Ethics of Education: philosophy, history and law

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
Het is in onderwijs, opvoeding en jeugdzorg vaak moeilijk om uit te maken wat het beste is en wat rechtvaardig is. Dat komt doordat opvattingen over wat kinderen nodig hebben, sterk verschillen.

Dit leidt gemakkelijk tot dilemma's en conflicten. Bijv. over wat zwaarder weegt:

 • de wens en de wil van de ouders of het inzicht en de verantwoordelijkheid van professionals (bijv. bij keuze voor behandeling in gezondheidszorg en jeugdzorg en bij keuze van leerstof, werkvormen en regels in het onderwijs);
 • de godsdienstvrijheid en culturele rechten van minderheden of het belang van het kind (bijv. bij selectie van pleegouders, bij het al of niet verbieden van besnijdenis, bij het al of niet toestaan van 'eigen' scholen, bij het toezicht op 'eigen' scholen en bij handhaving van de leerplicht);
 • het maatschappelijke belang of het persoonlijke belang (bijv. bij het bepalen van onderwijsdoelen en bij het beperken van schoolkeuzevrijheid).

Het zijn voorbeelden van ethische vragen. In beleidsvorming en praktijk doen zulke ethische vragen zich steeds vaker voor. Bovendien worden de ethische vragen steeds ingewikkelder, bijvoorbeeld door immigratie, emancipatie en professionalisering.

In deze mastertrack leer je morele problemen en discussies te analyseren met het oog op het vormen van beleid, het ontwikkelen van procedures en het nemen van praktische beslissingen. Bijv. problemen en discussies als:

open_in_newstudy website

printprint

locatieGroningen
diplomaMSc Pedagogische Wetenschappen
typeregulier, 12 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig English
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66607
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

De master wordt verzorgd door experts van de onderdelen Filosofie en geschiedenis en Kinderrechten van de afdeling Pedagogische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De inhoud van de cursussen, de onderwerpen van de onderzoeksprojecten en de stages zijn nauw gerelateerd aan het onderzoek en de deskundigheid van de masterdocenten.

Open dagen en meeloopdagen

Master speeddates GMW Groningen
Huidige of recent afgestudeerde masterstudenten delen hun ervaringen in kleine groepjes, je kunt hen al je vragen stellen!
Master speeddates GMW Groningen
Huidige of recent afgestudeerde masterstudenten delen hun ervaringen in kleine groepjes, je kunt hen al je vragen stellen!
Masterweek Groningen
Van 19 t/m 23 november organiseren de faculteiten op verschillende dagen mastervoorlichting op locatie. Ontmoet de docenten en studenten van de Groningse masteropleidingen. En proef de sfeer in de facultaire gebouwen, collegezalen en laboratoria en natuurlijk in de stad Groningen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn the online catalog, click a course name for course details and description.
Het programma bestaat uit drie vakken, een vaardigheidsvak, een traineeship en onderzoek. De officiële taal is Engels.
periode
In the best interest of the child A/B
Citizenship development and education A/B
Professionalization A/B
Domain-specific professional skills (workshops) combined with traineeship stage
Research Thesis afstuderen

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Theorie in praktijk in samenhang en op elkaar betrokken. Actieve betrokkenheid van student tijdens bijeenkomsten. Zelfstudie is voor belangrijk deel werken aan casussen.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 1 december 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 2060
niet-EU/EER studenten : € 11500
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

Voor de aanmeldingsprocedure zie: http://www.rug.nl/education/nederlandse-studenten/inschrijven/master of neem contact op met admission@rug.nl

Voor inlichtingen over de inhoud van de tracks kunt u contact opnemen met de studieadviseurs of de coordinatoren van de tracks (zie https://www.rug.nl/masters/ethics-of-education-philosophy-history-and-law/more-information)
toelatingseisen

vooropleiding
Directe toelating voor studenten met een afgeronde pre-master SPO (Stichting Pedagogisch Onderwijs: http://www.spo-groningen.nl).

motivatiebrief
Studenten met een

 • verwant universitair diploma (bijv. bv. Psychologie, Sociologie, Filosofie, Rechtsgeleerdheid, Theologie, Religiewetenschappen)
 • bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen aan een andere universiteit dan de Rijksuniversiteit Groningen

dienen een toelatingsverzoek (met CV en gewaarmerkte kopie van diploma en cijferlijsten)in te dienen via https://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/education/master/aanvraag-toelating-master-pedok.

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

216 studenten volgen deze opleiding
90% daarvan is vrouw
8 eerstejaars gestart in 2017
63% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

student Rosa María Guttiérez
I really like the course unit 'Citizenship of Education', which looks at how education influences our democratic societies and how or why education should be responsible or not.

My name is Rosa María Guttiérez. I am Mexican and I am 20 years old. I am following the Master's track 'Ethics of Education: Philosophy, History and Law'. Before starting this programme, I gained a Bachelor's degree in Pedagogy in Mexico City. Before studying Pedagogy, I started a programme in International Relations and Political Science, but I didn't finish it. I was looking for a Master's programme that would enable me to combine my interest in politics with my background in education.

...
The name of the programme indicates that it involves philosophy, which interests me, and I also didn’t want to go to a very big city. Mexico City is huge, and I was looking for a different lifestyle. I really like Groningen. It’s very nice. Because it is not a big city, everything is within cycling distance. It is a real student city, with a young and interesting population. There is a lot of art and there are different festivals. It’s also very international. Ethics of Education has helped me to understand what happens behind the scenes before decisions are made in the education field. We still have to find a way of giving voice to all the children we are trying to help or provide for. In this programme, you follow course units in the first semester. In the second semester you complete a placement and write your thesis. I am currently doing a placement at SLO, the Netherlands Institute for Curriculum Development. Some course units focus on the legal background. I really like the course unit ‘Citizenship of Education’, which looks at how education influences our democratic societies and how or why education should be responsible or not.


lees verder ...
student Jan Jaap Zijlstra
"Then I heard about the Master's programme Ethics of Education. In this programme, my questions are answered."

Before I started this Master's degree programme, I followed the Bachelor's degree programme in Pedagogical Sciences, as well as the primary school teacher training. In those programmes, I ran into a lot of 'why' questions, which were not addressed. Then I heard about the Master's programme in Ethics of Education. In this programme, my questions are answered.

Before I started this Master’s degree programme, I followed the Bachelor’s degree programme in Pedagogical Sciences, as well as the primary school teacher training...
Then I heard about the Master’s programme Ethics of Education. In this programme, my questions are answered.
What is the programme about? I would say that the focus is on the position of the child and the parties involved in the child’s care. Course units include Citizenship and Professionalization, which includes an analysis of past trends.
You follow these courses units in the first semester. In the second semester you complete a work placement and write your thesis. I am currently on an placement at SLO, the National Centre for Expertise on Curriculum Development. Now I’m contributing to a book on curriculum development in Europe. I am very proud of that.
The atmosphere at the programme is very good. It’s a small programme and I like that. You get to know each other quickly because you have a lot of discussions. The contact with the lecturers is also very nice. They all know you by name, really soon. I think the lecturers appreciate the atmosphere too: teaching a class that actually responds. That’s a change form delivering standard lectures for 400 people.
I follow this Master’s degree programme because I am interested in children. The child is at the heart of the programme. Every discussion is about the child. Within that framework you can pursue your own interests. You are surrounded by people who have the same interests. The academic supervision is good, with frequent consultations and a lot of direct feedback. I really like it!

Jan Jaap Zijlstra, 24 years old.


lees verder ...
student Eline van der Raad
During my internship at a primary school I found out that the communication between parents and teachers is often poor.

After finishing the 'Academic Pabo', I felt a little too young to start working immediately. I wanted to learn more before I would start to teach others.

I chose the Master’s programme ‘Ethics of Education’, because I was ınterested in moral issues that concern education. For me, that is more interesting than only focussing on policy issues in education. In this master’s programme, you examine what is best for a child. That is very often hard to say, because who decides what is best? The parents, the school or perhaps the child itself? It is very interesting to dive into those issues...
You learn how to make decisions when there is a dilemma and people have different opinions on what might be best for a child. An example would be if it is good for a child to skip a grade. Teachers, parents and children might all want something different. What would be a proper solution for that?
My thesis is about parent involvement. I have always been interested in that. During my internship at a primary school I found out that the communication between parents and teachers is often poor. I studied a project at a school where parents coach their children individually in class. I am going to examine how that influences the inequality of opportunity for children. In The Netherlands there is a lot of inequality of opportunity caused by shadow education like private supplementary tutoring or homework coaching. Especially highly educated parents send their children to such courses. I am going to research if this project will have a positive or perhaps a negative effect on this.

Eline van der Raad, master student Ethics of Education


lees verder ...
alumnus Manon Niemeijer
Manon teaches and coordinates secondary school courses and develops the VWO curriculum

I currently work as a teacher, mainly teaching Civics to HAVO 4 and VWO 4 pupils. In addition, I coordinate the VWO+ courses for highly gifted pupils, and I teach several courses to first and second-year VWO groups. I have many other tasks as well, such as supervising the Student Council and developing the VWO curriculum.

I am interested in educational development, and there is plenty going on in education these days...
This creates many chances and opportunities to think along about teaching, issues that require the academic and research skills that I fall back on daily. My academic education determines my approach and my wording and has also contributed to my ability to find pragmatic solutions.All the course units that I followed have made me into the person I am now. There have been times when I wondered whether the degree programme was too broad, but I now find that its broadness has been very helpful: it has offered me a broad education and broad employability. I increasingly focus on certain subjects in my current job at my current school, in order to ultimately be able to specialize further in one topic.


lees verder ...
alumnus Laura Hoogcarspel
Laura manages and coaches pedigogical staff members at preschool and early childhood education day care centres

Since September 2017, I have worked as preschool and early childhood education (VVE) coordinator for six child daycare centres in Haarlem, where I manage and coach about twenty pedagogical staff members. Between my graduation and my current job, I gained experience as manager in an institute for homework support.

When studying Pedagogics in Groningen, I learnt a lot about child development and the factors influencing it. My graduation project focused on child daycare. It was my goal to become a pedagogue in child daycare, and my graduation project turned out to be instrumental in achieving this...
At the same time, gaining practical experience really only begins once you start working.I noticed that the main benefit of the degree programme is its ‘meta’ approach; it teaches you to look critically and to do research; which questions should you ask to obtain the answers that you are looking for. Certain knowledge can sometimes also be used in unexpected ways. Statistical knowledge, for instance, helps provide more insight into turnover and staffing and enrolment figures.


lees verder ...
Opleidingsvideo
onderzoeker
Master track Ethics of Education: philosophy, history and law

The Ethics of Education Master's track trains you to analyse and discuss moral, legal, practical and policy-related issues in the education domain.

Would you like some examples? Watch the video!

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/23 Rijksuniversiteit
philosophy, history and law
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/23 Rijksuniversiteit
Communication and Deafblindness
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/23 Rijksuniversiteit
Orthopedagogiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/23 Rijksuniversiteit
Pedagogische wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/23 Rijksuniversiteit
Youth 0-21 Society and Policy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/23 Radboud Universiteit
Pedagogical Sciences
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/23 Radboud Universiteit
Angst- en stemmingsstoornissen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/23 Radboud Universiteit
Forensische pedagogiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/23 Radboud Universiteit
Beperkingen en handicaps
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/23 Radboud Universiteit
Speciale leerbehoeften
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/23 Radboud Universiteit
Risicogedrag
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/23 Radboud Universiteit
Pedagogische ethiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/23 Radboud Universiteit
Diversities in Youth Care
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/23 Radboud Universiteit
Gifted Education
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/23 Radboud Universiteit
Pedagogische wetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/23 Utrecht
Youth, Education and Society
€ 336 gemiddelde kamerhuur
53 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/23 Utrecht
Clinical Child, Family and Education Studies
€ 336 gemiddelde kamerhuur
236 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/23 UvA
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/23 UvA
Forensische orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/23 UvA
Preventieve jeugdhulp en opvoeding MSc
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/23 Amsterdam VU
Onderwijs en Innovatie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
22/23 Amsterdam VU
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
23/23 Amsterdam VU
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.9
inhoud3.73.6
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.73.5
studielast3.43.1
studiebegeleiding3.43.2

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Ethics of Education: philosophy, history and law aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 92 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
In the international Master Ethics of Education professionals and almost-professionals develop the knowledge and skills needed to research and respond to urgent ethical questions, doing justice to their complexity, while at the same time seeking practical solutions that may be of use in the context of policy-making and in practice.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Wat kun je ermee?

De master Ethics of Education bereidt voor op functies bij instellingen, instanties en media die zich bezighouden met onderwijs, opleiding, kinderopvang, jeugdzorg en dergelijke. Deze functies vallen binnen twee domeinen: Teaching & Training en Policy & Consultancy. Bij Teaching & Training gaat het om lesgeven in het HBO-onderwijs, maar ook om opleidingen en trainingen voor instellingen en bedrijven. Bij “Policy & Consultancy” gaat het om taken als advisering, ondersteuning, beleidsontwikkeling en communicatie, taken die uitgevoerd worden binnen allerlei instellingen die zich bewegen op het pedagogisch domein (zowel particulier als van overheidswege). Daarnaast bereidt de opleiding vanzelfsprekend voor op het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden tijdens de master vertrouwd gemaakt met het werkveld, de beroepsmogelijkheden en oefenen met elementaire beroepsvaardigheden als het opstellen van een adviesrapport en het geven van onderwijs en trainingen. De stage en het vak Professional Skills zijn hiervoor belangrijke onderdelen.

Maar waar vind je een baan?

Om een indruk te geven van waar je kunt werken, volgt hier een kort overzicht van een aantal concrete instellingen/instituties waar je kunt werken. De lijst is vanzelfsprekend niet uitputtend.

 • Vereniging voor openbaar onderwijs (VOO)
 • Onderwijsraad
 • PO/VO/MBO raad
 • VSNU
 • Overheid (ministeries van OCW, Veiligheid en justitie, VWS: jeugdzorg; gemeenten)
 • Raad voor de kinderbescherming,
 • Onderwijsadvies en begeleidingsdiensten,
 • HBO-instellingen (bijvoorbeeld als docent)
 • Dag- week- en maandbladen
 • Onderwijsvakbonden
 • UNICEF
 • EU
 • OECD
 • UNESCO
 • Centra voor Jeugd en gezin
 • Sociaal Cultureel Planbureau
 • Nederlands Jeugdinstituut (NJI)
 • Movisie
 • Bureaus Jeugdzorg
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Brancheorganisatie kinderopvang
 • Kenniscentrum Onderwijs en Opvoering
current job market

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in filosofie full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ 59 EC pre-master
RijksuniversiteitOnderwijskunde+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • hoogleraar pedagogiek
 • onderwijsinspecteur
 • onderwijskundige
 • pedagogisch adviseur
 • pedagoog
 • schoolbegeleider
 • universitair (hoofd)docent pedagogiek
bron: UWV

Contact

Coby Evers

Academic advisor

E: studyadvice.peduc@rug.nl
T: +31 (0)50 363 6480
W: Coby Evers
Admission Office
E: admission@rug.nl
T: +31-(0)50 363 8976
Piet van der Ploeg

Coordinator master programme

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website