Biotechnology

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleidingopen_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomamsc M Biotechnology
typeregulier
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66841
numerus fixusnee
honoursnee

Professionals met deze vaardigheid en kennis kunnen werken aan nieuwe producten en technologieën. Denk aan het vervangen van aardolie door hernieuwbare grondstoffen, de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en vaccines, of verbeterde fermentatieprocessen voor levensmiddelen.
De moderne biotechnologie is een breed en multidisciplinair vakgebied. In de master Biotechnology word je een expert in een van die deelgebieden en ben je in staat om de link naar andere deelgebieden te leggen. Deelgebieden zijn bijvoorbeeld procestechnologie, moleculaire biologie of microbiologie. Je leert om complexe biotechnologische problemen op te lossen in een multidisciplinair team.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, individuele opdracht, onderzoek, werkcollege
doelstelling

Na het succesvol afronden van deze MSc-opleiding wordt van de afgestudeerden verwacht dat zij in staat zijn om:

- basis- en toegepaste biotechnologische disciplines te begrijpen en te integreren; 

- geavanceerde kennis van de eigen specialisatie toe te passen;

- een nieuw biotechnologisch product of proces te ontwerpen door kennis van biotechnologische disciplines toe te passen in een geïntegreerde aanpak;

- een onderzoeksplan ontwikkelen waarin onderzoeksvraag, hypothese, experimentele opzet en data-analyse worden beschreven in relatie tot relevante literatuur;

- experimenten uitvoeren, hypothesen testen en eigen experimentele gegevens en/of gegevens die in de literatuur en op internet worden gepresenteerd, analyseren en interpreteren om te voldoen aan de doelstellingen van het biotechnologische onderzoeks- en ontwikkelingsproject;

- een nieuw biotechnologisch product of proces te ontwerpen dat voldoet aan de doelstellingen en eisen van een belanghebbende partij;

- blijk te geven van een academische houding

- mondeling en schriftelijk te communiceren over de resultaten van experimenten of een ontwerp

- samen te werken in een internationaal multi-disciplinair team;

- de technologische, ethische, maatschappelijke en economische gevolgen van technologische veranderingen te beoordelen;

- te reflecteren over persoonlijke kennis, vaardigheden, houdingen en functionerenNa de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

hoofd laboratorium
hoofd productietechnologie
hoogleraar procestechnologie
manager ingenieursbureau procestechnologie
manager procesindustrie
manager voedingsmiddelenindustrie
universitair (hoofd)docent procestechnologie
wetenschappelijk onderzoeker procestechnologie
bron: UWV