Rechtsgeleerdheid

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Met een master Rechtsgeleerdheid op zak, ben je niet alleen maatschappelijk betrokken en specialistisch, maar weet je ook écht hoe het recht werkt.

locatieAmsterdam
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60084
numerus fixusnee
honoursnee
Bovendien kun je met de master Rechtsgeleerdheid van de VU vele kanten op. Je leert op een kritische en wetenschappelijk verantwoorde manier juridische problemen analyseren en oplossen. Je specialiseert je in één rechtsgebied (of volgt twee afstudeerrichtingen), maar je blijft altijd breed opgeleid. Kies je voor de privaatrechtelijke richting, dan kun je bijvoorbeeld altijd nog strafrechtadvocaat worden. Als je je masteropleiding hebt afgerond, kun je op elk rechtsgebied ingezet worden. Je kunt echt je eigen stempel op je studie drukken dankzij de ruime keuze in afstudeerrichtingen. Afstudeerrichtingen:- Arbeidsrecht- Bouwrecht- Conflicthantering, rechtspraak en mediation- European and international law- International migration and refugee law- International technology law- Internet, intellectuele eigendom en ICT- Jurist en overheid- Privaatrecht- Strafrecht

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, stage, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, zelfstudie, werkcollege
doelstelling
Je leert de vaardigheden om succesvol bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen.Je diploma betekent dat je  kan communiceren met vakgenoten en niet-vakgenoten over ‘Law in action’,  je weet je te bewegen tussen theorie en praktijk, je geeft betekenis aan normen en waarden om de samenleving op de rails te houden.


Toelating en kosten

toelatingseisen

erkende certificaten

vooropleiding

werkervaring

motivatiebrief

inbegrepen in collegegeld
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

61 studenten volgen deze opleiding
69% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Amsterdam VU
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/6 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/6 Universiteit Leiden
Arbeidsrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/6 Universiteit Leiden
Financieel recht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/6 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/6 Open Universiteit
Rechtsgeleerdheid
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.1
inhoud3.84.0
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.33.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 195 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De studie rechten staat voor een brede oriëntatie, zowel op juridisch als maatschappelijk gebied. Ruim de helft van de afgestudeerde masters komt terecht in een typisch juridisch beroep:
rechter, advocaat, officier van justitie, bedrijfsjurist of juridisch adviseur. Deze studie vormt ook een goede voorbereiding voor veel andere functies zoals journalist, docent, promovendus, beleidsmedewerker bij een gemeente of provincie, juridisch medewerker bij een ministerie, in de dienstensector, in de politiek of bij maatschappelijke organisaties. Als je de masteropleiding Rechtsgeleerdheid met succes afrondt, mag je jezelf Master of Laws (afgekort tot LLM) noemen. In Nederland mag je de titel 'meester in de rechten' (mr.) voeren.De masteropleiding Rechtsgeleerdheid is een goede springplank voor een wetenschappelijke loopbaan. Na het behalen van je mastertitel kun je promotieonderzoek doen aan universiteiten en onderzoeksinstituten. Kijk hier voor meer informatie.


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUEuropean Criminal Justice in a Global Contextgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenInternational Civil and Commercial Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Amsterdam UVAInternational Tax Law + aanv. eisen
Amsterdam UVAPrivaatrechtelijke rechtspraktijkgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic International Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advocaat
advocaat-generaal
ambtelijk secretaris or
docent juridische dienstverlening
docent recht
griffier
inspecteur overheidsinstelling
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
officier van justitie
parketsecretaris
procureur-generaal
raadsheer
rechter
bron: UWV

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.