Parallel and Distributed Computer Systems

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Dit masterprogramma is bedoeld om zeer getalenteerde studenten uit te dagen met de moeilijkste problemen uit de moderne systeem georiënteerde computerwetenschappen. Deze master is selectief.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60802
numerus fixusnee
honoursnee
Onze top Master Parallel and Distributed Computer Systems werd ontwikkeld door professor Andrew S. Tanenbaum. Veel studenten die deze master behalen gaan een PhD doen aan een universiteit of in de industrie. In de afgelopen jaren zijn computersystemen geëvolueerd om tegemoet te komen aan de uitdagingen van de nieuwe cases (bijvoorbeeld Big Data, Cloud Computing, Security & Privacy, enz). Het internet bestaat nu uit cloud-computing-centra, smartphones, RFID-tags en sensornetwerken. De wereld waarin we nu leven, een waarin iedereen met elkaar verbonden is, brengt nieuwe kansen voor de wetenschap en voor het bedrijfsleven, maar ook nieuwe uitdagingen in de veiligheid en privacy. De studenten zullen geheel nieuwe software architecturen gaan bestuderen en daarnaast ook grootschalige, geografische gedistribueerde systemen die tegelijk miljarden applicaties kunnen bedienen. Schaalbaarheid, prestaties en veiligheid zijn belangrijke onderwerpen van de master.

Waarom aan de Amsterdam VU?

awardKeuzegids topopleiding
2017
PDCS is uniek in Nederland en zelfs een van de weinige in de wereld. Het wordt voornamelijk georganiseerd door Computer Systems Group VU Amsterdam, die een uitstekende internationale reputatie kent in zowel onderzoek als onderwijs. PDCS benadrukt meer de experimentele kant van de informatica dan de theorie. PDCS gaat over het ontwerp, de implementatie, en de analyse van testen en prestaties van de complexe systeem-software.
Het curriculum beslaat verschillende softwarevakken in het lab, die bedoeld zijn om de student te trainen in het uitvoeren van wetenschappelijke software experimenten die uitdagingen in het onderzoek moeten oplossen. In sommige projecten ga ja samenwerken in kleine teams om je te trainen in samenwerkend onderzoek. Dit programma traint je specifiek om onderzoek te kunnen doen bij commerciële- of overheidsinstellingen, of als PhD'er aan een universiteit.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet curriculum verplicht je tot het volgen van 32 ECTS aan verplichte vakken en 27 ECTS aan keuzevakken. De nadruk verschuift langzaam van lessen in het klassen naar het zelfstandig uitvoeren van onderzoek-georiënteerd praktisch werk, seminars en het identificeren van open onderzoeksvragen.
1e jaar Het eerste jaar bestaat voornamelijk uit verplichte vakken en keuzevakken.
periode
123456
Computer and Network Security
6 EC
Programming Large-scale Parallel Systems
6 EC
Distributed Systems
6 EC
Secure Software
6 EC
2e jaar In de eerste helft van het tweede jaar volg je ook vooral keuzevakken en een verplichte vakken. In de tweede helft van het tweede jaar ga je je these schrijven. Normaal gezien ga je dan onderzoek uitvoeren samen met iemand uit de academische wereld.
periode
123456
Advanced Topics in Distributed Systems
6 EC
Master Project afstuderen
36 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, practicum, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
Dit programma beoogt de studenten kennis van concepten, methoden en relevante vaardigheden aan te dragen die relevant zijn voor het uitvoeren en de implementatie van computersystemen, inclusief onderwerpen aangaande programmeren, systemen uit ondernemingen, computer netwerken, data structuren, performance analyse, de theoretische grondslagen van communicatieve systemen en de veiligheid van systemen.
Internet-based services, high-performance gegevensverwerking en peer-to-peer systemen zijn de basis van Parallel and Distrubuted Computer Systems. Studenten die deze master zouden willen volgen hebben een stevige basis nodig in het veld van de informatica op bachelor niveau, specifiek in het veld van computer systemen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juni 2020
collegegeld nog niet bekend

Om tot deze master toegelaten te worden heb je minstens een bachelordiploma nodig van een erkende universiteit, waar je ten minste drie jaar aan hebt gestudeerd en minstens 180 ECTS hebt behaald. Academische schrijfvaardigheden zul je moeten aantonen door je these in te leveren.
Alle studenten ondergaan een strenge selectieprocedure om toegelaten te worden. Concurrentie is zwaar want het programma staat ook open voor buitenlandse studenten. Je concurrenten komen onder andere uit Europa, US, India en China. De standaard ligt daardoor erg hoog. Deze master is erg gespecialiseerd, bestaande uit klassen, practica en projecten in computer systemen. Een achtergrond in de computerwetenschappen en aantoonbare kennis van computer systemen zijn verplicht.


toelaatbare profielen
WO bachelortoelaatbaar
WO mastertoelaatbaar
toelatingseisen

erkende certificaten
Academische taalvaardigheden dien je aan te tonen door het inleveren van je these

cijferlijst
Een transcript van de cijfers uit je bachelor

vooropleiding
Om tot deze master toegelaten te worden heb je minstens een bachelordiploma nodig van een erkende universiteit, waar je ten minste drie jaar aan hebt gestudeerd en minstens 180 ECTS hebt behaald. Academische schrijfvaardigheden zul je moeten aantonen door je these in te leveren.

reference letter
Twee motivatiebrieven

motivatiebrief
& CV

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

24 studenten volgen deze opleiding
21% daarvan is vrouw
9 eerstejaars gestart in 2017
22% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.93.9
docenten4.44.4
studiefaciliteiten4.04.0
studielast4.14.1
studiebegeleiding3.93.9
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Parallel and Distributed Computer Systems aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 13 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Hoog gekwalificeerde PhD kandidaten zijn schaars aan bijna alle universiteiten waar ze zich verdiepen in de Computerwetenschappen in Nederland en ergens anders. Studenten die deze master voltooien zijn uitermate geschikt om een PhD te gaan doen over een onderwerp aangaande computer systemen, ergens op de wereld. In de industrie is er ook vraag naar hoog-gekwalificeerde afgestudeerden.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

PDCS is een onderzoek master, wat betekent dat veel afgestudeerden zich voorbereiden op een carrière in het academisch of industrieel onderzoek. Veel afgestudeerden gaan door met studeren middels het halen van een PhD. Anderen gaan aan de slag bij onderzoekslaboratorio. Ook is het PDCS programma een goede voorbereiding op andere mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Een aantal studenten gaat bijvoorbeeld aan de slag bij high-tech bedrijven waar ze hun specifieke vaardigheden kunnen inzetten bij de uitvoeringen van innovatieve projecten. Anderen gaan naar bedrijven waar ze op zoek zijn naar de perfecte combinatie tussen engineering skills en een creatief probleem-oplossend vermogen. Sommige afgestudeerden starten ook nog hun eigen bedrijf.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU EindhovenLeraar VHO Informatica educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Informatica educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

architect technische infrastructuur ict
beleidsmedewerker ict
datawarehouse ontwikkelaar
functioneel ontwerper ict
hoofd systeemontwikkeling ict
informatieanalist
bron: UWV

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Prof. Dr. Wan Fokkink
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite