Bos- en Natuurbeheer

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleidingopen_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomabsc B Bos- en Natuurbeheer
typeregulier
taaldeels Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56219
numerus fixusnee
honoursnee

Voel jij je verbonden met de natuur en wil je meewerken aan het oplossen van de complexe vraagstukken voor het behoud ervan? Kies dan voor de opleiding Bos- en Natuurbeheer en ga de uitdaging aan!  Samen met deze opleiding leer je alles over de maatschappij, de natuur en een goed beheer ervan als het gaat om biodiversiteit, bossen, planten en dieren. Je gaat dus aan de slag met bos- en natuurbeheer vanuit een natuurwetenschappelijk én een maatschappijwetenschappelijk oogpunt; de verbinding tussen mens en natuur. Met jouw kennis zou je nog wel eens voor een doorbraak kunnen zorgen in de complexe uitdagingen rondom het aanleggen van extra bossen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Of je denkt mee over de stikstofproblematiek. Want met deze opleiding heb je de juiste kennis in huis voor het natuurbeheer van de toekomst. Zeker wanneer op dit moment de vakken aardrijkskunde, biologie, economie en (een beetje) wiskunde wel liggen, dan past deze studie perfect bij jou.

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, groepsopdracht, hoorcollege, practicum, onderzoek, zelfstudie
doelstelling

Na afronding van de studie kan een student:

 • Begrijpen wat de functie van bossen en natuurgebieden is als socio-ecologische systeem op tijd en ruimtelijke schaal; 
 • Analyseren wat de belangrijkste biotische and abiotische componenten van ecosystemen zijn ; 
 • Identificeren wat de meest belangrijke dominante plant en diersoorten van Noord-West Europa zijn;
 • De verschillende belanghebbenden en instituties op het gebied van bos en natuurbeheer herkennen;
 • Besluitvorming en de effecten van acties en interventies op ecosysteem processen en componenten begrijpen;
 • De concepten, aanpak en methoden die gebruikt worden in onderzoek rondom bos en natuurbeheer kennen;
 • Een probleem analyseren door gebruik te maken van onderzoeksplanning, data analyse en onderzoeksliteratuur; 
 • Beheersbesluiten evalueren rekening houdend met ecologische, economische en sociale aspecten van een gebied;
 • Onderzoeksresultaten presenteren aan experts en belanghebbenden zowel mondeling als in schrift;
 • In een multidiscplinair team werken;
 • Berijpen en uitleggen wat de relatie tussen wetenschap en praktijk is, reflecteren op de rol van wetenschap in de maatschappij en daarop zelfreflectie toepassen;
 • Eigen leerdoelen plannen en uitvoeren. 


Na de studie

Unsplashed background img 2

Potentiële beroepen

boomtaxateur
bos- en landschapsadviseur
cultuurtechnicus
districtshoofd bos- en natuurterreinen
makelaar agrarisch onroerend goed
rentmeester onroerend goed
bron: UWV