Rechtsgeleerdheid: Strafrecht

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de masteropleiding Strafrecht houd je je bezig met de werking van het Nederlandse straf(proces)recht.

open_in_newwebsite

diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
opleidingsduur0 dagen voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60084
numerus fixusnee
honoursnee

Je leert het strafrecht kritisch te analyseren tegen de achtergrond van actuele maatschappelijke vraagstukken. Een voorbeeld van zo’n actueel onderwerp is het gebruik van digitale methoden in de opsporing of het vervolgen van Nederlandse jongeren die naar Syrië zijn afgereisd om deel te nemen aan de gewapende strijd.

In de afstudeerrichting Strafrecht aan de VU kijk je verder dan de wettelijke regels. De werking van het strafrecht in de praktijk staat centraal en er is aandacht voor inzichten vanuit andere disciplines zoals de (rechts)psychologie, criminologie of (rechts)filosofie.

Daarnaast ga je aan de slag met het schrijven van processtukken en wetenschappelijke artikelen. Omdat ons strafrecht in een internationale context functioneert, is er in de afstudeerrichting ook veel aandacht voor  mensenrechten, het recht van de Europese Unie en Europese samenwerking en de werkzaamheden van internationale strafhoven.

Onderwijs

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen

Tijdens de afstudeerrichting Strafrecht aan de VU volg je vier verplichte vakken:

    ·Verdieping formeel en materieel strafrecht·Internationaal en Europees strafrecht·Methoden van rechtswetenschap·Scriptie
Er is veel keuzeruimte. Deze kun je inrichten aan de hand van één van de drie profielen: De commune strafrechtspraktijk, Strafrecht in internationaal perspectief of Strafrecht in publiek-privaat domein. Deze profielen geven sturing, maar hebben geen verplichtend karakter.doelstelling
Na afronding van de afstudeerrichting Strafrecht ben je klaar voor een carrière in het strafrecht.

Je hebt je ontwikkeld tot een zelfstandige strafrechtsjurist met een onderzoekende houding en academisch denkniveau. Je hebt niet alleen brede kennis van het strafrechtssysteem, maar bent ook erop voorbereid die kennis in de praktijk in te zetten. Daarnaast kun je kritisch over het recht nadenken en ben je je bewust van de huidige maatschappelijke context. Je verkrijgt het civiel effect dat nodig is voor de togaberoepen in de rechterlijke macht en de advocatuur. Ook voor andere werkgevers, zoals de overheid, ben je een aantrekkelijke kandidaat. Strafrecht aan de VU is bovendien een goede voorbereiding op een baan bij een internationale organisatie. In de opleiding is er namelijk bijzondere aandacht voor internationale strafrechtelijke vraagstukken.Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2024

aanmelding deadline : 1 januari 2024
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juli 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 juli 2024
collegegeld nog niet bekend

inbegrepen in collegegeld
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in onder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

836 studenten volgen deze opleiding
71% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2019
100% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/22 Amsterdam VU
Strafrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/22 Amsterdam VU
Jurist en Overheid
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/22 Amsterdam VU
International Migration and Refugee Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/22 Amsterdam VU
Internet, Intellectuele eigendom en ICT
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/22 Amsterdam VU
International Technology Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/22 Amsterdam VU
Arbeidsrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
7/22 Amsterdam VU
European and International Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/22 Amsterdam VU
Bouwrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
9/22 Amsterdam VU
Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10/22 Amsterdam VU
Privaatrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
11/22 Amsterdam VU
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
12/22 Universiteit Leiden
European Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/22 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
14/22 Universiteit Leiden
Encyclopedie en filosofie van het recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/22 Universiteit Leiden
Arbeidsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/22 Universiteit Leiden
Straf- en strafprocesrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/22 Universiteit Leiden
Financieel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/22 Universiteit Leiden
Ondernemingsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/22 Universiteit Leiden
Staats- en bestuursrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/22 Universiteit Leiden
Civiel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/22 Universiteit Leiden
Public International Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
22/22 Tilburg University
Rechtsgeleerdheid
star
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.1
inhoud3.84.0
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.33.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Rechtsgeleerdheid: Strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 195 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Togaberoepen
Je kunt bij de rechterlijke macht aan de slag als gerechts- of parketsecretaris of als beleidsmedewerker bij het OM. Deze functies zijn een goede opstap naar een baan als rechter of officier. In het strafrecht zijn ook veel advocaten werkzaam.

Overheid  
Op het Ministerie van Veiligheid en Justitie kun je aan de slag in juridische en beleidsmatige functies. Ook kun je gaan werken bij de politie of bij justitiële inrichtingen, zoals gevangenissen en tbs-instellingen. Andere voorbeelden van overheidsorganisaties waar je terecht kunt zijn: Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Nationale Ombudsman, Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Tweede Kamer of de gemeente(politiek) of Handhavende instanties.

Internationaal georiënteerde organisaties  
De toenemende samenwerking binnen Europa en de vervolging van internationale misdrijven vraagt om mensen met kennis van Europees en internationaal strafrecht. Denk aan Europol, het Commissariaat van Justitie, Grondrechten en Burgerschap van de Europese Commissie, het Internationaal Strafhof in Den Haag, of NGO’s zoals Amnesty International.  

Onderzoek  

Je kunt na je afstuderen ook terecht op universiteiten en hogescholen voor het geven van onderwijs en het verrichten van (promotie)onderzoek.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUEuropean Criminal Justice in a Global Contextgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenInternational Civil and Commercial Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Amsterdam UVAInternational Tax Law + aanv. eisen
Amsterdam UVAPrivaatrechtelijke rechtspraktijkgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic International Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advocaat
advocaat-generaal
ambtelijk secretaris or
docent juridische dienstverlening
docent recht
griffier
inspecteur overheidsinstelling
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
officier van justitie
parketsecretaris
procureur-generaal
raadsheer
rechter
bron: UWV

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite