Animal Sciences

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleidingopen_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomamsc M Animal Sciences
typeregulier
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66849
numerus fixusnee
honoursnee

Het gehele programma wordt verzorgt in het Engels. De focus is om professionele dierwetenschappers af te leveren die goed zijn toegerust om wereldwijde problemen aan te pakken aangaande duurzame ontwikkeling van het beheer en de zorg voor alle gedomesticeerde en in gevangenschap levende dieren. De dier-mens interactie speelt een belangrijke rol in deze opleiding. Thema's als diervoeding, diergezondheid, dierenwelzijn, managementniveaus, genetische diversiteit en sociaaleconomische factoren worden veel besproken. Dit programma geeft studenten de mogelijkheid om zich te specialiseren in één (of twee) subdomeinen van dierwetenschappen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, practicum, project, onderzoek, onderzoeksproject, zelf-evaluatie, zelfstudie, werkcollege, werkgroep
doelstelling

Het doel van de master Animal Sciences is om studenten op te leiden tot bekwame professionals, die goed zijn toegerust om wereldwijde problemen aan te pakken met betrekking tot duurzame ontwikkeling van het beheer en de zorg voor alle gedomesticeerde en in gevangenschap levende dieren. Studenten worden getraind om de verschillende rollen die dieren in de internationale samenleving spelen te begrijpen en erover na te denken. Studenten worden een specialist en na het afstuderen zijn ze experts in één (of twee) subdomein van dierwetenschappen.Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Wageningen University
Animal Sciences
star Keuzegids topopleiding 2019  76
€ 282 gemiddelde kamerhuur
56 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Wageningen University
European Master in Animal Breeding and Genetics
€ 282 gemiddelde kamerhuur
56 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

inspecteur algemene inspectie landbouw en visserij
bron: UWV