Sociologie

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de master Sociologie leer je wat (groepen) mensen belemmert om deel te nemen aan de samenleving, welke rol hun achtergrond daarin speelt en op welke manier daar iets aan te doen is.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalzeer weinig Engels
voornamelijk Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd, deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66601
numerus fixusnee
honoursnee
We leven in een participatiemaatschappij. Iedereen moet meedoen. Door betaald werk, als vrijwilliger, mantelzorger of in de politiek. Dat is een belangrijk thema in het overheidsbeleid. De master Sociologie aan de VU gaat over de voorwaarden en gevolgen van de participatiemaatschappij.

Centraal staat de binding met de samenleving en jouw toekomstige werkveld. In opdracht van een organisatie of een groep in de maatschappij onderzoek je actuele participatievraagstukken. Wat belemmert (groepen) mensen om deel te nemen? Welke rol speelt achtergrond? Op welke manier is daar iets aan te doen? Tijdens de master Sociologie aan de VU sta je midden in de maatschappij.

Waarom aan de Amsterdam VU?

 • Je bestudeert een breed scala aan maatschappelijke vraagstukken.
 • Je doet onderzoek naar een actueel participatievraagstuk.
 • Je schrijft je masterscriptie in opdracht van een organisatie.
 • Er zijn veel mogelijkheden tot student-assistentschap in onderwijs en onderzoek.
 • Er is persoonlijke aandacht voor elke student.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwJe volgt vier inhoudelijke vakken:
 • Social Continuity and Change
 • Arbeid, burgerschap en sociale participatie
 • Inequality and Conflict in Societal Participation
 • Beïnvloeden van maatschappelijke participatie

Je krijgt intensieve training in kwalitatieve of kwalitatieve onderzoeksmethoden in het Onderzoekslab:
 • Kwalitatief interpretatief onderzoek
 • Casestudyonderzoek
 • Survey en experimenteel onderzoek

Daarnaast werk je een onderzoeksplan uit en doe je onderzoek voor je masterthesis
Je volgt vier inhoudelijke vakken:
 • Social Continuity and Change
 • Arbeid, burgerschap en sociale participatie
 • Inequality and Conflict in Societal Participation
 • Beïnvloeden van maatschappelijke participatie

Je krijgt intensieve training in kwalitatieve óf kwalitatieve onderzoeksmethoden:
 • Kwalitatief interpretatief onderzoek
 • Casestudyonderzoek
 • Survey en experimenteel onderzoek

Je werkt een onderzoeksplan uit, doet onderzoek en schrijft een masterthesis
periode
123456
Arbeid, burgerschap en sociale participatie
6 EC
Social continiuity and change
6 EC
Beïnvloeden van maatschappelijke participatie
6 EC
Inequality and conflict in societal participation
6 EC
Thesisopzet
6 EC
Onderzoekslab
6 EC
Masterthesis sociologie afstuderen
24 EC

Onderwijs

taal van onderwijs20% en
80% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, groepsopdracht, individuele opdracht, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, project, zelfstudie
doelstelling
Studenten worden opgeleid tot onderzoeker dan wel beleids- of projectmedewerker op één van de terreinen van maatschappelijke participatie in ontwikkelde samenlevingen. Studenten leren vraagstukken van maatschappelijke participatie te analyseren vanuit diverse theoretische gezichtspunten en om te zetten in concrete onderzoeks- en beleidsvragen. Studenten leren zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek op te zetten en uit te voeren.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

Niet-VU-studenten en studenten die niet rechtstreeks toelaatbaar zijn, melden zich uiterlijk 31 mei aan in Studielink en VUnet. VU-studenten die rechtstreeks toelaatbaar zijn, melden zich uiterlijk 31 juli aan. Je aanmelding is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en het collegegeld betaald hebt op 31 augustus.
Als hbo'er kun je starten nadat je de bijbehorende premaster met succes hebt afgerond. Voor aanvang van de premaster dienen hbo'ers te voldoen aan de eis
toelaatbare profielen
WO bachelortoelaatbaar
hbo bachelorAls hbo-bachelor kun je starten met de master Sociologie van mondialisering en diversiteit nadat je de premasterclass met succes hebt afgerond. Voor toelating tot de premasterclass moet je beschikken over een diploma van een hbo-opleiding met een studielast van 240 studiepunten ECTS (168 'oude' studiepunten) én het premasterassessment hebt behaald.
toelatingseisen

cijferlijst

resumee

motivatiebrief
Om vast te laten stellen of je voldoet aan de toelatingseisen, moet je bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen een verzoek tot toelating indienen. De toelatingscommissie beoordeelt elke aanvraag en stelt vast of je rechtstreeks kunt instromen. Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, kun je tot de masteropleiding toegelaten worden nadat je (een deel van) de bijbehorende premaster met succes hebt afgerond of een (door de toelatingscommissie voorgeschreven) schakeltraject op maat hebt voltooid.

inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

56 studenten volgen deze opleiding
63% daarvan is vrouw
39 eerstejaars gestart in 2017
64% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

EOS


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Erasmus
Sociologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/6 Erasmus
Sociology
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/6 RUG
Sociologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 Radboud Universiteit
Sociologie
star Keuzegids topopleiding 2015
Elsevier
Keuzegids topopleiding 2017
Keuzegids beste opleiding 2017  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 UU
Contemporary Social Problems
€ 336 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/6 Amsterdam UVA
Sociology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
38 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.1
inhoud3.73.8
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.03.2
studielast3.43.3
studiebegeleiding3.23.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 54 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als afgestudeerd VU-socioloog ben je breed opgeleid. Je hebt een goede academische basis en hebt al gewerkt met een maatschappelijke organisatie. Dat maakt je gewild op de arbeidsmarkt.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Veel afgestudeerden vinden binnen enkele maanden een baan die aansluit bij de opleiding. De meeste afgestudeerden vinden werk in de brede sector van overheid, maatschappelijke en non-profitorganisaties en zakelijke dienstverlening.
beroepen: Onderzoeker,Adviseur of trainee binnen de gemeentelijke- of rijksoverheid,Porjectmanager,beleidsmedewerker of sociaal ondernemer
beroepen: Onderzoeker,Adviseur of trainee binnen de gemeentelijke- of rijksoverheid,Porjectmanager,beleidsmedewerker of sociaal ondernemer

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur of trainee binnen de gemeentelijke- of rijksoverheid
beleidsmedewerker of sociaal ondernemer
onderzoeker
porjectmanager
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite