Rechtsgeleerdheid: Privaatrecht

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de master Privaatrecht aan de VU draait het om de rol van privaatrecht in de maatschappij. Je richt je op vraagstukken als: hoe regel je alimentatie na een echtscheiding?

open_in_newwebsite

diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
opleidingsduur0 dagen voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60084
numerus fixusnee
honoursnee
In hoeverre is de werkgever aansprakelijk bij fysieke klachten van werknemers? Is de Nederlandse rechter bevoegd om een uitspraak te doen over een in het buitenland gekochte auto? Welke zeggenschap heeft een hedgefonds dat ook aandeelhouder is in een vennootschap? Binnen de afstudeerrichting Privaatrecht heb je veel keuzevrijheid. Je volgt drie verplichte vakken: Internationaal Privaatrecht, Methoden van Rechtswetenschap en schrijft een scriptie. Daarnaast kies je een verdiepingsvak, een integratievak en zijn er vrije keuzevakken. Ook is er ruimte om een stage te lopen.

Onderwijs

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
Binnen de afstudeerrichting Privaatrecht heb je veel keuzevrijheid. Je volgt drie verplichte vakken: Internationaal Privaatrecht, Methoden van Rechtswetenschap en schrijft een scriptie.
Daarnaast kies je een verdiepingsvak, een integratievak en zijn er vrije keuzevakken. Ook is er ruimte om een stage te lopen.


Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

aanmelding deadline : 1 januari 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juli 2023
collegegeld nog niet bekend

inbegrepen in collegegeld
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in onder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

836 studenten volgen deze opleiding
71% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2019
100% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/22 Amsterdam VU
Privaatrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/22 Amsterdam VU
Bouwrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/22 Amsterdam VU
Arbeidsrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/22 Amsterdam VU
Jurist en Overheid
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/22 Amsterdam VU
Strafrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/22 Amsterdam VU
Internet, Intellectuele eigendom en ICT
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
7/22 Amsterdam VU
European and International Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/22 Amsterdam VU
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
9/22 Amsterdam VU
Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10/22 Amsterdam VU
International Technology Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/22 Amsterdam VU
International Migration and Refugee Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/22 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
13/22 Universiteit Leiden
Financieel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/22 Universiteit Leiden
Ondernemingsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/22 Universiteit Leiden
Civiel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/22 Universiteit Leiden
Encyclopedie en filosofie van het recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/22 Universiteit Leiden
European Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/22 Universiteit Leiden
Staats- en bestuursrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/22 Universiteit Leiden
Public International Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/22 Universiteit Leiden
Straf- en strafprocesrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/22 Universiteit Leiden
Arbeidsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/22 Tilburg University
Rechtsgeleerdheid
star
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.1
inhoud3.84.0
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.33.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Rechtsgeleerdheid: Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 195 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je afstuderen ben je meester in de rechten (LLM of mr.) en heb je veel beroepsmogelijkheden.
Zo kun je terecht bij de rechterlijke macht, de sociale en de commerciële advocatuur en in het bedrijfsleven. Ook behoort een baan bij de overheid, een NGO of in het bank- en verzekeringswezen tot de mogelijkheden. Verder kun je kiezen voor een carrière in de wetenschap: als promovendus, onderzoeker of docent.


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUEuropean Criminal Justice in a Global Contextgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenInternational Civil and Commercial Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Amsterdam UVAInternational Tax Law + aanv. eisen
Amsterdam UVAPrivaatrechtelijke rechtspraktijkgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic International Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advocaat
advocaat-generaal
ambtelijk secretaris or
docent juridische dienstverlening
docent recht
griffier
inspecteur overheidsinstelling
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
officier van justitie
parketsecretaris
procureur-generaal
raadsheer
rechter
bron: UWV

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite