Earth and Environment

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleidingopen_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomamsc M Earth and Environment
typeregulier
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60100
numerus fixusnee
honoursnee

Als Wageningse aardwetenschapper bestudeer je onze Aarde, inclusief haar atmosfeer, op verschillende ruimte- en tijdschalen. Je leert over de fysische, chemische en biologische processen in het aardsysteem, met een focus op de kritische zone: het gebied waar de verschillende compartimenten (pedosfeer, hydrosfeer, atmosfeer en biosfeer) het meest actief op elkaar inwerken. Deze kritische zone is ook de plek waar natuurlijke processen en menselijke behoeften vaak botsen, wat leidt tot een vele uitdagingen. Droogte en wateroverlast,  bodemdegradatie, verlies aan biodiversiteit, vervuiling van het milieu, kwetsbaarheid voor extreem weer, klimaatverandering en de energietransitie zijn slechts enkele voorbeelden van de uitdagingen die dringend moeten worden aangepakt. Op basis van veldwaarnemingen, laboratoriumexperimenten en modelontwikkeling kun je scenario's ontwikkelen die verwachte veranderingen beschrijven. Zo kun je  een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van het beheer van natuurlijke hulpbronnen en het wegnemen van belemmeringen voor duurzame ontwikkeling. Binnen het programma kun je je specialiseren in Hydrology and Water Resources,  Meteorology and Air Quality,  Biology and Chemistry of Soil and Water, and Soil Geography and Earth Surface Dynamics.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, poster presentatie, practicum, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelf-evaluatie, zelfstudie, werkcollege, werkgroep
doelstelling

Academische opleiding voor functies als wetenschapper of expert op het gebied van geofysica (hydrologie, meteorologie), milieuchemie (water, bodem, atmosfeer) of systeemecologie (aquatisch, terrestrisch). Afgestudeerden kunnen, afhankelijk van hun specialisatie, in hun vakgebied aan de slag als adviseur, adviseur, ingenieur of onderzoeker aan een universiteit (PhD-functie) of onderzoeksinstituut.Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur bodemonderzoek en -sanering, milieuadviseur (wetenschappelijk)
afdelings-, sectorhoofd milieukundig onderzoek, leidinggevende milieukundig onderzoek landbouw
beleidsmedewerker milieu, natuurbehoud (wetenschappelijk)
directeur instelling milieuonderzoek
directeur milieu-adviesbureau (meewerkend <50%)
inspecteur milieuzaken (wetenschappelijk)
manager landbouw-, natuur-, milieu-educatieve organisaties
milieudeskundige technologie (onderzoekt en ontwikkelt, wetenschappelijk)
modelleur geohydrologie
projectleider bodemonderzoek en -saneringen (wetenschappelijk)
projectleider bronbemaling
wetenschappelijk onderzoeker milieukunde
bron: CBS