Water Technology

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
De master Water Technology is een tweejarig programma met een joint degree dat zich richt op de wereldwaterproblematiek.

open_in_newstudy website

locatieLeeuwarden
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalgeen Dutch
volledig English
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code65005
numerus fixusnee
honoursnee
De gevolgen van bevolkingsgroei, verontreiniging en klimaatverandering vragen om duurzame oplossingen de komende decennia. In deze opleiding worden nieuwe technologieën bestudeerd die nodig zijn om bijvoorbeeld schoon water te kunnen produceren uit alternatieve bronnen, of om kostbare basiselementen terug te winnen uit afvalwater. Het programma wordt gezamenlijk aangeboden door Wageningen University & Research, University Twente en University of Groningen waarbij het onderwijs gegeven wordt bij het Technological Top Institute for Water technology (TTIW Wetsus), in Leeuwarden.
Master Water Technology

Waarom aan de Wageningen University?

awardKeuzegids
0, 2019 : score 68

Onderwijs

taal van onderwijs0% nl
100% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
40% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case study, literature study, colloquium, oral presentation, internship, computer exercise, research, excursion, tutorial, lecture, design project, group assignment, group discussion, poster presentation, self evaluation, individual assignment, practicum, self study, project, laboratory work
teachers
Lecturers at Dutch universities stimulate and appreciate an active, participating, open attitude of their students. They like to share their knowledge and inspire students with this attitude.
study abroad
Students have the possibililty to accomplish their MSc internship abroad.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juli 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 13250
niet-EU/EER studenten : € 18700

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juli 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
WO bachelorbiotechnologie, chemical engineering, environmental engineering, environmental science
hbo bachelorwatertechnologie; biotechnologie; milieutechnologie
toelatingseisen

cijfergemiddelde
GPA 70%

inbegrepen in collegegeld
examination
excursions

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

39 studenten volgen deze opleiding
31% daarvan is vrouw
11 eerstejaars gestart in 2017
45% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University & Research
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Wageningen University
Water Technology
star Keuzegids 0
Keuzegids 2019  68
gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 RUG
Water Technology (joint degree)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud4.04.0
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.13.1
studielast3.83.8
studiebegeleiding--
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Water Technology aan de Wageningen University & Research is beoordeeld door 10 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Ir. Nelleke van Dorenmalen

opleidingsdirecteur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website