Deze opleiding

De master Aquaculture and Marine Resource Management gaat over de duurzame exploitatie van oceanen, zeeën, meren en rivieren. Die ecosystemen zijn belangrijk voor de kustbescherming, het toerisme

open_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60804
numerus fixusnee
honoursnee
en de voedselvoorziening. Hoewel de huidige exploitatieniveaus in veel gevallen uitstijgen boven de draagkracht van deze ecosystemen, bieden oceanen en zeeën ook nog veel onbenutte kansen voor blauwe groei. Tijdens de opleiding leer je om het beheer van aquatische en mariene ecosystemen integratief te benaderen. Innovatieve en duurzame oplossingen zijn noodzakelijk om een groeiend gebruik te combineren met behoud van biodiversiteit. Wereldwijd is er vraag naar afgestudeerden op dit terrein.

Waarom aan de Wageningen University?

awardKeuzegids
2019 : score 62
  • Unieke link tussen wereldvoedselvoorziening en het duurzaam gebruik van mariene ecosystemen
  • Onderzoek doen aan maatschappelijke vraagstukken in een internationale context
  • Samenwerking met interessante instituten als Wageningen Marine Research en NIOZ

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Marine Resources and Ecology

De ecologie van mariene systemen staat centraal in deze specialisatie. Je ontwikkelt inzicht in de ecologische processen van mariene voedselketens, de interacties tussen soorten

en het functioneren van verschillende ecosystemen.

specialisatie Marine Governance

Marine Governance draait om visserij en het management van mariene systemen. Speerpunten zijn duurzaam beheer en economie. Je analyseert de doelen en strategieën van de verschillende partijen

die gebruik maken van oceanen, zeeën of kusten, of die beleid ontwikkelen hiervoor.

specialisatie Aquaculture

Bij aquacultuur richt je je voornamelijk op het duurzaam kweken van aquatische organismen, zoals vinvissen, garnalen, schelpdieren, koralen, sponzen en algen.

De onderzochte kweeksystemen variëren van kooien in zee, tot semi-extensieve vijvers en hightech recirculatiesystemen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet10% zelfstudie
60% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, integratie module, practicum, colloquium, stage, project, computer opdrachten, laboratoriumwerk, zelf-evaluatie, hoorcollege, zelfstudie, literatuurstudie, excursie, onderzoek, werkcollege, onderzoeksproject, traineeship, onderzoeksvoorstel, werkgroep, groepsopdracht, mondelinge presentatie, workshop, groepsdiscussie, individuele opdracht

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juli 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 13250
niet-EU/EER studenten : € 18700

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juli 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
WO bachelorStudenten met een bachelordiploma welke dier, biologisch, marine, aquacultuur of visserij
hbo bachelorStudenten met een bachelordiploma welke dier, biologisch, marine, aquacultuur of visserij gerelateerd is

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

120 studenten volgen deze opleiding
48% daarvan is vrouw
10 eerstejaars gestart in 2017
50% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University & Research
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

De Veetelers
Dierwetenschappen

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud4.04.0
docenten4.14.1
studiefaciliteiten4.24.2
studielast4.04.0
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Aquaculture and Marine Resource Management aan de Wageningen University & Research is beoordeeld door 37 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een mastergraad Aquaculture and Marine Resource Management heb je een scherp oog voor duurzame voedselproductie ontwikkeld en kun je op veel plaatsen terecht. Je kunt gaan werken voor bijvoorbeeld de visserij of aquacultuur, maar ook voor voedselproducenten of dierentuinen. Daarnaast kun je aan de slag als adviseur of onderzoeker bij onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties of niet-gouvernementele organisaties.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

afdelingshoofd visserijkundig onderzoek
beleidsmedewerker veeteelt, dierenteelt (wetenschappelijk)
consulent veeteelt (wetenschappelijk)
bron: CBS

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Vera van Berlo

studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite