Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleidingopen_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomabsc B Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning
typeregulier
taaldeels Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56848
numerus fixusnee
honoursnee

Hoe kunnen we voedselproductie beter bestand maken tegen droogte, erosie of overstromingen?  Misschien ontwikkel jij met je creatieve brein wel het landschap van de toekomst. Bedenk bijvoorbeeld een nieuwe, gezonde leefomgeving voor bewoners van een woonwijk. Maak een nieuw landschapsontwerp voor duurzame voedselproductie. Denk mee over een nieuwe omgeving rondom rivieren die tegen klimaatverandering bestand is. Of houd je bezig met het omvormen van een oud militair oefenterrein naar een bosrijk gebied waar mensen en dieren goed kunnen samenleven. Tijdens je studie leer je alles over rekening houden met de wensen van bewoners, gebruikers of andere belanghebbenden (sociaalwetenschappelijke kant) en natuur en dier (de natuurwetenschappelijke kant). Je vormt op basis hiervan een duurzame verbinding tussen ecologie, bodem, hydrologie, cultuurhistorie, geografie, economie, beleid én verschillende stakeholders. Onderbouw je eigen ontwerp vervolgens met een krachtig staaltje wetenschappelijke analyse.

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, groepsopdracht, groepsdiscussie, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, practicum, onderzoek, zelfstudie, werkcollege

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Advies-, ingenieurs- en architectenbureaus zijn voor planologen en ontwerpers belangrijke werkgevers. Als je na je bachelor ook de master afrond kan je aan de slag bij grote, internationaal opererende bedrijven als Sweco Nederland en Antea Group of eenmansbedrijfjes op het gebied van landschapsarchitectuur. Ook vinden veel afgestudeerden werk bij landelijke, provinciale en gemeentelijke diensten op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw, groenbeheer en milieu.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
HANCirculaire Economiegeen aanvullende eisen
HANCirculaire Economie part-timegeen aanvullende eisen
RUGEnvironmental and Infrastructure Planninggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ aanv. eisen
TU DelftIndustrial Ecology+ aanv. eisen
Amsterdam VUArchitectuurgeschiedenis+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteSpatial Engineering+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

cultuurtechnicus
districtshoofd bos- en natuurterreinen
tuin- en landschapsontwerper
bron: UWV