Bioinformatics

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleidingopen_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomamsc M Bioinformatics
typeregulier
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60106
numerus fixusnee
honoursnee

Het is ontwikkeld om te kunnen omgaan met de output van genoomsequencing initiatieven, die resulteren in een steeds grotere hoeveelheid beschikbare gegevens over DNA, RNA en afgeleide eiwitten. Bio-informatici passen informatietechnologie toe om deze gegevens op te slaan, op te vragen en te manipuleren en gebruiken statistische methoden die grote hoeveelheden biologische gegevens kunnen analyseren om genfuncties te voorspellen en de relatie tussen genen en eiwitten aan te tonen en effecten op het metabolisme te voorspellen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, practicum, project, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep
doelstelling

Bio-informatica is een wetenschappelijk vakgebied met wortels in de computerwetenschappen, de statistiek en de moleculaire biologie. Het programma richt zich op de praktische toepassing van bio-informaticamethoden in vele gebieden van de biowetenschappen. Het omvat training in de fundamenten van databasemanagement, computerprogrammering, structurele en functionele genomica en systeembiologie.Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl