Plant Sciences

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
De master Plant Sciences richt zich op voedselproductie, de productie van biobased grondstoffen voor de (farmaceutische) industrie, sierteelt, en duurzame ontwikkeling van de landbouw.

open_in_newstudy website

locatieWageningen
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig English
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66835
numerus fixusnee
honoursnee
Je leert in te spelen op klimaatverandering en de groei van de wereldbevolking. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen, het tegengaan van plantenziektes die de oogst bedreigen, en de ontwikkeling van innovatieve, duurzame teeltsystemen. Dat vraagt een interdisciplinaire aanpak waarbij kennis uit vakgebieden als plantenfysiologie, (agro-) ecologie, genetica en genomics wordt gecombineerd. Naast technologie is er ook aandacht voor kwaliteit, gezondheid en sociaaleconomische factoren. Je studeert in Wageningen bij één van de grootste clusters op het gebied van plantenwetenschappen in Europa.

Waarom aan de Wageningen University?

awardKeuzegids topopleiding
2019 : score 80

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Binnen Plant Sciences kun je kiezen uit vijf specialisaties. Met je studieadviseur stel je een vakkenpakket samen dat past binnen je specialisatie.
periode
ontraden vak stage
2e jaar De kern van het programma vormt het afstudeervak (MSc thesis), een eigen onderzoeksproject bij een van de leerstoelgroepen van Wageningen University dat je afsluit met het schrijven van je thesis. Tijdens de stage van vier maanden doe je ervaring op in de beroepspraktijk. Dit gebeurt vaak in het buitenland, maar kan ook in Nederland.

specialisaties

specialisatie Greenhouse Horticulture

Greenhouse Horticulture is a unique agro-system and is an important economic sector in The Netherlands. It is the only production method that can sigificantly control abiotic and biotic factors.

The advances in this field are due to a steady flow of innovative technological approaches. In this way, for example, detailed investigations of the regulation of organ formation can be directly related to improved control techniques in production situations. The study of the economics of plant production systems and marketing also contributes to the success of the sector.

specialisatie Natural Resource Management

Natural Resource Management provides knowledge and tools to understand the interactions between the biotic and abiotic factors in agro-systems in order to facilitate

the current multitude of agricultural demands: bulk vs. specialty (pharmaceutical) products, food products vs. bio-diesel, conservation of biodiversity, dealing with climate change, eco-tourism.

specialisatie Crop Science

Sound knowledge of crop science is essential for the development of appropriate growing practices to assure reliable supplies of safe, healthy food, while taking biodiversity

and nature conservation into account. systems approach that integrates disciplinary knowledge is crucial to studying plant production at various integration levels (plant, crop, farm, region). This requires sound understanding of the basic physical, chemical and physiological aspects of crop growth and production. Modelling and simulation are used to analyse yield constraints and improve production efficiency.

specialisatie Plant Pathology and Entomology

This specialisation investigates the population ecology of insects, nematodes and weeds and epidemiology of fungi and viruses, including mechanisms of transmission.

Knowledge of plant-insect, plant-pathogen and crop-weed relationships establishes the basis for applied research programmes on integrated pest management, disease agents and weeds.

specialisatie Plant Breeding and Genetic Resources

Plant Breeding and Genetic Resources deals with scales ranging from the molecular level to the population level and requires knowledge of the physiology, ecology and genetics of cultivated plants.

Plant Breeding plays an important role in the development of varieties that meet current demands regarding yield, disease resistance, quality characteristics, salt or drought tolerance and suitability for sustainable plant production systems. The use of various molecular techniques contributes enormously to the rapid identification of genes for natural resistance and is essential for accelerating the selection process by marker-assisted breeding.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case study, literature study, colloquium, oral presentation, internship, computer exercise, research, research project, excursion, research proposal, tutorial, lecture, working group, group assignment, self evaluation, individual assignment, practicum, self study, integration module, project, laboratory work, seminar
bindend studieadvies
  • minimaal 12 EC in de eerste 6 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2021

aanmelding deadline : 1 december 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juli 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
WO bachelortoelaatbaar
hbo bachelortoelaatbaar

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

365 studenten volgen deze opleiding
46% daarvan is vrouw
114 eerstejaars gestart in 2017
51% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University & Research
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Semper Florens
plantenwetenschappen en de plantenbiotechnologie

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.4
inhoud4.24.2
docenten4.24.2
studiefaciliteiten4.14.1
studielast3.93.9
studiebegeleiding3.93.9
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Plant Sciences aan de Wageningen University & Research is beoordeeld door 144 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een MSc-diploma Plant Sciences ben je een universitair geschoolde professional die een bijdrage kan leveren aan de duurzame ontwikkeling van de plantaardige productie op verschillende niveaus. Je hebt zowel fundamentele als toegepaste kennis en kunt vraagstukken interdisciplinair aanpakken. Heb je een onderzoeksgericht programma gevolgd, dan kun je gaan werken als onderzoeker bij universiteiten, onderzoeksinstituten of bedrijven in de agribusiness.
Daarnaast zijn er mogelijkheden voor functies in het management, beleid, advies of in de communicatie binnen de agribusiness, bij de overheid of bij belangenorganisaties.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bedrijfshoofd veredelingsbedrijf (meewerkend <50%)
beleidsmedewerker land-, tuin-, bosbouw (wetenschappelijk)
bos- en landschapsadviseur (wetenschappelijk)
houtvester
inspecteur algemene inspectie landbouw en visserij
landbouwconsulent
manager veredelingsbedrijf, bosbedrijf (groot)
plantenteeltkundig onderzoeker
plantenveredelaar (wetenschappelijk)
secretaris productschap (wetenschappelijk)
wetenschappelijk onderzoeker plantenteelt, land-, tuin-, bosbouw
bron: CBS

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Dr. Anja Kuipers

Programme Director Plant Sciences

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website