Environmental Sciences

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleidingopen_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomabsc B Environmental Sciences
typeregulier
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56283
numerus fixusnee
honoursnee

Join the club van de bacheloropleiding Environmental Sciences. Bij deze Engelstalige bacheloropleiding ga je bezig met het zoeken naar oplossingen voor de grote uitdagingen van deze tijd. Want het wordt steeds zichtbaarder hoeveel impact wij als mensen hebben op onze aarde. En jij kan daarin een belangrijke rol spelen. Tijdens deze opleiding leer je milieu- en duurzaamheidsvraagstukken van verschillende kanten bekijken en beoordelen. Ook leer je verschillende oplossingen onderzoeken en toepassen. Denk bijvoorbeeld aan de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling en de energietransitie. Het mooie is dat je door een natuurwetenschappelijke én sociaalwetenschappelijke bril leert kijken naar duurzame oplossingen. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar hoe we oppervlaktewater nog schoner kunnen krijgen en wat mensen, bedrijven en de overheden daar aan kunnen bijdragen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsopdracht, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, poster presentatie, practicum, project, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, werkcollege

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden uit de Master of Science opleidingen Environmental Sciences en Urban Environmental Management, die aansluiten op de Bachelor of Science opleiding Environmental Sciences zijn bekend met vrijwel alle aspecten van de milieuproblematiek. Zij werken dan ook op veel verschillende terreinen. In de industrie werken ze aan betere productiemethoden of zijn bezig met milieumanagement. Bij de overheid zijn het de opstellers of uitvoerders van milieubeleid. Via ingenieurs- en adviesbureaus werken ze aan projecten op het gebied van bodemsanering of integraal waterbeheer. Op universiteiten of onderzoeksinstituten zorgen ze voor nieuwe kennis en techniek op milieugebied.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAdaptive Organisms+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBiology+ aanv. eisen
Universiteit TwenteCivil Engineering & Management+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitConservation and Restoration Ecology+ aanv. eisen
Universiteit TwenteConstruction Management & Engineering+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Radboud UniversiteitEducatie in de Bètawetenschappen educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEnvironment & Sustainability+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEnvironmental & Energy Management full-time,part-time+ aanv. eisen
HanzeEuropean Master in Sustainable Energy System Managementgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Land- and Water Management+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitMicrobiology+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitScience, Management and Innovation+ aanv. eisen
Universiteit TwenteSpatial Engineering+ aanv. eisen
Universiteit TwenteSustainable Energy Technologygeen aanvullende eisen
UUWater Science and Management+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl