Animal Sciences

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleidingopen_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomabsc B Animal Sciences
typeregulier
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56849
numerus fixusnee
honoursnee

Kijk dan niet de kat uit de boom en ga voor de bacheloropleiding Animal Sciences. Vanuit de wetenschap ben je bezig met dieren die nauw verbonden zijn met mensen. Denk aan dieren als voedsel, als gezelschap, in de sport, bij afvalbeheer, in natuurbehoud, in het onderwijs of bij recreatie bijvoorbeeld. Tijdens de opleiding neem je dieren en hoe ze samen met ons leven onder de loep én bekijk je hoe dit beter, duurzamer en verantwoordelijker kan. Je leert oplossingsgericht te denken en ontwikkelt methodes om dieren optimaal te verzorgen en te managen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, poster presentatie, practicum, project, onderzoeksproject, zelf-evaluatie, zelfstudie, werkcollege
doelstelling

Het BSc-programma Animal Sciences heeft als doel academisch geschoolde alumni af te leveren die zijn uitgerust met kennis van fundamentele en toegepaste biologische concepten. Daarnaast zijn ze in staat om duurzame ontwikkelingsoplossingen te bedenken en uit te voeren voor complexe, door de samenleving aangestuurde problemen met betrekking tot veeteeltsystemen wereldwijd.Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
UUOne Healthgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bedrijfsvoorlichter agrarische bedrijfsvoering
beleidsmedewerker agrarische zaken
keurmeester paardenstamboek
keurmeester rundveestamboek
kwaliteitsmanager agrarische producten
landbouwconsulent
bron: UWV