Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Binnen deze master ontwikkel je vaardigheden en bouw je kennis op om zowel als docent als als expert op het gebied van Nederlands als tweede taal aan de slag te gaan.

Elk jaar weer zijn er veel volwassenen met een andere moedertaal dan Nederlands die graag onze taal onder de knie willen krijgen. Of het nu gaat om een laagopgeleide Eritrese vluchteling die in Nederland een nieuw bestaan wil opbouwen, een Russische student die hier een master fiscale economie gaat volgen of een ICT'er uit India die voor een Nederlands bedrijf gaat werken: allemaal zijn ze op zoek naar cursussen Nederlands als tweede taal (NT2). En voor deze cursussen zijn hooggekwalificeerde docenten én experts nodig. Het mooie van deze masterspecialisatie is dat we je opleiden voor beide banen: docent én expert NT2. Zo verwerf je een uitstekende positie op de arbeidsmarkt.
open_in_newwebsite

printprint

diplomaMA Taalwetenschappen
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60815
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Radboud Universiteit?

 • Met het officieel erkend certificaat docent NT2 van de Beroepsvereniging NT2 en het masterdiploma Taalwetenschappen mag je je docent én expert NT2 noemen.
 • De masterspecialisatie is een gezamenlijk initiatief van onze opleidingen Taalwetenschap, Nederlandse Taal en Cultuur en het taalexpertisecentrum Radboud in'to Languages. We werken bovendien samen met de Radboud Docenten Academie. Dit betekent dat in het docententeam veel verschillende kwaliteiten en netwerken worden samengebracht.
 • De o

Open dagen en meeloopdagen

Master Open Dag Nijmegen
Tijdens de Master Open dag op zaterdag 16 maart maak je kennis met ruim 50 masteropleidingen en de 150 masterspecialisaties van de Radboud Universiteit. Alle opleidingen geven een voorlichtingsronde over zowel de master als de pre-master. Op de informatiemarkt presenteren alle opleidingen zich.
Master Open dag Nijmegen
Tijdens de Master Open dag op zaterdag 16 november maak je kennis met ruim 50 masteropleidingen en de 150 masterspecialisaties van de Radboud Universiteit. Alle opleidingen geven een voorlichtingsronde over zowel de master als de pre-master. Op de informatiemarkt presenteren alle opleidingen zich.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
1234
Algemene didactiek
5 EC
De operationalisatie van taalvaardigheid: toetsing en diagnose
5 EC
NT2-onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
5 EC
Keuzevak 1 keuzevak
5 EC
Vakdidactiek NT2
5 EC
2 keuzevak
5 EC
Stage bij een NT2-instelling
10 EC
Masterscriptie
20 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
50% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, onderzoek, werkcollege, zelfstudie

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

basiskennis
Beheersing Nederlandse taal op moedertaalniveau (ERK-niveau C1 of C2)

vooropleiding
Bachelor Taalwetenschap, Nederlands of een moderne/klassieke vreemde taal aan de Radboud Universiteit of een andere Nederlandse universiteit
Heb je een hbo-diploma Leraar Nederlands of Leraar Basisonderwijs op zak? Dan bieden we je de eenjarige pre-master Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert aan. Daarna kun je direct instromen in de eenjarige masterspecialisatie.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in onder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

83 studenten volgen deze opleiding
88% daarvan is vrouw
11 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/22 Radboud Universiteit
Docent en Expert
gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/22 Radboud Universiteit
Language and Communication Coaching
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 315 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/22 Radboud Universiteit
Taalwetenschappen/Linguistics
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
4/22 Radboud Universiteit
Taal- en Spraakpathologie
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/22 Radboud Universiteit
General Linguistics
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/22 Universiteit Leiden
Modern Languages (from September 2019)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/22 Universiteit Leiden
Translation (from September 2019)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/22 Universiteit Leiden
Linguistics (specialisation) (from September 2019)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/22 Universiteit Leiden
Linguistics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/22 Rijksuniversiteit
Multilingualism
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/22 Rijksuniversiteit
Neurolinguïstiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/22 Rijksuniversiteit
European Linguistics
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/22 Rijksuniversiteit
Taalwetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
14/22 Rijksuniversiteit
Applied Linguistics
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/22 Utrecht
Meertaligheid en taalverwerving
€ 336 gemiddelde kamerhuur
21 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/22 Utrecht
Interculturele communicatie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
52 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/22 UvA
Language and Education
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/22 UvA
Vertalen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/22 UvA
General Linguistics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/22 UvA
Language and Society
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/22 Amsterdam VU
Toegepaste taalwetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
22/22 Amsterdam VU
Taaltheorie en taalbeschrijving
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.8
inhoud3.93.7
docenten3.93.8
studiefaciliteiten4.13.6
studielast3.63.4
studiebegeleiding3.42.9

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 52 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Deze specialisatie is onderdeel van de masteropleiding Taalwetenschappen; na afronding ontvang je dus een masterdiploma Taalwetenschappen plus het certificaat Docent NT2. Dit geeft je een sterke positie op de arbeidsmarkt. Je kunt als NT2-expert aan de slag en daarnaast als gecertificeerd docent aan het werk in veel sectoren van het reguliere en particuliere onderwijs.
Deze masterspecialisatie biedt je de best mogelijke combinatie van gespecialiseerde en actuele wetenschappelijke kennis én praktische vaardigheden die je nodig zult hebben in het beroepsleven. Of je nu als docent aan de slag wilt gaan, of als expert, of misschien wel in beide functies: het team van de masterspecialisatie weet wat je daarvoor nodig hebt en stoomt je ervoor klaar. We hebben verschillende werkvormen bedacht om je naast de reguliere hoor- en werkcolleges ervaring te laten opdoen met de praktijk: excursies, practica, presentaties door gastdocenten, taalmaatje van een NT2-cursist, analyses van taaldata en lesobservaties. En natuurlijk bieden de twee keuzecursussen, de stage en de masterscriptie je de gelegenheid om nog intensiever kennis te maken met het werkveld, je eigen specialisatie te ontwikkelen en persoonlijke accenten te leggen. Ook bijbanen in NT2-instellingen zijn populair en ruim voorhanden.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Nederland is een land waar veel mensen uit andere regio's komen studeren en werken. Onze samenleving heeft daarom een sterke behoefte aan docenten die volwassenen de Nederlandse taal willen leren én aan experts die zich in allerlei organisaties, bedrijven en instellingen met NT2-vraagstukken bezighouden.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UtrechtLeraar VHO Spaans full-time,part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Engels educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • (taal)beleidsmedewerker bij gemeenten en de nationale overheid
 • (taal)beleidsmedewerker bij organisaties die vluchtelingen, asielzoekers en arbeidsmigranten opvangen en/of verblijfsaanvragen beoordelen
 • adviseur bij internationale organisaties in nederland die zich bezighouden met migratie- en integratieprocessen over de hele wereld.
 • alfabetiseringslessen aan cursisten die nog niet kunnen lezen en schrijven
 • cursussen in het kader van (her)integratie op de arbeidsmarkt, participatie van ouders op de scholen van hun kinderen en andere maatschappelijke contexten.
 • inburgeringslessen aan nieuwkomers en asielzoekers
 • nt2-lessen aan vluchtelingen, arbeidsmigranten en expats
 • onderzoeker bij universitaire talencentra en andere onderwijsinstellingen
 • ontwikkelaar van leermiddelen bij educatieve uitgeverijen
 • ontwikkelaar van toetsen
 • opleidingscoördinator bij nationale en internationale bedrijven
 • portefeuillehouder bij educatieve uitgeverijen
 • schakelprogramma's op hbo-instellingen en universiteiten
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: (024) 361 23 45 (optie 2
Dr. Jetske Klatter-Folmer

Programmacoördinator

E: j.klatter@let.ru.nl
T: (024) 36 155 14
Klaar Vernaillen

Studieadviseur

E: k.vernaillen@let.ru.nl
T: (024) 36 12 888
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite