Deze opleiding

De master Oncology is een selectieve engelstalig research gerelateerd master programma van de faculteit Geneeskunde (VUmc).

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60811
numerus fixusnee
honoursnee
De opleiding bestaat uit een aantal verplichte vakken, twee onderzoekstages, een aantal keuzevakken en een literatuur opdracht. De verplichte vakken zijn: Oncogenesis, Tumor Immunology, Tumor Biology and Clinical Behaviour, Innovative Tumor Therapies. Keuzevakken zijn onder andere: Radiation Oncology, Clinical Oncology, Scientific Journalism, Biobusiness, Oncology Research and Ethics, Biostatistics etc.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Topmaster Oncology

Excellente studenten krijgen de kans zich te verrijken door extra keuzevakken te doen en een van beide stages te lopen bij een van onze internationale partners.

Excellent students get the chance to participate to the Topmaster Oncology programme..

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet25% zelfstudie
25% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, stage, laboratoriumwerk, hoorcollege, mondelinge presentatie, poster presentatie, project, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, werkgroep, workshop

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juli 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)

toelaatbare profielen
hbo bachelorHoger laboratorium onderwijs, met biomedisch of biotechnologisch profiel hebben toegang tot het programma na het positief doorlopen van het Oncology assessment
WO bachelorVerschillende Life Science profielen kunnen toegang hebben tot deze master. De examencommissie beslist uiteindelijk of de student deficienties heeft.
WO masterDe examencommissie kan studenten met bepaalde master opleidingen toelaten tot het programma.
toelatingseisen

aanvullende vakeisen

erkende certificaten

cijfergemiddelde

cijferlijst

basiskennis

taaltoets

vooropleiding

werkervaring

inbegrepen in collegegeld
study materials

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

80 studenten volgen deze opleiding
75% daarvan is vrouw
6 eerstejaars gestart in 2017
67% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.3
inhoud4.24.2
docenten4.14.1
studiefaciliteiten3.93.9
studielast3.93.9
studiebegeleiding3.43.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Oncology aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 30 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Onze studenten krijgen de kennis en ervaring die nodig is om als onderzoeker aan de slag te gaan in een van onze nederlandse of internationale onderzoeks partners.

Potentiële beroepen

arts infectieziektenbestrijding
arts jeugdgezondheidszorg
arts voor verstandelijke gehandicapten
arts-beleidsadviseur
behandelend medisch specialist n.e.g.
clustermanager ggz-instelling, manager medisch-verpleegkundige afdeling van een ziekenhuis
consultatiebureauarts
diagnoseondersteunende arts-specialisten
directeur onderzoeksinstelling geneeskunde
huisarts
keuringsarts
kinderarts
klinisch geneticus
leidinggevende afdeling medisch onderzoek
medical writer (schrijft publicaties voor medici)
medisch adviseur, arts sociaal-medische dienst, bedrijfs-, verzekeringsarts
medisch manager ambulancezorg
medisch manager ziekenhuis
officier medische dienst, geen arts (wetenschappelijk)
physician assistant
psychiater
revalidatiearts
spoedarts
sportarts
teamleider gezondheidszorg (wetenschappelijk)
verpleeghuisarts
verslavingsarts
wetenschappelijk onderzoeker geneeskunde
bron: CBS

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite