Deze opleiding

De tweejarige opleiding Forest and Nature Conservation houdt zich bezig met ecologische en maatschappelijke processen in bos- en natuurbeheer.

open_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66219
numerus fixusnee
honoursnee
Binnen deze brede opleiding bepaal jij als student waar je de focus op legt. Eén van de mogelijkheden is het op duurzame wijze beheren van bos- en natuurgebieden door de natuurfuncties (ecologie) af te stemmen met economische en maatschappelijke functies, maar het is ook mogelijk om je programma puur ecologisch of sociaal wetenschappelijk in te richten. Op deze manier kun je op adequate wijze inspringen op processen die zich afspelen op het snijvlak van natuur en maatschappij, zoals ontbossing, landbouw, recreatie en natuurbescherming. Dankzij de integratie van ecologie en beleid kun je op internationaal niveau een rol spelen in bos- en natuurbeheer.

Waarom aan de Wageningen University?

awardKeuzegids topopleiding
2019 : score 84

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar volg je vakken en doe je Academische Consultancy Training. De vakken die je krijgt hangen af van de specialisatie die je kiest. In het tweede jaar schrijf je je thesis en loop je stage.
1e jaar De master Forest and Nature Conservation en bestaat uit een gemeenschappelijk deel en een specialisatie. In het gemeenschappelijk deel volg je verplichte vakken, afhankelijk van je vooropleiding. De specialisatie is een samenhangend pakket vakken waarmee je je specialiseert in een onderwerp naar keuze. De specialisaties zijn afgeleid van de onderzoeksrichtingen van de leerstoelgroepen die bijdragen aan de opleiding.
periode
2e jaar Tijdens de scriptie werk je 6 maanden aan een eigen onderzoek. De opleiding sluit je af met een stage van vier maanden bij een instituut buiten Wageningen University & Research. Met deze constructie vergroot je de kansen op een baan direct na je afstuderen. Heel veel studenten gaan voor hun scriptie en/of stage naar het buitenland.

specialisaties

specialisatie Policy and Society

Bij Policy and Society duik je in de dynamiek tussen mensen, organisaties en instituten op het gebied van bos- en natuur.

,relative to forest and nature conservation issues, in time and space. The specialisation critically addresses the entire policy cycle: formulation, design, implementation and evaluation of policies and plans for the conservation and sustainable management of forest and natural areas, from the local to the global level. In the thesis and in the restricted optional courses you can focus on economic aspects, people or governance.

specialisatie Management

Bij de specialisatie Management verdiep je je in het beheer van bos, wild, ecosystemen en landschappen.

Forest and nature management always takes place in a societal context. A detailed analysis is needed of the scientific principles which underlie the various management options chosen for a particular theme. It is evaluated if the proposed solutions are scientifically sound, realistic and feasible for nature and people.

specialisatie Ecology

Binnen Ecology leer je ecologische processen begrijpen die de basis vormen van de structuur, samenstelling en het functioneren van bossen en natuurgebieden.

Each profile can be further specified, for example by focusing on tropical forestry, landscape ecology, animal ecology, forest resource management, plant ecology, biodiversity conservation and tropical nature conservation.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
40% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, colloquium, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
docenten
In Wagenignen is sprake van een informele omgang tussen docenten en studenten.
exchange programs
  • University of Joensuu in Finland European Forestry - Europa
    European Forestry is een Erasmus Mundus programma waarin internationaal duurzaam bosbeheer centraal staat. Studenten volgen het eerste jaar vakken aan verschillende universiteiten in Europa. Bij een van de deelnemende universiteiten wordt in het tweede jaar het programma afgesloten. Na afloop beschikt de student over een double degree.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2021

aanmelding deadline : 1 december 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juli 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
WO bachelortoelaatbaar
hbo bachelortoelaatbaar
toelatingseisen

cijfergemiddelde
Het gemiddelde cijfer van de (relevante) vooropleiding dient een 7 te zijn.

cijferlijst
Moet bijgesloten worden.

basiskennis
Kennis op het gebeid van ecologie en op het gebied van sociaal maatschappelijke processen binnen het domein bos-en natuurbeheer zijn een vereiste. Daarnaast zijn goede vaardigheden in wiskunde en/of statistiek een pre.

taaltoets
Aantonbaar goede Engelse taalvaardigheden; VWO 6, HAVO 7 of Engelse taaltoets.

vooropleiding
een passende Bachelorgraad (of een hieraan gelijkwaardige vooropleiding)

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

274 studenten volgen deze opleiding
49% daarvan is vrouw
43 eerstejaars gestart in 2017
42% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University & Research
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Wageningen University
Forest and Nature Conservation
star Keuzegids topopleiding 2019  84
€ 282 gemiddelde kamerhuur
43 eerstejaars
41% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Wageningen University
European Forestry
€ 282 gemiddelde kamerhuur
43 eerstejaars
41% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.3
inhoud4.14.1
docenten4.24.2
studiefaciliteiten4.14.1
studielast3.93.9
studiebegeleiding4.04.0
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Forest and Nature Conservation aan de Wageningen University & Research is beoordeeld door 113 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De master Forest and Nature Conservation biedt je een uitstekende basis voor een (inter)nationale carrière als adviseur, beleidsmaker of onderzoeker. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken bij ingenieurs- of adviesbureaus, natuur- en milieuorganisaties, overheidsorganisaties of universiteiten en andere onderzoeksinstellingen.
Afgestudeerden beginnen hun carrière vaak met het doen van onderzoek, uitvoeren van computeranalyses en het modelleren van ecologische systemen. Later in hun carrière werken ze vaker als adviseur, onderzoekcoördinator en projectmanager.

Potentiële beroepen

docent bosbouwkunde (1e graads)
houtvester
rentmeester onroerend goed
bron: UWV

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Dr. Gerrit Epema

programme director Forest & Nature Conservation

Gijs Elkhuizen MSc

Study Advisor Forest & Nature Conservation

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite