Theology & Religious Studies: Predikantsopleiding

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen leidt je in drie jaar (zes jaar in deeltijd) op tot een academisch geschoolde theoloog die is toegerust tot het ambt van predikant.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60825
numerus fixusnee
honoursnee

Als je de hele masteropleiding hebt afgerond, dan kun je je aanmelden voor het kerkelijk examen bij de Doopsgezinde Broederschap in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk of de Remonstrantse Broederschap.

Vanaf 2023-2024 is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor het profiel van het Baptisten Seminarium.

Je verdiept en verbreedt je theologische kennis. Je leert hoe je theologie, geloof en kerkelijke praktijk op een academische wijze benadert en hoe je verworven kennis weer toepast in de praktijk. En je krijgt de ruimte voor je eigen academische en theologische vorming. Houd jij van verdiepend contact met mensen? Ben je gemotiveerd om geestelijke leiding te geven binnen een kerkelijke gemeente? Werk je graag samen met anderen binnen en buiten de kerk? Dan is de masteropleiding Theologie and Religiewetenschappen iets voor jou.

Binnen de driejarige master worden de volgende drie predikantsprofielen aangeboden. Elk profiel heeft eigen vakken, aangeboden door docenten van de bijbehorende seminaries.
* Hersteld Hervormde Kerk
* Doopsgezinde Broederschap
* Remonstrants Broederschap


Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
20% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, werkgroep
onderwijsvormen
Binnen je studie kies je voor een specialisatie of een verbreding. Zo kun je bijvoorbeeld verdiepingsvakken kiezen uit de eenjarige master of uit de research master.

De verdiepingsvakken volg je met masterstudenten die een ander beroepsperspectief hebben, zoals journalistiek, geestelijke zorg in een instelling of een promotiestudie.Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juli 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 juli 2024
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

vooropleiding

basiskennis

toelatingsgesprek

inbegrepen in collegegeld
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

28 studenten volgen deze opleiding
29% daarvan is vrouw
9 eerstejaars gestart in 2019
33% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De master is gericht op het predikantschap in de Doopsgezinde Broederschap, in de Hersteld Hervormde Kerk of in de Remonstrantse Broederschap.

Je kunt als academisch opgeleide predikant aan de slag in kerken. Maar ook in ziekenhuizen, verpleeginstellingen, justitiële instellingen en de krijgsmacht. Wie na deze master nog wil doorstuderen, kan de onderzoeksmaster Theology & Religious Studies (research) volgen of denken aan postacademisch onderwijs.
Om predikant te worden, meld je je aan bij je eigen kerkgenootschap. Ieder kerkgenootschap stelt eigen eisen aan de opleiding van hun predikant. Het is dus goed om je zo vroeg mogelijk te laten informeren welke eisen dat zijn en welke opleiding daar het beste bij aansluit. Ook moet je namens de kerk een geschiktheidsprocedure of kerkelijk examen ondergaan.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite