Taalwetenschappen: Toegepaste taalwetenschap

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Geïnteresseerd in mensen, taal en taalonderwijs? Dan is Toegepaste Taalwetenschap jouw masteropleiding.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60815
numerus fixusnee
honoursnee
Zonder taal geen communicatie, maar hoe leren kinderen hun moedertaal? Hoe leren anderstaligen een tweede taal en wat zijn de beste lesmethoden? Welke overeenkomsten en verschillen bestaan er tussen talen? Toegepaste Taalwetenschap is een master voor denkers én doeners.

Het programma Toegepaste Taalwetenschap houdt zich bezig met het verschijnsel taal in al zijn facetten. Je bestudeert het verschijnsel taal in de breedste zin van het woord: theoretische én toegepaste vraagstukken. Soms gaat het voornamelijk om literatuurstudie, dan weer analyseer je bandopnamen met gesproken taal of draai je mee op een school, medisch centrum of uitgeverij. Je wordt specialist op jouw vakgebied en tegelijkertijd leer je de beroepspraktijk kennen.

Waarom aan de Amsterdam VU?

De specialisaties die binnen het programma Toegepaste taalwetenschap aangeboden worden, zijn uniek in Nederland. Deze afstudeerrichting heeft twee specialisaties, waarbij de focus ligt op de leerbaarheid van taal voor verschillende doelgroepen:
 • Nederlands als tweede taal
 • Taalstoornissen

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwJe volgt vakken op jouw specialisatiegebied en vakken die je gezamenlijk volgt met de studenten van de andere afstudeerspecialisatie. Daarnaast loop je stage en schrijf je een masterscriptie. Die scriptie is een verslag van jouw afstudeeronderzoek. De specialisatievakken zijn ofwel vakken over didactiek ofwel vakken over de taalontwikkeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, met dyslexie of met gehoorproblemen.
Bij de specialisatie "Nederlands als tweede taal" volg je de volgende vakken: Achtergronden didactiek NT2, Didactiek BVE, Didactiek taalonderwijs volwassenen en Statistiek. Voor de specialisatie "Taalstoornissen" volg je de volgende vakken: Dyslexie en orthodidactiek, Specifieke taalstoornissen en meertaligheid, Taal- en gehoorstoornissen en Statistiek. Voor beide richtingen loop je stage en schrijf je een scriptie.
periode
12345
Dyslexie en orthodidactiek aangeraden vak
6 EC
Achtergronden didactiek NT2 aangeraden vak
9 EC
Specifieke taalstoornissen en meertaligheid aangeraden vak
6 EC
Statistiek voor gevorderden
6 EC
Taal- en gehoorstoornissen aangeraden vak
6 EC
Didactiek taalonderwijs volwassenen & Didactiek BVE aangeraden vak
9 EC
Scriptie afstuderen
18 EC
Stage stage
12 EC

specialisaties

specialisatie Taalstoornissen

Deze specialisatie biedt een mix aan colleges over problemen die kinderen en jongeren kunnen ondervinden op het gebied van mondelinge en schriftelijke (dyslexie) vaardigheden in de moedertaal.

Bovendien wordt hierbij de koppeling gemaakt naar kinderen die een andere taal dan Nederlands als moedertaal hebben, en kinderen die gehoorproblemen hebben.

specialisatie Nederlands als tweede taal

Deze specialisatie leidt je op tot onderzoeker op het gebied van tweedetaalverwerving en tweedetaalonderwijs, en je mag na voltooiing als NT2-docent lesgeven in het volwassenenonderwijs.

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
45% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, ontwerpproject, portfolio, stage, traineeship, werkcollege, zelfstudie
doelstelling
De doelstelling is om taalwetenschappers af te leveren die zowel op theoretisch niveau als op praktisch niveau verstand van zaken hebben rondom de organisatie en ontwikkeling van het taalonderwijs in zeer brede zin. Dit betreft verschillende doelgroepen: volwassen NT2-leerders, kinderen met dyslexie, kinderen met een gehoorbeperking en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.
studeren in het buitenland
Het is mogelijk je stage in het buitenland te lopen en dit te combineren met je afstudeeronderzoek. Hierover moeten van tevoren goede afspraken gemaakt worden en er moet goedkeuring zijn van de examencommissie.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juni 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 14762

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

Wie toegelaten wil worden tot het masterprogramma Toegepaste Taalwetenschap moet zich voor 1 juni aanmelden via Studielink voor de opleiding Taalwetenschappen (60 studiepunten). Daarnaast moet je de volgende documenten per email sturen aan de Toelatingscommissie:
 • Toelatingsformulier van de faculteit
 • Cijferlijst (scan van origineel)
 • Motivatiebrief
 • Curriculum vitae

toelatingseisen

toelatingsgesprek
Indien gewenst houden we een intakegesprek met de kandidaat

instaptoets
Indien de kandidaat uit het HBO komt, moet een premasterassessment worden afgelegd (Nederlands, Engels, wiskunde) waarbij zowel Nederlands als Engels voldoende moet zijn.

motivatiebrief
Meer informatie over toelating en aanmelden staat op:
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/s-z/toegepaste-taalwetenschap/toelatingseisen-en-aanmelden/index.asp

inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

22 studenten volgen deze opleiding
95% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/23 Amsterdam VU
Toegepaste taalwetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/23 Amsterdam VU
Taaltheorie en taalbeschrijving
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/23 Amsterdam VU
Text Mining
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/23 Universiteit Leiden
Translation
€ 350 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/23 Universiteit Leiden
Linguistics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
110 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/23 Universiteit Leiden
Linguistics (specialisation)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
123 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/23 Universiteit Leiden
Modern Languages
€ 350 gemiddelde kamerhuur
60 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/23 RUG
Neurolinguïstiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/23 RUG
European Linguistics
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/23 RUG
Taalwetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
11/23 RUG
Multilingualism
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/23 RUG
Applied Linguistics
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/23 Radboud Universiteit
Taal- en Spraakpathologie
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/23 Radboud Universiteit
Taalwetenschappen
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/23 Radboud Universiteit
Language and Communication Coaching
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 315 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/23 Radboud Universiteit
Taalwetenschappen/Linguistics
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
17/23 Radboud Universiteit
Docent en Expert
€ 315 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/23 UU
Interculturele communicatie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
52 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/23 UU
Meertaligheid en taalverwerving
€ 336 gemiddelde kamerhuur
21 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/23 Amsterdam UVA
Language and Society
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/23 Amsterdam UVA
Language and Education
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
22/23 Amsterdam UVA
General Linguistics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/23 Amsterdam UVA
Vertalen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.63.7
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.63.7
studielast3.23.4
studiebegeleiding3.73.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Taalwetenschappen: Toegepaste taalwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 19 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Een student verwerft de kennis en vaardigheden die nodig zijn als taalspecialist. Je leert theoretische inzichten toepassen in het taalonderwijs. Je leert cursussen en leermateriaal maken en ook leer je hoe je het rendement en de kwaliteit van een leermethode of een training of een toets kunt meten en verbeteren. Je leert kindertaal te analyseren op typische en atypische ontwikkelingssymptomen en advies te geven over de begeleiding van kinderen met taalleerproblemen.
Mogelijke werkplekken:
 • Instituten voor ontwikkeling van taaltoetsen
 • Instituten waar NT2 gedoceerd wordt
 • Instituten waar de effecten van NT2-onderwijs bestudeerd worden
 • Educatieve uitgeverijen
 • Schoolbegeleidingsdienst, schooladviesdienst
 • Gemeente, provincie, landelijke overheid
 • Onderzoeksbureaus
 • HBO
 • Universiteit


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Duits educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Engels part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Frans educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (educatieve post-master) educational+ 66 EC pre-master
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO Spaans full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Engels educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Frans educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Nederlands educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker taalbeleid
consultant implementatie passend onderwijs
docent binnen het hbo (logopedie, pabo)
materiaalontwikkelaar taalmethodes
nt2 docent
onderzoeker bij een onderzoeks- en adviesbureau
promovendus bij een universiteit
toetsontwikkelaar (nieuwe toetsen ontwerpen, bestaande toetsen herijken)
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite