Deze opleidingopen_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomamsc M Forest and Nature Conservation
typeregulier
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66219
numerus fixusnee
honoursnee

Binnen deze brede opleiding bepaal jij als student waar je de focus op legt. Eén van de mogelijkheden is het op duurzame wijze beheren van bos- en natuurgebieden door de natuurfuncties (ecologie) af te stemmen met economische en maatschappelijke functies, maar het is ook mogelijk om je programma puur ecologisch of sociaal wetenschappelijk in te richten. Op deze manier kun je op adequate wijze inspringen op processen die zich afspelen op het snijvlak van natuur en maatschappij, zoals ontbossing, landbouw, recreatie en natuurbescherming. Dankzij de integratie van ecologie en beleid kun je op internationaal niveau een rol spelen in bos- en natuurbeheer.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, groepsopdracht, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, practicum, project, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, werkcollege, werkgroep
doelstelling


Na de studie

Unsplashed background img 2

Potentiële beroepen

docent bosbouwkunde (1e graads)
houtvester
rentmeester onroerend goed
bron: UWV