Theology & Religious Studies: Spiritual Care

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Het Spiritual Care programma richt zich op het beroep van geestelijk verzorger, binnen verschillende religies en denominaties.

locatieAmsterdam
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60824
numerus fixusnee
honoursnee
De islamitische, boeddhistische, hindoeïstische, remonstrantse en Joodse zendende instanties zijn verbonden aan het Spiritual Care programma. Dat betekent dat de helft van het curriculum gewijd is aan een van deze tradities. Als je kiest voor een opleiding in de geestelijke zorg buiten de zendende instanties, dan studeer je in een interreligieuze groep.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
10% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, stage, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, portfolio, practicum, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
Het eerste semester bestaat uit vijf vakken waarin alle tradities samen onderwijs volgen.
Het tweede semester is gewijd aan de verdieping van de eigen traditie en bestaat uit een stage van twee maanden met supervisie, professionele vaardigheden en het schrijven van de masterscriptie.


doelstelling
Geestelijke verzorging vervult een belangrijke functie in de gezondheidszorg, penitentiaire instellingen en bij Defensie.
Daarnaast richten veel afgestudeerden een eigen praktijk op voor geestelijke begeleiding en/of coaching.


Toelating en kosten

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

74 studenten volgen deze opleiding
59% daarvan is vrouw
33 eerstejaars gestart in 2019
61% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Amsterdam VU
Spiritual Care
€ 424 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Amsterdam VU
Exploring a Discipline
€ 424 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/6 Amsterdam VU
Theology & Religious Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/6 Amsterdam VU
Peace, Trauma and Religion
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/6 Radboud Universiteit
Religiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 Tilburg University
Christianity and Society
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.0
inhoud4.13.9
docenten4.34.1
studiefaciliteiten3.83.8
studielast-3.5
studiebegeleiding3.83.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Theology & Religious Studies: Spiritual Care aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 9 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Geestelijke verzorging vervult een belangrijke functie in de gezondheidszorg, penitentiaire instellingen en bij Defensie.
Daarnaast richten veel afgestudeerden een eigen praktijk op voor geestelijke begeleiding en/of coaching.Om een functie te vervullen binnen de gezondheidszorg, penitentiaire instellingen en bij Defensie is er vaak een extra toestemming vereist vanuit een zendende instantie. Het masterdiploma Theology and Religious Studies verstrekt deze toestemming niet. De zendende instantie zal vaak aanvullende cursussen of een andere post-academisch programma vereisen. De boeddhistische, hindoeistische, islamitische en oosters-orthodoxe zendende instanties bieden een dergelijk aanvullend programma aan de VU Amsterdam aan. Mocht er geen extra vereiste worden gevraagd, dan kan men aan de slag als ''junior geestelijk verzorger'', waar men senioriteit verdient door middel van ervaring en bijscholing.


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

geestelijk verzorger
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.