkt.
Naast mijn deeltijd hoogleraarschap ben ik oprichter/directeur van Pro Facto, een onderzoeks- en adviesbureau op juridisch en bestuurskundig terrein. Pro Facto is gevestigd in Groningen en bestaat uit bijna twintig onderzoekers en adviseurs, veelal juristen en bestuurskundigen die aan de RUG zijn opgeleid. Onze opdrachtgevers zijn overheden, met name gemeenten en ministeries.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Rijksuniversiteit
Governance and Law in Digital Society
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/2 Rijksuniversiteit
Recht en bestuur
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.2
inhoud3.9
docenten4.1
studiefaciliteiten3.5
studielast3.8
studiebegeleiding

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Governance and Law in Digital Society aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 5 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Tijdens deze specialisatie werk je intensief samen met partners uit de private en publieke sector. Hierdoor kom je in aanraking met vraagstukken op de werkvloer van organisaties in de publieke sector. Je doet praktische ervaring op met werken in een publieke context binnen het speelveld van digitaliseringsvraagstukken. Hierdoor ben jij na afloop van deze studie de aangewezen persoon om op een goed beargumenteerde wijze met de genoemde vraagstukken om te gaan.

Dat geldt zowel in het wetenschappelijk onderzoek als op de werkvloer van politiek, overheid en bedrijfsleven. Afgestudeerden van deze specialisatie komen in uiteenlopende functies terecht binnen de publieke sector. Daarbij is er niet alleen werkgelegenheid bij de 'klassieke' overheden, ministeries, provincies en gemeenten, maar in sterke mate ook bij de 'schil' daaromheen: agentschappen, zelfstandige bestuursorganen, intergemeentelijke en regionale organen, Europese, internationale instellingen en het bedrijfsleven. Denk daarbij aan de Nationale Politie, onderdelen van ministeries zoals de Nationale Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, bijzondere opsporingsdiensten, en aan private partijen die samenwerken met publieke organisaties.huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanslecht
salaris na 1,5 jaar goed
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

Potentiële beroepen

  • data-manager bij cjib
  • onderzoeker bij de veiligheidsregio
  • onderzoeksleider bij de nationale politie
  • security coordinator for a bank or insurance company
bron: StudieData

Contact

International Office LLM
Barbara Brink
E: b.brink@rug.nl
T: 050 363 5675
Studieadviseurs Faculteit Rechtsgeleerdheid
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.