Rechtsgeleerdheid: Bouwrecht

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Woningen, kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, dijken die ons beschermen en wegen die ons via tunnels en viaducten van A naar B brengen;

open_in_newwebsite

diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
opleidingsduur0 dagen voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60084
numerus fixusnee
honoursnee

de mens heeft altijd gebouwd en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Onze samenleving kan immers niet functioneren zonder  woningen, gebouwen en infrastructurele projecten.

Of het nu architectonische hoogstandjes zijn of niet, als overheden, opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers bouwprojecten willen (laten) realiseren, moeten zij rekening houden met het bouwrecht. Bouwrecht omvat zowel regels van privaat- als publiekrecht. Die regels hebben betrekking op de voorbereiding en de uitvoering van bouwprojecten in het kader van tal van private én publieke belangen.

Een juiste toepassing van het bouwrecht vraagt dan ook om overheidsjuristen, bedrijfsjuristen, advocaten en andere adviseurs die beschikken over goede kennis van de inhoud en de toepassing van die regels. De VU is de enige in Nederland die een opleiding aanbiedt waarin het privaatrechtelijk en het publiekrechtelijk bouwrecht integraal aan bod komt. Kortom, een unieke combinatie dus!

Onderwijs

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
Een juiste toepassing van het bouwrecht vraagt dan om overheidsjuristen, bedrijfsjuristen, advocaten en andere adviseurs die beschikken over goede kennis van de inhoud en de toepassing van die regels.

De VU is de enige in Nederland die een opleiding aanbiedt waarin het privaatrechtelijk en het publiekrechtelijk bouwrecht integraal aan bod komt. Kortom, een unieke combinatie dus!Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

aanmelding deadline : 1 januari 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)

1 februari 2024

aanmelding deadline : 1 januari 2024
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juli 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 juli 2024
collegegeld nog niet bekend

inbegrepen in collegegeld
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in onder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

836 studenten volgen deze opleiding
71% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2019
100% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/22 Amsterdam VU
Bouwrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/22 Amsterdam VU
Strafrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/22 Amsterdam VU
International Migration and Refugee Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/22 Amsterdam VU
Arbeidsrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/22 Amsterdam VU
European and International Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/22 Amsterdam VU
Privaatrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
7/22 Amsterdam VU
Jurist en Overheid
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/22 Amsterdam VU
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
9/22 Amsterdam VU
International Technology Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/22 Amsterdam VU
Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
11/22 Amsterdam VU
Internet, Intellectuele eigendom en ICT
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
12/22 Universiteit Leiden
Encyclopedie en filosofie van het recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/22 Universiteit Leiden
Financieel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/22 Universiteit Leiden
Public International Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/22 Universiteit Leiden
European Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/22 Universiteit Leiden
Straf- en strafprocesrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/22 Universiteit Leiden
Arbeidsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/22 Universiteit Leiden
Staats- en bestuursrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/22 Universiteit Leiden
Civiel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/22 Universiteit Leiden
Ondernemingsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/22 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
22/22 Tilburg University
Rechtsgeleerdheid
star
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.1
inhoud3.84.0
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.33.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Rechtsgeleerdheid: Bouwrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 195 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Bouwjuristen met een publiekrechtelijk profiel kunnen in ieder geval aan de slag bij lokale, regionale en landelijke overheden die verantwoordelijk zijn voor de plan- en besluitvorming met betrekking tot de inrichting van de fysieke leefomgeving. Bouwjuristen met een privaatrechtelijk profiel kunnen kiezen voor een toekomst als bedrijfsjurist of als zelfstandig adviseur. In die hoedanigheid zijn zij werkzaam voor private dan wel publieke opdrachtgevers van bouwprojecten, of voor ontwerpers en uitvoerders van die projecten zoals architecten- en ingenieursbureaus en bouwbedrijven.

Voor zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke bouwjuristen geldt daarnaast dat er een bloeiende markt bestaat in de commerciële advocatuur. Aan de ene kant kunnen zij aan de slag bij zowel grote als kleine nichekantoren die zich hebben gespecialiseerd in het bouwrecht. Aan de andere kant is bouwrecht in het gehele land ook een zeer gewilde expertise bij grote en kleine kantoren die zich richten op de algemene rechtspraktijk.

Bouwjuridische expertise is ook gewild onder multidisciplinaire adviesbureaus in de bouw (denk aan Arcadis, AT Osborne, Twynstra Gudde, PWC, Brink Groep, Buck Consultants International, Grontmij, Royal Haskoning DHV, Deloitte en Ecorys).aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUEuropean Criminal Justice in a Global Contextgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenInternational Civil and Commercial Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Amsterdam UVAInternational Tax Law + aanv. eisen
Amsterdam UVAPrivaatrechtelijke rechtspraktijkgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic International Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advocaat
advocaat-generaal
ambtelijk secretaris or
docent juridische dienstverlening
docent recht
griffier
inspecteur overheidsinstelling
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
officier van justitie
parketsecretaris
procureur-generaal
raadsheer
rechter
bron: UWV

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite