Deze opleiding

Binnen de master Europese Studies biedt de Radboud Universiteit de unieke tweejarige master Nederland-Duitsland Studies aan.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taaldeels Duits
deels Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code65002
numerus fixusnee
honoursnee
In de master Nederland-Duitsland studies aan de Radboud Universiteit volgen Nederlandse en Duitse studenten samen een multidisciplinair programma gericht op Duits-Nederlandse betrekkingen. Duitsland is onze belangrijkste handelspartner: Frau Antje en collega's zijn goed voor een kwart van de Nederlandse export. Hoewel we buren zijn en veel contacten hebben, begrijpen we elkaar niet altijd goed. Dat komt omdat onze culturen, ondanks veel overeenkomsten, op belangrijke punten verschillen. Bijvoorbeeld in politiek, juridische regelgeving, economie en zakelijke omgangsvormen. Er is grote behoefte aan mensen met kennis van beide talen en culturen. Dit masterprogramma leidt je daarom op tot interculturele bruggenbouwer.

Docenten van de Radboud Universiteit en het Zentrum für Niederlande Studien van de Westfälische Wilhelms Universität in Münster verzorgen samen het onderwijsprogramma. Het eerste jaar studeer je samen met Duitse studenten in Nijmegen, het tweede jaar zit iedereen in Münster. Je verdiept je in vakken als recht, politieke systemen, management en communicatie. Je kunt je eigen accenten leggen in het programma. Daarnaast leer je de Duitse taal uitstekend beheersen.
Opleidingsvideo Nederland-Duitsland-Studies

Waarom aan de Radboud Universiteit?

Bijzonder en uniek is dat je aan twee universiteiten tegelijk studeert. Docenten van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Zentrum für Niederlande Studien van de Westfälische Wilhelms Universität in Münster verzorgen samen het onderwijsprogramma. Het eerste jaar studeer je samen met Duitse studenten in Nijmegen, het tweede jaar vervolgt iedereen de master in Münster.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwUniek aan deze master:
  • je masterdiploma wordt afgegeven door beide universiteiten
  • binationaal
  • interdisciplinair
  • kleinschalig en persoonlijk onderwijs
  • praktijkgericht en bereid je voor op heel verschillende beroepen
  • uitstekende arbeidsmarktperspectieven
1e jaar
periode
Interculturaliteit en communicatie - De Duits-Nederlandse verhoudingen
Politiek en economie - Duitsland en Nederland sinds 1945
Cultuurgeschiedenis en cultuurtransfer - Aspecten van Duits-Nederlands interculturaliteit
Stage stage
Economie en recht - Duitsland en Nederland in vergelijking
Taalvaardigheid 1
2e jaar
periode
Bedrijfscommunicatie
Masterscriptie afstuderen
Politieke ontwikkelingen van Duitsland en Nederland in vergelijk
Taalvaardigheid 2

Onderwijs

taal van onderwijs50% de
50% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
50% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, colloquium, stage, project, hoorcollege, zelfstudie, ontwerpproject, literatuurstudie, seminar, excursie, onderzoek, werkcollege, werkgroep, groepsopdracht, mondelinge presentatie, groepsdiscussie, individuele opdracht
doelstelling
Dit masterprogramma leidt je op tot interculturele bruggenbouwer.
docenten
Er worden colleges gegeven door zowel Nederlandse als Duitse docenten. De voertaal tijdens de colleges wisselt daardoor.
studeren in het buitenland
Studenten studeren het eerste jaar van de studie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, het tweede jaar aan de Westfallische Wilhelmsuniversitat in Munster.
exchange programs
  • Westfallische Wilhelmsuniversitat Munster Binationale Master - Duitsland

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 april 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 april 2020
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

toelatingsgesprek

cijferlijst
Voor de toelating van de master wordt een bovengemiddeld studieresultaat verwacht. Daarnaast wordt bekeken welke vakinhoudelijke kennis tot dusver verworven is.

basiskennis
Bewijs van kennis van de Duitse, resp. Nederlandse taal op gewenste niveau (B2 niveau). Indien er geen bewijsstuk is voor de taalkennis, moet kort geschetst worden hoe de taalkennis verworven is.

werkervaring
Het CV bevat informatie over je studieloopbaan en over eventuele relevante ervaringen met betrekking tot grensoverschrijdende uitwisselingen. Op het CV moet naar twee referenten verwezen worden, waarvan ten minste één referent uit de academische wereld.

motivatiebrief

studie kosten
bron: Radboud Universiteit
bedrag kostenpost
€ 800levensonderhoud
€ 400studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

54 studenten volgen deze opleiding
65% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Radboud Universiteit
Europese Studies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Radboud Universiteit
Nederland-Duitsland Studies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.23.9
inhoud3.23.7
docenten3.64.0
studiefaciliteiten4.04.0
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.53.9
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Europese Studies aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 20 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Onze afgestudeerden zijn gewild. Ze komen op heel diverse plekken terecht, zoals het Bevrijdingsmuseum Groesbeek, ambassades en consulaten, en bedrijven en overheden in de Euregio of de Rotterdamse Haven; kortweg overal waar bedrijven en instellingen te maken hebben met Nederlands-Duitse contacten.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als Nederland-Duitslandkenner kun je op heel diverse plekken terecht zoals musea, ambassades en consulaten, en bedrijven en overheden in de Euregio of de Rotterdamse haven. Eigenlijk overal waar bedrijven en instellingen te maken hebben met Nederlands-Duitse contacten.
Met een bachelordiploma Duits kun je na dit masterprogramma desgewenst doorstromen naar de universitaire lerarenopleiding, mits je in je master 40 EC van het onderwijs in het Duits doet (inclusief scriptie).

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Duits educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Engels educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Frans educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Spaans part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Engels educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Frans educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Italiaans educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

afdelingshoofd ministerie
beleidsmedewerker ambassade
docent
redacteur, tekstschrijver of journalist
relatiemanager
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: (024) 361 23 45 (optie 2
Godelief de Jong

Studieadviseur

E: nds@ru.nl
T: 024 -3612888
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite