Psychologie

Erasmus Universiteit Rotterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De Erasmus Universiteit Rotterdam biedt jou één van de beste masteropleidingen Psychologie van Nederland.

open_in_newwebsite

locatieRotterdam
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66604
numerus fixusnee
honoursnee
Tijdens de master ga jij, samen met onze experts, de uitdaging aan om complexe psychologische vraagstukken te analyseren, te onderzoeken en op te lossen. Met de master kun je veel kanten op door de verschillende specialisaties.

  • Arbeids- en Organisatiepsychologie
  • Brein en Coginitie
  • Klinische Psychologie
  • Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie
  • Psychologie van Leren en Presteren (ook in deeltijd/avondprogramma)

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Erasmus?

  • Een intensieve opleiding met nadruk op toegepaste psychologie.
  • Actief onderwijs door middel van probleemgestuurd onderwijs, waarbij je in kleine groepen werkt aan het oplossen van psychologische vraagstukken.
  • Ruime aandacht voor het ontwikkelen van professionele vaardigen door het volgen van practica en de mogelijkheid om stage te lopen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie

In deze masterspecialisatie leer je over psychopathologie bij kinderen en adolescenten.

Waar gaat het mis in de normale ontwikkeling en waarom? De stoornissen die aan bod komen dienen zich meestal aan in de kinderleeftijd zoals leerstoornissen (bij. dyslexie), ontwikkelingsstoornissen (zoals autismespectrumstoornissen) en gedragsstoornissen (bijv. aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit). In deze specialisatie analyseer je de ontwikkeling van (neuro)cognitieve en (sociaal)emotionele functies bij kinderen en adolescenten. Je staat stil bij factoren die ervoor zorgen dat normaal gedrag bij kinderen op een bepaald moment in de ontwikkeling zodanig ontspoort, dat er sprake is van psychopathologie. Daarnaast besteedt het programma aandacht aan diagnostiek en behandeling van deze problematiek, waarbij sterk de nadruk ligt op het gebruik van wetenschappelijke inzichten in de dagelijkse klinisch-psychologische praktijk.

specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie

Hoe krijg je de juiste persoon op de juiste werkplek? Hoe houd je medewerkers betrokken en gemotiveerd? In de master Arbeids- en Organisatiepsychologie zoeken we de antwoorden op dit soort vragen.

Je doet kennis op over positief organisatiegedrag zoals werkbevlogenheid en prestaties en je leert over emotiemanagement in organisaties. Daarnaast bestudeer je de laatste trends op het gebied van teamprocessen (teamdiversiteit en leiderschap) en de selectie en socialisatie van personeel met aandacht voor bijvoorbeeld webcamtests en serious games als selectie-instrumenten. De onderzoeksinteresses van deze specialisatie betreffen o.a. Job Demands-Resources theorie, bevlogenheid, de balans tussen werk en priveleven, groepsprocessen, en prestaties.

specialisatie Brein en Cognitie

Aandacht, waarnemen, taal, geheugen, kennis, motivatie en emotie. Dit zijn de onderwerpen die in de masterspecialisatie Brein en Cognitie aan de orde komen.

Het menselijk brein heeft een immense capaciteit om informatie te verwerken. Een belangrijke vraag hierbij is: op welke manier zijn de verschillende hersenstructuren betrokken bij het verwerken en weergeven van emoties, acties, taal en concepten? Deze vraag kun je alleen succesvol beantwoorden door een biologische en cognitieve benadering van hersenfuncties. In een unieke en actieve leeromgeving, verwerf je theoretische en methodologische kennis en vaardigheden die je in staat stellen vragen te onderzoeken met betrekking tot cognitie, taal, emotie en de hersenprocessen die hieraan ten grondslag liggen. Naast dynamische probleemgestuurde groepsdiscussies, zijn er practica en onderzoeksprojecten.

specialisatie Klinische Psychologie

In deze specialisatie ligt de nadruk op complexe vormen van psychopathologie en staat de wetenschappelijke benadering centraal.

Binnen een grootstedelijke context, zoals de Randstad, lopen vaak veel problemen door elkaar: psychopathologie, criminaliteit, persoonlijkheidsstoornissen en verslaving. Dit zijn precies de onderwerpen die in deze specialisatie aan bod komen.

specialisatie Psychologie van Leren en Presteren

Deze masterspecialisatie is bestemd voor iedereen die begrijpt dat goed kunnen leren en presteren niet vanzelfsprekend is, maar wel essentieel om een rol te kunnen spelen in onze complexe samenleving.

Het programma biedt een integrale aanpak van actuele vraagstukken op het gebied van leren en presteren. Wat moet iemand doen en laten om een expert te worden in een bepaald domein? Op welke wijze kan het beste onderwijs worden geven aan hoogbegaafde leerlingen? Hoe kun je de computer of het internet gebruiken bij het leren van een vreemde taal? Deze specialisatie is een toegepaste opleiding waarin veel gebruik wordt gemaakt van de inzichten uit de cognitieve-, sociale psychologie en onderwijswetenschappen.

In deze masterspecialisatie wordt niet alleen gekeken naar hoe de omgeving waarin wordt geleerd zo goed mogelijk kan worden vormgegeven, maar ook naar wat een individu moet doen om zich optimaal te ontwikkelen.

Onderwijs

taal van onderwijs75% nl
25% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, werkgroep
onderwijsvormen
In de Master in Psychologie wordt er gewerkt met Probleemgestuurd Onderwijs (PGO), waarbij je in kleine groepjes van ongeveer tien studenten aan psychologische problemen werkt. Naast de onderwijsgroepen volg je hoorcolleges en doe je ervaring op met het werk van de psycholoog binnen verschillende practica en het vaardigheidonderwijs.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 juni 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juni 2020
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

347 studenten volgen deze opleiding
76% daarvan is vrouw
10 eerstejaars gestart in 2017
80% daarvan is vrouw
25922 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/33 Erasmus
Psychologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
2/33 Erasmus
Psychology
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/33 Universiteit Leiden
Clinical Neuropsychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
98 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/33 Universiteit Leiden
Child and Adolescent Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
98 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/33 Universiteit Leiden
Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/33 Universiteit Leiden
Social and Economic Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
98 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/33 Universiteit Leiden
Clinical Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
98 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/33 Universiteit Leiden
Occupational Health Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
98 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/33 Universiteit Leiden
School Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
98 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/33 Universiteit Leiden
Health and Medical Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
98 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/33 Universiteit Leiden
Methodology and Statistics in Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
98 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/33 Universiteit Leiden
Economic and Consumer Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
98 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/33 Universiteit Leiden
Applied Cognitive Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/33 Maastricht University
Psychology
€ 308 gemiddelde kamerhuur
538 eerstejaars
79% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/33 Universiteit Twente
Psychology
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/33 UU
Neuropsychology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/33 UU
Clinical Child and Adolescent Psychology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/33 UU
Social, Health and Organisational Psychology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/33 UU
Clinical Psychology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/33 UU
Applied Cognitive Psychology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/33 Amsterdam UVA
Training & Development
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/33 Amsterdam UVA
Sociale beinvloeding
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
23/33 Amsterdam UVA
Development & Health Psychology
gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
24/33 Amsterdam UVA
Consultancy & Organisational Development
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
25/33 Amsterdam UVA
Brain and Cognition in Society
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
26/33 Amsterdam UVA
Development & Health Psychology
gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
27/33 Amsterdam UVA
Human Resource & Career Management
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
28/33 Amsterdam UVA
Klinische Neuropsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
29/33 Amsterdam UVA
Development and Health Psychology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
30/33 Amsterdam UVA
Cultural Psychology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
31/33 Amsterdam UVA
Behavioural Data Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
32/33 Amsterdam UVA
Coaching & Vitality in organisations
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
33/33 Amsterdam UVA
Sport and Performance Psychology
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4
inhoud3.7
docenten4.1
studiefaciliteiten3.7
studielast3.7
studiebegeleiding3.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is beoordeeld door 117 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je master in Psychologie kun je als psycholoog aan de slag in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, het bedrijfsleven of het onderwijs. Afhankelijk van jouw afstudeerrichting en je persoonlijke interesses kun je terecht komen in verschillende functies.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMedische Psychologie+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology, Track Economic Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology; Track Work and Organisational Psychology+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

arbeids- en organisatiepsycholoog
docent psychologie
eerstelijnspsycholoog
gezondheidszorgpsycholoog
hoogleraar arbeidswetenschappen
hoogleraar psychologie
kinder- en jeugdpsycholoog
klinisch psycholoog
neuropsycholoog
psychotherapeut
seksuoloog
universitair (hoofd)docent arbeidswetenschappen
universitair (hoofd)docent psychologie
wetenschappelijk onderzoeker arbeidswetenschappen
wetenschappelijk onderzoeker psychologie
bron: UWV

Contact

Facultaire Voorlichting

Psychologie

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite